neděle 26. února 2012

„KPŠ“

26. 2. 2012 napsal pan Milan Brož

Co to je?  Co skrývá tato značka?  Kdo se za ní schovává?
Pojďme se na to podívat podrobněji, zblízka, či - jak říká motto stanice ČRo6 – „pojďte s námi do hloubky“.

KPŠ neboli Klub přátel Šestky, čili Klub přátel ČRo 6, ještě jinak řečeno fandové této stanice (ke dnešku nás je 106), kteří svoji přízeň vyjadřují členstvím v tomto společenství, čili jakýsi Fan-klub, dalo by se říci.

Jistě byla doba ke vzniku takovéhoto společenství při stanici ČRo6 nazrálá, když před pěti lety pan profesor Libor Pátý, svou aktivitou a jednáním, svým kreditem a prestiží, se dokázal s tehdejším ředitelem této nástupnické stanice Svobodné Evropy a současným ředitelem generálním, panem magistrem Peterem Duhanem, dohodnout tak, že vzniku „KPŠ“ nic nebránilo.

Od počátku bylo dbáno o jednoduchost, o minimum administrace. Přesto bylo nutno vybrat někoho z klubu, ale i stanice samé, ke vzájemné komunikaci a koordinaci. Z Šestky to byla paní redaktorka Krčmová, za klub paní Naděje Tondlová z České Lípy. Pro tuto funkci se vžil název „koordinátor“, nešlo jen o název, úkolem bylo jak zajišťování informovanosti členů, tak jejich pozvání na setkávání se s redaktory stanice v jejich sídle v Dykovce, ale i zápis členů nových, apod.

Když se z jara 2009 paní Naděje Tondlová z vážných rodinných důvodů koordinátorství  vzdala, byl koordinátorem ustaven pan David Klíma, z důvodů přibývající práce pak bylo též přistoupeno k ustavení tzv. „Jádra“ klubu, které je osmičlenné a co měsíc se schází na své pracovní poradě, povětšinou u pana profesora Libora Pátého, který dodnes pracuje velice aktivně, jak směrem ke stanici ČRo6, tak svými příspěvky často obohacuje tento týdeník, a celkově dá se říci, je duší nejen „Jádra“ ale i klubu jako takového. Jenom jeho věk a hendikep částečné nevidomosti mu brání v koordinátorské činnosti. Ve vzorné spolupráci pánů Klímy a Pátého je klub, domnívám se, spravován velmi efektivně, „Jádro“ pak vyvíjí bohatou činnost, to však by již šířkou záběru bylo na článek samostatný.

Milan Brož, člen Jádra KPŠ, Jablonec nad Nisou
■     ■

Poznámka editora blogu:
Toto je přesný text, který poslal pan Milan Brož do Týdeníku rozhlas. Můžete ho srovnat s redakční úpravou, kterou provedl časopis Týdeník Rozhlas v čísle 9/2012 – odkaz http://nerustestanicipraha.blogspot.com/2012/02/milan-broz-o-strukture-klubu-pratel.html

Žádné komentáře:

Okomentovat