středa 31. srpna 2011

Rada Českého rozhlasu nabádá posluchačku Avramopulosovou, aby studovala zákon o Českém rozhlase

31.08.2011 12:20 - 05. Dopisy posluchačů vedení ČRo -trvalý odkaz

Rada Českého rozhlasu nabádá posluchačku Avramopulosovou, aby studovala zákon o Českém rozhlase

25. 8. 2011

Paní Avramopulosová nebyla s odpovědí spokojena a proto poslala dotazy znovu.
■    ■
■    ■
Místopředseda Rady Českého rozhlasu pan Bohuš Zoubek napsal paní Avramopulosové 25. 8 2011:  
V Praze dne 25.8.2011

Čj. 90/11

Vážená paní Avramopulosová
z pověření Rady ČRo Vám odpovídám na Váš podnět ze dne 29. 7. 2011.

Dovolím si Vás opět upozornit na skutečnost, že Rada ČRo nemůže v žádném případě přímo zasahovat do tvorby programů a názvů stanic a studií Českého rozhlasu.  Naší povinností tedy je striktně dodržovat zákon č. 484/ 1991 Sb. o Českém rozhlase. Pro Vaši informaci Vám si Vám dovolím doporučit k pečlivému prostudování zmíněný zákon o Českém rozhlase , který najdete např. na webových stránkách Rady : www.rozhlas.cz/rada v sekci Důležité dokumenty.
V příloze Vám zasílám také  reakci Mgr. Jonáka, zastupujícího šéfredaktora ČRo 2 Praha.  K Vašemu podnětu ohledně profesního životopisu: Rada ČRo doporučí vedení Českého rozhlasu, aby profily zaměstnanců obsahovaly údaje obvyklé v profesních životopisech, především informace o dosaženém vzdělání a dosavadních pracovních  zkušenostech.

Tolik k Vaší výzvě.

S pozdravem

Mgr. Bohuš Zoubek

místopředseda Rady ČRo
 

Příloha:

Reakce na stížnost paní Ludmily Avramopulosové

(Klamavá reklama, klamavý název) 

1. Je v pořádku, když se stanice Český rozhlas 2 Praha ohlašuje jako dvojka? 
 
2. Je v pořádku, že pan Ostrý, jako jediný nemá pod svoji fotografií žádné
    profesní CV? 
 
ad1/

Slovo Praha v dosud platném oficiálním pojmenování stanice Český rozhlas 2 - Praha je většinou posluchači vnímáno ne jako název, nýbrž jako domicil. Jinak řečeno, Praha jakoby proto, že vysílá z města Praha. To je nešťastné.  Proto jsme
 současně s úpravou vysílacího schématu přistoupili k velice lapidárnímu, z moderátorského i posluchačského hlediska  praktickému a snadno zapamatovatelnému jednoslovnému pojmenování "Dvojka". Po půlroce užívání ve vysílání můžeme konstatovat, že se vžilo; podobně jako dnes už jen málokdo ví, že Radiožurnál je vlastně Český rozhlas 1. Dvojku jsme už při přípravě změny mnohočetně a neúnavně vysvětlovali jako cosi pozitivního, společníka, partnera osamělým, vždyť všechny problémy sdílené dvěma jsou lehčí a radosti opravdovější. A zároveň si dovolím připomenout, že vývoj v evropských  rozhlasech už tímto směrem proběhl (BBC, bavorský rozhlas, rakouský, ale i rumunský apod. používají číselná pojmenování a ne postaru Londýn, Mnichov, Vídeň, Bukurešť).


ad2/

Není to v pořádku a děkujeme za upozornění. Doplníme.


Mgr. Martin Jonák, v.z. šéfredaktora ČRo 2
vedoucí Redakce hudebního vysílání
Český rozhlas Dvojka
■    ■
■    ■

Paní Avramopulosová poslala odpověď Rady ČRo na blog „Nerušte název stanice Praha Českého rozhlasu" s tímto dovětkem:
■    ■
Dobrý den pane Němče,
tak se mi konečně dostalo odpovědi z Rady ČRo. No,  klasika, přeposlali to panu Jonákovi, který jen papouškuje to, co se nám snažil vnutit pan Jaromír Ostrý. Tudíž odpověď  je též klasika. Nejvíc mě štve, že z posluchačů dělají blbce. No počtěte si, a případně i vyvěste na blog..
Přeji Vám hezké dny
Ludmila Avramopulosová
■    ■

Nezbývá mi než s paní Avramopulosovou souhlasit.   Rada Českého rozhlasu dělá blbce z posluchačů, kteří se na ni obracejí. Tomáš Němec  


Komentáře
[1]31.08.11 13:45:18Ludmila Vajďáková
Mám takový pocit, že pan JO už je ze hry a nebo je na dlouhodobé dovolené. Nereaguje, neodpovídá, ani slechu, ani dechu po něm. Snad jsme ho neudolali svými dotěrnými dotazy?
[2]31.08.11 14:25:09tlustá
Paní Avramopulosová a pane Němče, to už je v tom baráku na Vinohradské takový folklór, že z nás dělají blbce. Včera mě paní Luptáková z rozhlasu odpověděla na můj dotaz na Disqusu -z 23.5.2011. Tehdy mi odpověděla hned, a včera (30.8.) tutéž odpověď zopakovala a poslala ji na můj soukromý mail.Odepsala jsem jí, že tuto její odpověď již mám a ona byla strašně zklamaná, že jsem tu její opakovanou odpověď neocenila.No, já nevím, když člověk opouští zaměstnání, obvykle uklízí šuplata a poštu. :))) .....
[3]31.08.11 20:47:12Chramostová
Pan Ostrý s panem Duhanem,si vymysleli pouze trapnou a nepromyšlenou omluvu,pro přejmenování stanice a teď to nemohou dohnat.Praha není pouze rozhlasová stanice ,ze které se vysílá,ale je to symbol,tradice a dobrá značka!! Praha je také hlavní město našeho krásného státu,proto celostátní pokrytí ,celoplošného ,veřejného, koncesionářského vysílání , které má v názvu Praha,nemůže nikdo zpochybnit,že je regionální stanice. To je hodně přitažené za vlasy.Myslím si,že spíše nečekali žádný odpor ze strany posluchačů.Dříve jste si mohla stěžovat dopisem,ale nikdo jiný se to nedozvěděl.Zato internet,je médium,kde všichni vědí o všech.Nám se dokonce podařila opozice,se kterou nepočítali.
[4]01.09.11 10:31:21Ludmila Avramopulosová
Na tuto odpověď pana Jonáka jsem odpověděla přímo jemu.I když vím, že jako "abonentka"=stěžovatelka(tak mě nazval myslím pan Zoubek na Radě:-/, a proč ne, vždyť si platím) jsem pro ně nepodstatná. To co je podstatné jsou oni sami. Při poslechu ze zasedání Rady se mi neudělalo volno. Celá Rada je orgán, který nemá žádnou zodopovědnost, pouze občas někoho odvolá,následně bez konkurzu zvolí atd. atd. Bohužel nelze se o nich vyjadřovat slušně a s úctou už vůbec ne.Škoda.
[5]05.09.11 21:10:25Jaromír Janák
Dobrý večer, sice jsem již o tom psal, podobně jako paní Av jsem poslal stížnost Radě . Odpověď mi přišla naprosto stejná, mají to v počítači a stačí jim stisknout tlačítko a odpověď je bez projednávání hotová. Rozhodně si takto nepředstavuji službu posluchačům, je to naprosté pohrdání a arogance. Domnívám se, že by se tímto přístupem nového vedení rozhlasu k posluchačům - především k těm, kteří mají zájem o zvýšení kvality vysílání bývalé Prahy měl zabývat nadřízený orgán. Problém je, jak se k němu v tomto systému "demokracie" dostat a jak ho přinutit, aby reagoval. Snad se najde někdo, kdo tomu poúnorovému řádění Bratrstva kočičí pracky v Českém /tedy ne v Duhanově a Ostrého / rozhlase učiní přítrž.
[6]06.09.11 05:59:10Tomáš Němec
Pane Janáku, bylo by dobré, kdyby jste i Vy poslal svou stížnost Radě spolu s její odpovědí ke zveřejnění na náš blog. Jen zveřejněním konkrétních dotazů a odpovědí pochopí ostatní posluchači i pracovníci rozhlasu, jakým způsobem jednají jejich nadřízení a Rada ČRo (která má zastupovat v kontrole veřejnost). Naše e-mailová adresa je nerustestanicipraha@seznam.cz.

Rada Českého rozhlasu proti posluchačům - 2. část

31.08.2011 10:18 - 07. Po volbě ředitele 2011 -trvalý odkaz

Rada Českého rozhlasu proti posluchačům - 2. část

31. 8.2011 napsal Tomáš Němec
(klikněte - 1. část )
     Na přímý dotaz pana Šafaříka, zda by si pracovníci rozhlasu přáli, aby jejich odpovědi byly čteny na veřejné schůzi Rady,  odpověděl generální ředitel ČRo Peter Duhan, že Český rozhlas těžko může určovat Radě, jak má pracovat.  Předsedkyně Rady paní Jaklová  však byla snahou pana Šafaříka o zprůhlednění a zveřejnění odpovědí na stížností posluchačů zjevně znepokojena a řekla, že ona si   stížnosti i odpovědi čte. Výkonný ředitel Českého rozhlasu Oldřich Šesták řekl, že si veřejné čtení svých odpovědí nepřeje, protože odpovědi jsou odpověďmi konkrétním lidem. Bohužel  „noví“  členové Rady Kukuczka, Stehlík a Badal, k tomuto tématu mlčeli.
     Petr Šafařík uvedl připomínku posluchače Ing. arch. Martina Říhy, který vznesl vůči Radě dotaz, jestli úkolem Rady je chránit ty mocné. A my jsme na tuto výtku nechali odpovědět pracovníky rozhlasu, řekl Šafařík.
     Jako příklad nevhodné odpovědi uvedl Šafařík odpověď šéfredaktora ČRo 2 Praha Jaromíra Ostrého posluchačce Michaele Krpálkové, kde se Ostrý vyjádřil pozitivně o vlastní stanici jako jedinečné v celosvětovém vysílání a nedoprovodil to žádným argumentem.   Posluchačka Krpálková uvedla, že když je program takový, že bude poslouchat komerční stanice. Odpověď pana Ostrého zněla   tom smyslu, že pokud si paní Krpálková přeladí na komerční stanici, nenajde tam nic z toho, co na Dvojce, bude ovšem ve větší posluchačské skupině.  Šafařík upozornil na to, že před podobnými doporučeními by měli pracovníci rozhlasu odkázat na poslech jiné stanice Českého rozhlasu, která má ve svém programu to, co by posluchačku více uspokojilo.   Přestože další slova předsedkyně Rady paní Jaklové vyjadřovala nelibost nad tím, že se jí radního Šafaříka nepodařilo od jeho námětů odradit, vyslovil s ním souhlas generální ředitel rozhlasu pan Duhan,   alespoň tedy co se týkalo odpovědi šéfredaktora Ostrého.  
     Odpovědi na stížnosti posluchačů zabíraly v předchozích letech jen zcela okrajovou část zájmu Rady Českého rozhlasu.   Radní Šafařík na tento závažný nedostatek poukázal.   Setkal se s výrazným odporem „usedlých“ členů Rady a s nezájmem či mlčením členů nově zvolených. Možná, že už do příští schůze si radní vše v zákulisí vyříkají a vrátí se stav, kdy posluchač je pro Radu Českého rozhlasu jen nutným zlem při plnění jejích záhadných vyšších cílů. Na Radu Českého rozhlasu se v současné době obrací jen málo posluchačů, protože většina to považuje za házení hrachu na zeď.  
     Svým jednáním dne 25. srpna 2011 Rada ČRo  jasně ukázala, že zatím stojí proti zájmům posluchačů.
Doporučuji Vám poslechnout si tuto část audiozáznamu ze schůze Rady ČRo z 25. 8. 2011 –   část níže uvedená trvá 50 minut, ale je velmi zajímavá.


Komentáře
[1]31.08.11 13:33:37Ludmila Vajďáková
Jediný odvážný radní pan Šafařík Radě už tak komplikuje život, že si oddechne, až mu skončí mandát, bohužel pro nás, posluchače. Rada si udělala ze svých funkcí soukromý podnik a my je stále obtěžujeme. Taky marně přemýšlím, jak jim napsat stížnost na jejich konání, aby mi neposlali "zajetou" odpověď. Když jsem poslouchala rozhovor Lucie Výborné s panem Uhdem, který předsedou Rady ČT, tak jsem tiše záviděla, že není nikdo takový i v Radě ČRo. Ale uvidíme dál, jak se budou věci dít, jeden člověk to bohužel nespasí.
[2]31.08.11 13:39:45Tomáš Němec
Milan Uhde byl v Radě Českého rozhlasu od roku 1999 do roku 2006. Z toho byl čtyři roky jejím místopředsedou.
[3]31.08.11 13:47:41Ludmila Vajďáková
Aha, tak to mi nějak uniklo. Děkuji za upozornění.
[4]31.08.11 16:38:09Ludmila Avramopulosová
Pan Šafařík je, stejně jako my posluchači, pro radní obtížným hmyzem. Nesnášejí ho stejně jako nás.Staří radní jsou spokojeni ale je s podivem, že noví radní spokojeně mlčí. Asi jsou též rádi, jako ostatní radní, že mají dobře placenou sesli. Mají své jisté, tak hlavně moc se nenamáhat. A ty reakce radních - je to hanba. Pan Šafařík čte to, co se dělo na neveřejném zasedání, radní pukají smíchy. Přitom to je dosti závažné - vyhrožuje-li člen Rady dalšímu členovi!Je to ostudné jak se chovají.Sami jsou přitom směšní. Ale za naše peníze. Jo a novinka - pan Duhan tentokrát NEMĚL zapnutý mobil. Odpovědi neodpovědi radních,to je pořád stejné.Bohužel Prahu si neubráníme. Oni ji "radši zbourají".Jsou nabubřelci, kteří mají moc. A ta dovede u mnohých natropit hloupostí! Obzvlášť když je dobře placená.

Rada Českého rozhlasu proti posluchačům – 1.část

31.08.2011 10:11 - 07. Po volbě ředitele 2011 -trvalý odkaz

Rada Českého rozhlasu proti posluchačům – 1.část

31. 8.2011 napsal Tomáš Němec

 -------------------------------
     Na každé své veřejné schůzi se Rada Českého rozhlasu zabývá stížnostmi a náměty posluchačů.   Zabývá se jimi tak, že pověřený člen Rady vypracuje odpovědi, přeloží je v písemné podobě ostatním členům Rady  a ti na své veřejné schůzi vezmou tyto odpovědi v jednom ze svých usnesení  na vědomí. Většina stížností posluchačů bývá zaměřena na program stanic. Český rozhlas totiž promlouvá k občanům této republiky svým programem.
     Obvyklým klišé odpovědí Rady Českého rozhlasu posluchačům  je bod 4 paragrafu 8 zákona o Českém rozhlase, který praví že „Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do tvorby a vysílání rozhlasových pořadů.“ Touto  jedinou   větou  se Rada Českého rozhlasu ve svých odpovědích posluchačům vyvléká  ze své povinnosti být orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu. K řešení stížností  posluchačů, používá Rada Českého rozhlasu většinou ten postup, že odešle stížnost k vyjádření prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu na pracoviště, kterého se stížnost týká.  Toto pracoviště (stanice) většinou písemně zdůvodní, že je všechno v pořádku a že stížnost posluchače byla zbytečná. Rada Českého rozhlasu zpravidla odpověď stanice nehodnotí, jen ji v příloze přeposílá posluchači s komentářem, že ona sama e k vysílání Českého rozhlasu nemůže vyjadřovat.
     Jenže tak tomu není. Zákon hovoří o tom, že Rada nemůže PŘÍMO do tvorby a vysílání pořadů ZASAHOVAT a to je zcela něco jiného. Naopak, podle mého názoru by Rada o stížnostech a námětech posluchačů měla vážně diskutovat a nedávat svými odpověďmi posluchačům najevo, že ji obtěžují a přidělávají ji práci.
     Jednání Rady Českého rozhlasu a její vyřizování stížností posluchačů sleduji řadu let, ať už svou přítomností na veřejných schůzích anebo čtením zápisů a poslechem audiozáznamů.   Agenda vyřizování stížností a podnětů posluchačů za předsednictví Jiřího Floriana a nyní Dany Jaklové mi připadala často zcela formální. 
     Teprve na posledních dvou schůzích Rady jsem zaznamenal určitou změnu.   Radní Petr Šafařík, nově zvolený Poslaneckou sněmovnou 8. června 2011 veřejně na tuto formálnost vyřizování stížností poukázal. Díky Petru Šafaříkovi Rada ČRo jednala o stížnostech posluchačů na své schůzi 25. srpna  2011 celých 50 minut.   Šafařík  se však setkal s velkým odporem „zaběhlých“ členů Rady, zejména Dany Jaklové, Tomáše Ratiborského, Bohuše Zoubka  a Antonína Zelenky. Šafařík poukázal na neprůhlednost a skrytost reakcí Rady.   „Staří“ členové rady jednali s „novým“ členem velmi autoritativně a dali mu najevo, aby nezdržoval. Stejně tak jako radní Šafařík jsem byl i já překvapen, že odpověď posluchači Pasternakovi byla odeslána dříve, než se dostala do usnesení Rady. Podle vysvětlení pana Bohuše Zoubka byla odpověď odeslána dříve, protože už tak byla dost pozdržena. Zajímavé, že zrovna u této odpovědi zaměnil pan Zoubek stanici Český rozhlas Česko se stanicí Český rozhlas 2 Praha a musel být na to nejen autorkou odpovědi Hanou Hikelovou v průběhu schůze dvakrát upozorněn, aby název opravil. Jak to udělal, když už odpověď byla odeslána, to mi není jasné.  Je pro mne velmi zneklidňující, že člen Rady Českého rozhlasu si plete jednotlivé stanice.
     Předsedkyně Rady Dana Jaklová pokárala Petra Šafaříka za to, když vyslovil názor, že by odpovědi posluchačům měly být zveřejňovány. Řekla, že jsou to dotazy jednotlivých posluchačů a těm jsou tyto odpovědi zasílány.   Vzápětí však uvedl radní Zoubek stížnost posluchače Jaromíra Janáka týkající se změny názvu stanice Český rozhlas 2 – Praha na Český rozhlas Dvojka slovy „je to téma, které známe velice dobře“. Už tato formulace jasně vyjadřuje, že posluchači (tj. veřejnost) Radu Českého rozhlasu zbytečně obtěžují. Přitom to Rada stále a stále říká dokola a veřejnost pořád nechce nějak přistoupit na její hru, aby si uvědomila, že Rada sama nejlépe ví, co je pro veřejnost (posluchače) správné.
     O odpovědi dr. Kallusovi říká pan Zoubek, že odpověď je značně obsáhlá, a pan Zoubek se domnívá, že to je velice dobrá odpověď. Posluchač záznamu jednání se však vůbec o odpovědi nic nedozvídá. Patrně mu do toho nic není, odpověď jako ve většině případů Rada utajuje. 
     O paní Ludmile Avramopulosové se pan Zoubek vyjadřuje jako o stálé abonentce, co se týká stížností na Dvojku. Tady mě napadá, že pan Zoubek by patrně chtěl, aby Radě Českého rozhlasu psali lidé, kteří Český rozhlas vůbec neposlouchají. 
     Člen Rady Petr Šafařík považuje dosavadní nevyhovující praxi odpovědi na stížnosti posluchačů za tak závažnou, že k ní promluvil i v bodě „Různé“, kam ho stále „zaběhlí“ členové rady odkazovali.   Šafařík poukázal na paragraf 8 zákona o Českém rozhlase, kde se praví, že Rada má také „vydávat doporučení týkající se programové nabídky“.
klikněte - 2. část

Komentáře
Článek je bez komentářů

pondělí 29. srpna 2011

Jak to chodí v diskusích Českého rozhlasu: Co se nehodí, to se vyhodí 2.

29.08.2011 10:00 - 061. Problémy s diskusemi na webu ČRo -trvalý odkaz

Jak to chodí v diskusích Českého rozhlasu: Co se nehodí, to se vyhodí 2.

29.8.2011

Komentáře
[1]30.08.11 13:02:42Tomáš Němec
Doporučuji k přečtení článek Filipa Rožánka "Naleštěné nic na Kavčích horách" - odkaz http://www.mediar.cz/nalestene-nic-na-kavcich-horach/ ------------- Pročpak tento mediální všeználek nenapíše také článek "Naleštěné nic na Vinohradské 12"? Protože by ho vyhodili a nikde už by neměl tak skvělý život jako v Českém rozhlase. :-)))))
[2]31.08.11 13:18:27Ladislav Kozák
Máte úplnou pravdu. Vůbec mě to celé děsí. Cenzura, trezorové rozhlasové hry a četby i celkový přístup rozhlasu, tak jsem si demokracii nepředstavoval. Chápu to o to méně, že do trezoru nezavřeli jenom hry o partizánech, nebo takové, u kterých jde najít nějaký podobný náznak, ale i ty, co je jejich jediným zločinem že vznikli před převratem, ne až po něm. Komu asi vadí staré Mayovky a Verneovky?

sobota 27. srpna 2011

Kandidátský projekt Petera Duhana na funkci generálního ředitele

27.08.2011 14:56 - 07. Po volbě ředitele 2011 -trvalý odkaz

Kandidátský projekt Petera Duhana na funkci generálního ředitele

26. srpna 2011

Generálním ředitelem Českého rozhlasu byl 28. července 2011 zvolen MgA. Peter Duhan.
Na základě souhlasu generálního ředitele zveřejnila Rada Českého rozhlasu jeho původní projekt pro volbu v září 2009, aktualizovanou koncepci z května 2010, průvodní slovo ke koncepci z března 2011 a aktualizovanou koncepci pro volbu v červenci 2011 se čtyřmi přílohami.  odkaz   http://www.rozhlas.cz/rada/dokumenty/_zprava/kandidatsky-projekt-petera-duhana-na-funkci-generalniho-reditele--939857

Komentáře
Článek je bez komentářů

Jak to chodí v diskusích Českého rozhlasu: Co se nehodí, to se vyhodí

27.08.2011 00:51 - 061. Problémy s diskusemi na webu ČRo -trvalý odkaz

Jak to chodí v diskusích Českého rozhlasu: Co se nehodí, to se vyhodí

27. 8. 2011
Komentáře
Článek je bez komentářů