pondělí 27. července 2015

POZVÁNKA na veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu 29. července 2015

Pohled do galerie - Foto: Khalil Baalbaki
Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná dne 29. července 2015 od 14:00 hod. v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, suterén, Vinohradská 12, Praha 2. 

Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2015
- prezentace ČRo PLUS v celoplošném vysílání Českého rozhlasu
- personálie ČRo
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr


úterý 7. července 2015

Rada Českého rozhlasu vyzvala vedení Českého rozhlasu, aby ve vysílání stanice Dvojka více dbalo na vysoká etická a kvalitativní měřítka

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 6. 2015
■    ■
Usnesení 63/15
Rada Českého rozhlasu na základě posluchačských podnětů a stížností žádá vedení Českého rozhlasu, aby se v proudovém vysílání stanice Dvojka více dbalo na vysoká etická a kvalitativní měřítka, jak to ukládá Kodex Českého rozhlasu (Preambule, písmeno f).
Hlasování: 7 - 0 – 0
■    ■