pondělí 30. dubna 2012

Radiožurnál bude hrát od podzimu jinak, plánuje šéf rozhlasu Duhan


30. 4. 2012  napsala Hana Válková na serveru idnes.cz

Český rozhlas čekají v následujících dvou letech nebývalé změny. V rámci nich vzniknou dvě nové stanice a z rozhlasu odejde až pětina lidí. "Budou to ti, kteří nestíhají," říká v rozhovoru pro iDNES.cz ředitel ČRo Peter Duhan.

Duhan své vize na roky 2012 až 2014 představil ve čtvrtek na Radě ČRo, v pátek je prezentoval novinářům. "To, co chceme spustit, je nejrazantnější změna od roku 1989," okomentoval kroky Duhan. V rámci reorganizace bude muset odejít až pětina lidí, rozhlas získá tři nová centra pro výrobu, zpravodajství a vysílání a změní své logo i grafiku pro jednotlivé stanice (více o plánovaných změnách v rozhlase čtěte tady). Generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan slibuje také novou stanici mluveného slova a další stanici pro mladé.

Vznik nové stanice mluveného slova zmiňovali už vaši předchůdci, jenže jejich plány nevyšly. Proč by tomu nyní mělo být jinak?

Ano, mluvilo se o tom, ale vůle chyběla. Někdo si myslí, že je ten projekt velice smělý. On má samozřejmě mnohá rizika a přijít s něčím takovým v roce 2012, kdy v Evropě jsou stanice zaběhnuté třicet let, není jednoduché. Ale někdo musí zavelet a říci: Ano, bude to i s vědomím rizik, počátečních nedostatků.

Stanice bude mít celoplošný dosah. Půjde o čtyřiadvacetihodinové vysílání?

Nebude vysílat celý den. Měla by vysílat od sedmi od rána do půlnoci. Ale je to jen orientační.

Jaký bude poměr mezi hudbou a slovem?

Hudba tam nebude žádná, tedy až na pořady o hudbě. Třeba o jazzu, folkloru a podobně. Ale nebudou tam žádné hudební předěly, ani to, čemu se říká playlist.

Jaké žánry bude nová stanice vysílat?

Bude vysílat náročnější zpravodajské žánry a publicistiku, dokumenty, velké panelové diskuse. Může tam být i nějaké čtení.

Nová stanice vznikne sloučením tří stanic - ČRo 6, Rádio Česko a stanice Leonardo. Proč jste si je vybrali?

Protože jak Český rozhlas 6, tak Rádio Česko svými některými znaky naplňují to, co posluchači od stanice mluveného slova čekají. Obě nemají ve svém programu hudbu. Je tam zpravodajství, aktuální a analytická publicistika, magazíny, dokumenty a náročnější rozhlasové žánry.

Při představování koncepce jste zmínil i úspory. Na kolik vyjde provoz nynějších tří stanic a na kolik toto číslo stáhnete u nové stanice mluveného slova?

Provoz všech tří stanic v součtu stojí bez nějakých drobných 90 milionů korun ročně. Chceme se pohybovat na hranici kolem 70 milionů. Ale zdůrazňuji, že to jsou zatím jen odhadovaná čísla.

Bez opakování a s novinkami, tak bude vypadat "nový" Radiožurnál
Počítáte v rámci změn v Českém rozhlase i se změnou hudební dramaturgie Radiožurnálu?

Sám jsem známý kritik Radiožurnálu, ale zároveň říkám, že kritika jeho hudby je trochu jednostranná. Radiožurnál pracuje s osvědčenými postupy a snaží se svoji hudební dramaturgii sestavit na základě výsledků průzkumů. Tím ale nechci říci, že je tam všechno v pořádku.

Takže na hudební dramaturgii sáhnete.

Sáhneme. Probíhají kvalifikované diskuse na toto téma a myslím, že z nich vyplyne kompromisní a přijatelné řešení. Ale i tak, pokud jde o hudbu, nikdy neuspokojíme všechny.

To kompromisní řešení bude vypadat jak?

Teď nebudu mluvit jako ředitel, ale jako posluchač. Problém Radiožurnálu není v tom, co hraje, ale že má těch písniček málo. A ty se pořád opakují. Tím vzniká dojem, že se tam stále hraje to samé. To znamená, že by se písničky neměly tak opakovat. Druhou věcí je, že nás zajímají posluchači kolem 35 až 45 let. My se musíme zeptat, co poslouchali, když jim bylo 15 let. V této době, ať si to uvědomujeme, nebo ne, se tvoří náš hudební vkus. Takže my musíme hrát ve starším kurzu. To ale nevylučuje, že by Radiožurnál neměl hrát novinky. Musí. Z principu, protože je veřejnoprávní.

Novinky české, nebo zahraniční?

Musíme se věnovat novinkám domácím i zahraničním. Radiožurnál to musí vybalancovat.

A kdy posluchač Radiožurnálu pozná, že hrajete jinak?

Myslím, že kolem podzimu, to znamená v září či říjnu, by měly jisté změny v tom hudebním profilu nastat. Ale nejde jen o to změnit hudbu, změny budou i v obsahu vysílání.

Avizoval jste, že rozhlas propustí až pětinu svých zaměstnanců. Podle čeho vyberete ty, kteří budou muset odejít?

Nemají tu co pohledávat ti, co pracují špatně a nezvládají tempo, které jsme nastavili. Naopak chceme opustit filozofii, že když je někdo v důchodovém věku, tak do rozhlasu nepatří.

Kdy to propouštění začne a jak dlouho bude trvat?

Od 1. listopadu loňského roku jsme začali měnit strukturu rozhlasu. Jednotlivé procesy, které k propuštění povedou, začínáme startovat. Proces reorganizace by měl být ukončen na konci roku 2013.

Rozhlas bude měnit také nové logo. Kdy jej představíte?

Na jaře příštího roku.

Půjde o jeho omlazení, nebo úplnou proměnu?

To je složitý, odborný a sofistikovaný proces a já jeho výsledek nechci předjímat. Počkám, jaké varianty mi předloží. Já pak budu ten, kdo rozhodne o té finální.

Zachováte v logu vlny, nebo ne?

Něco tradičního na něm zůstat musí. Bude to asi nějaká kombinace toho historického, konzervativního s tím moderním.

ČRo si na konci loňského roku pouštělo zhruba 20 procent všech posluchačů, přesto vám Rada ČRo snížila odměnu za to, že jste nedosáhl vyšší poslechovosti. K jakému číslu se chcete změnami dobrat?

Naší ambicí je dostat se na pětadvacetiprocentní podíl na trhu. A k tomu směřuje i reorganizace.

Rozhlasový YouTube přitáhne mladé

Hovořil jste o tom, že chcete přilákat mladší posluchače. Jak si představujete cílového posluchače po provedených změnách v ČRo?

U stanice mluveného slova se nedá říci, že je cílená na specifickou věkovou kategorii. Je nadgenerační. Mohou ji poslouchat jak mladí, tak střední či starší generace. Je to výběrová stanice, nikdy ji posluchači nebudou poslouchat masově. U Radiožunálu je to jiné. Nyní víme, že jej poslouchají převážně vzdělanější muži s aktivním přístupem k životu, kteří potřebují neustále přísun informací. A není důvod toto měnit. Nicméně jsme na počátku plánu zřídit stanici pro mladé posluchače. To znamená pro posluchače od 15 do 30 let. To nám zde nyní absolutně chybí.

Co by takto mladé lidi mělo k rozhlasu přitáhnout?

Zcela určitě to není jen hudba nebo standardní pojetí rozhlasového vysílání. Takoví lidé dnes především surfují po jiných komunikačních prostředcích, než je rozhlas. Baví je to a technologie pro výrobu vlastního rozhlasového pořadu je dostupná a není vůbec drahá. Proto jsou schopni vytvářet vlastní rozhlasové artefakty. A my bychom měli vytvořit něco, co nás k nim přiblíží. Umožníme jim sdílet jejich vlastní produkty v rámci vysílání stanice pro mladé. To znamená, že se aktivně budou podílet na tom, co je vysíláno.

To jim nabídnete nějaký YouTube mluveného slova?

To jste velice zjednodušila, ale asi ano. Protože takové typy stanic pro mladé už existují.

neděle 29. dubna 2012

NEDĚLNÍ VIDEOROZHOVOR: Ohlédnutí Dany Jaklové za uplynulými léty v Radě Českého rozhlasu

29.4.2012 zveřejněno na serveru Česká médiaHostem aktuálního nedělního rozhovoru je Dana Jaklová, bývalá předsedkyně Rady Českého rozhlasu (ČRo) a redaktorka regionální televize RTA a internetového deníku České média. Danu Jaklovou jsme oslovili k rozhovoru asi měsíc potom, co opustila funkci v radě veřejnoprávního rozhlasu po vypršení šestiletého mandátu. O jeho obnovu se pokoušet nebude a znovu do rady nekandiduje. V rozhovoru hodnotí uplynulá léta v rozhlasové radě, kde se postupně propracovala všemi funkcemi až k té nejvyšší předsednické. V rozhovoru s redaktorem Českých médií Jaklová hodnotí některé kroky Rady ČRo, která za jejího působení volila několikrát generálního ředitele a jednou ho dokonce odvolávala. Vyjadřuje se také k otázce vztahu médií a politiky. (video trvá 25 minut)
odkaz http://www.ceskamedia.cz/media/stalo-se/432101/nedelni-videorozhovor-ohlednuti-dany-jaklove-za-uplynulymi-lety-v-rade-ceskeho-rozhlasu

sobota 28. dubna 2012

Posluchač Svatopluk Bartík se odvolává k Radě Českého rozhlasu a žádá zveřejňování playlistů stanic ČRo

26.4..2012 napsal Svatopluk Bartík


--------------------------------- 
Generální ředitel Českého rozhlasu
Petr Duhan
Český rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Rada Českého rozhlasu
prostřednictvím
Českého rozhlasu
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

V Brně dne 26. dubna 2012

Věc:    - Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
- Stížnost na generálního ředitele Českého rozhlasu (ČRo)

Reaguji jak odvoláním ke generálnímu řediteli ČRo, tak stížností na generálního ředitele ČRo k radě ČRo, v důsledku rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace Sp. zn. Inf. CRo 1/2012 - 2, kterou mi byla generálním ředitelem ČRo odmítnuta moje žádost o poskytnutí seznamu hraných skladeb na stanici ČRo Radiožurnál během měsíce února 2012. Rozhodnutí generálního ředitele považuji za nezákonné a v rozporu se zásadami veřejnoprávní služby v oblasti rozhlasového vysílání.

Odvolací důvody

Playlist hraných skladeb nemůže být podřazen pod "obchodní tajemství" z těchto důvodů:

1/ Vysílání, tedy i hudební část vysílání, ČRo není předmětem podnikání. ČRo je ze zákona zřízeným veřejnoprávním rozhlasovým médiem, mezi jehož úkoly patří úkoly vymezené v § 2/, odst. 2), mezi nimiž není ani náznakem nic o povinnosti konkurovat si podnikatelsky s ostatními rozhlasovými stanicemi. Jako takový se ČRo tedy nepohybuje v podnikatelském či konkurenčním prostředí, neboť více veřejnoprávních rozhlasů u nás neexistuje. Sice část financování ČRo plyne z příjmů za reklamu, ale prodej reklamy v souvislosti s vysíláním neznamená, že se tím vysílání stalo předmětem obchodu. Primárním úkolem Čro není konkurenční boj s ostatními vysílateli. Argument předložený v rozhodnutí o odmítnutí není možné uznat a tudíž se na ČRo argumentace celým § 17 ObchZ nemůže ve vztahu k hudebnímu vysílání vztahovat.

2/ Argument ČRo, že v případě playlistu jde o informace, kterou nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné je prokazatelně nepravdivý. Jelikož celé vysílání ČRo je veřejné, je technicky jednoduše možné pro kteroukoliv komerční stanici si playlisty stanic ČRo jednoduše opatřit. Nebylo by v tomto případě rozhodující, kdybychom neměli informace, že někdo takové seznamy vytváří, podstatné je, že to lze. My však ale spolehlivě víme, že alespoň mezi posluchači ČRo existuje společná snaha playlist Radiožurnálu sestavit, viz webová stránka: http://radiozurnal.3tecky.cz/, která je dokonce částečně úspěšná. Mluvčí ČRo o této snaze ví a dokonce že uvádí, že mu toto "amatérské" pořizování playlistu nevadí (viz: http://www.lidovky.cz/playlisty-zatim-nezverejnime-jsou-nasim-obchodnim-tajemstvim-p7h-/ln-media.asp?c=A120411_164519_ln-media_ogo). Přičemž takto sestavený playlist je a bude veřejně přístupný a může tak sloužit i údajné "konkurenci".
Nepravdivost tvrzení, že v obchodních kruzích, v tomto případě údajné “konkurence”,  nejsou playlisty (potažmo principy sestavování playlistů) běžně dostupné lze jednoduše dokázat. Jistě si totiž - narozdíl od ČRo - uvědomují, že i v jejich případě je snaha o utajení playlistů před skutečnou konkurencí marná. Mnohá soukromá rádia tedy svoje playlisty zveřejňují na internetu. Během minuty hledání na internetu lze nalézt například playlisty stanic:
        Kiss 98: http://www.kiss98.cz/program/playlist/,
        Rádia City: http://www.radiocity.cz/index.php?pageid=8000,
        a mnoha dalších.

3/ Stejně tak (ad předcházející odstavec) je z logiky věci vyvrácena část definice obchodního tajemství, konkrétně: “mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel jejich utajení odpovídajícím způsobem zajišťuje”. Jediným možným způsobem utajení seznamu skladeb je jeho neodvysílání, tedy jeho neexistence. Dochází tak ke zcela absurdní situaci, kdy ČRo chrání něco, co je samo o sobě tak zjevně neutajované a neutajitelné, jako jsou zveřejněné (odehrané) hudební skladby během jejího vysílání.


Důvody, proč by ČRo měl, resp. musí, poskytnout přehled hraných skladeb:

1/ Právem každého občana je i právo přijímat a šířit informace. Český rozhlas nijak nepopírá, že v oblasti mluveného slova u vlastních zpravodajských, publicistických, vzdělávacích, kulturních a jiných pořadů jsou tyto předmětem veřejnoprávní služby a jako takové je nejen vysílá, ale následně shromažďuje ve svém veřejně přístupném on-line archivu na www.rozhlas.cz, odkud jsou zdarma a kdykoliv veřejnosti na celém světě k dispozici. Z definice veřejnoprávní služby nelze vyjmout ani hudební složku vysílání, která dle mého laického odhadu tvoří přibližně jednu třetinu obsahu. Jestliže má ČRo ze zákona povinnost mj. "rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky...", tak se toto rozhodně vztahuje i na hudební složku. Předmětem mé žádosti není (a z autorsko-právních důvodů nejspíše zcela ani nemůže být) zveřejnění všech samotných hraných skladeb, avšak pouze jejich seznam. To mi přijde adekvátní zejména v okamžiku, kdy hudební složka vysílání Radiožurnálu je pod dlouhodobou palbou kritiky veřejnosti, hudebních odborníků a dokonce i samotných zaměstnanců ČRo, se kterými jsme na toto téma v poslední době hovořil. Veřejná diskuze nad hudební dramaturgií ČRo je žádoucí, ale těžko může být vedena, pokud ČRo playlisty Radiožurnálu nezveřejní.

2/ Mnohé zahraniční veřejnoprávní stanice svoje playlisty běžně zveřejňují, například německá Westdeutsche rundfunk (zde: http://www.wdr2.de/musik/titelsuche100.html), a není ani známo, že by jiné zahaniční veřejnoprávní stanice svoje playlisty tajily.

3/ Sám ČRo přiznává, že zveřejňuje playlist u své stanice Wave. Tato stanice je nedílnou součástí ČRo, stejně jako Radiožurnál a není tedy možné činit mezi nimi rozdíly, neboť všechny stanice ČRo, jakož i jejich hudební vysílání, mají stejnou, tedy plně veřejnoprávní povahu. Zveřejnění playlistů staice Wave je jasným precedentem a ČRo se tedy nemůže vymlouvat v případě stanice Radiožurnál a ostatních.

4/ Jakožto koncesionář (resp. naše domácnost prostřednictvím mojí manželky) jsem vůči ČRo ve speciálním postavení obdobném postavení akcionáře u soukromého podniku. Je absurdní, že na jednu stranu mám povinnost přispívat jako majitel rozhlasového přijímače koncesionářským poplatkem na plnění úkolů vyplývajících z veřejnoprávních úkolů ČRo (navíc bez ohledu na to, zda na něm stanice ČRo poslouchám či nikoliv) a na straně druhé mi jakožto koncesionáři odmítá ČRo poskytnout podstatné informace o své činnosti, tj. o skladbě hudebního vysílání.
Že je ČRo kofinancována také z příjmu z reklamy je vedlejší, neboť takové příjmy mají podporovat její veřejnoprávní poslání, nikoliv s nimi být v konfliktu. Český rozhlas je zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, z jehož znění vyplývá pro ČRo množství práv a povinností stanovených za účelem plnění funkcí veřejného zájmu. Mimoto se mu však v § 11 zákona o Českém rozhlase přiznává oprávnění vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy podnikatelskou činnost, která souvisí s předmětem jeho činnosti a která nesmí ohrozit jeho úkoly (§ 2 tohoto zákona)”, a dále , že “finanční zdroje používá Český rozhlas k plnění svých úkolů podle § 2 a 3.” Je bez jakékoliv diskuze, že ohledně hudební složky vysílání má jednoznačně přednost veřejnoprávní funkce a tudíž nesmí být seznamy odehraných skladeb pod ochranou údajného obchodního tajemství.


Závěr

Celý přístup generálního ředitele mi přijde natolik absurdní a odporující hodnotám veřejnoprávního rozhlasového média, že - kromě odvolání dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - se obracím i na Radu Českého rozhlasu se stížností na generálního ředitele s návrhem, aby mu v rámci rozhodnutí o této stížnosti uložila zveřejnit, resp. zveřejňovat playlisty všech stanic Českého rozhlasu. Neexistuje žádný zákonný ani společenský důvod, proč by seznamy hraných skladeb na stanicích ČRo neměly být veřejnosti plně k dispozici.


S pozdravem,
Svatopluk Bartík

Prezentace rozvoje Českého rozhlasu v letech 2012-2014 také na webu Českých médiíPro zobrazení jednotlivých částí prezentace klikněte na odkaz


http://www.ceskamedia.cz/media/432043/dokument-prezentace-rozvoje-ceskeho-rozhlasu-v-letech-2012-2014

pátek 27. dubna 2012

Médiář.cz přináší prezentace vedoucích pracovníků o tom, jak se má měnit Český rozhlas v letech 2012 až 2014

27.4.2012 napsal Ondřej Aust na serveru Médiář.czČeský rozhlas blíž seznámil veřejnost s tím, jak se hodlá zatím údajně nejvíc od revoluce změnit. Veřejnoprávní rádio žijící de facto zcela z peněz svých posluchačů hodlá v dalších třech letech propustit až pětinu svých zaměstnanců, zbylé lépe zaplatit, změnit strukturu stanic, jejich názvy, značky i marketing a díky tomu začít dominovat mediální scéně.
„Je to nejrazantnější změna od roku 1989,“ řekl na dnešním setkání s novináři generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan, krátce poté, co své plány představil včera rozhlasové radě a dnes před zaměstnanci veřejnoprávního rádia. „Je to dobrodružství, vyzval jsem kolegy, aby se se statečným srdcem a otevřeným hledím pustili do změn.“
Podle Duhana je rozhlas v problémech poté, co zhruba od roku 2000 prochází „obrovskou extenzí“ co do počtu stanic – nyní jich má dvacet a proto hodlá některé z nich redukovat či slučovat.
Přitom v uplynulé dekádě ztratil zhruba desetinu podílu na trhu, nyní má podíl zhruba 20 %. Zároveň mu ubývá koncesionářů, hlavně z řad fyzických poplatníků. „Představuje to pro nás problém, k němuž se budeme muset postavit,“ uvedl dnes Duhan.
„Rezignovali jsme na mladou generaci, neoslovujeme mladou generaci, neděláme to, co bychom jako rozhlas veřejné služby dělat měli,“ přiznal také. „Rozhlas vězí oběma nohama ve 20. století,“ konstatoval.
Přinášíme prezentace a harmonogramy plánovaných změn:
Dále pokračuje prohlídkou prezentací v článku na serveru Médiář.cz - odkaz
http://www.mediar.cz/dokumenty-jak-se-ma-menit-cesky-rozhlas-v-letech-2012-az-2014/

Část prezentace náměstka pro program Jana Mengera:

Dále pokračuje prohlídkou prezentací v článku na serveru Médiář.cz - odkaz

Prohlášení Českého rozhlasu k článku v Lidových novinách

26. 4.2012 zveřejnil Český rozhlas na svých webových stránkáchČeský rozhlas tímto prohlášením reaguje na článek s názvem „Radním vadí Duhanovo přešlapování“ autora Ondřeje Stratilíka, uveřejněný dne 26. 4. 2012 v Lidových novinách.
Autor ve svém článku uvádí několik mylných informací, které svědčí o jeho špatné informovanosti, nedostatku hlubšího vhledu do problematiky a které se především nezakládají na skutečném stavu věcí. 
Materiál s prioritami a koncepčními záměry Českého rozhlasu v oblastech programu a vysílání, správy a provozu, strategického rozvoje a řízení lidských zdrojů v roce 2012 předložil generální ředitel Radě Českého rozhlasu 5. března 2012 v rozsahu 51 stran textu. 
Rada Českého rozhlasu nikdy tento materiál ani jeho část nevrátila generálnímu řediteli k přepracování. 
Materiál obsahuje mj. harmonogram restrukturalizace Českého rozhlasu. Po prvním projednání materiálu s Radou ČRo byl vedením ČRo vypracován prováděcí dokument k původnímu materiálu, který podrobněji specifikoval časový harmonogram zavádění jednotlivých koncepčních změn, a to až do roku 2014. 
Vedení ČRo chce prioritně přistoupit k realizaci vnitřních provozních a organizačních změn, které mají přímé ekonomické a personální dopady. V oblasti programu je prioritou letošního roku spuštění zpravodajsko-publicistické stanice bez hudby (tzv. stanice mluveného slova), ke kterému by mělo dojít do konce roku 2012. Konkrétní podoba této nové stanice (především programové schéma) bude projednána s Radou ČRo na konci června. 
Informace autora článku o čtyřech nových okruzích ČRo a odložení kroků v tomto směru jsou zkreslené. Repositioning stanic nemůže být otázkou pouhých 8 měsíců. Původní plán generální ředitele ČRo byl nastaven na periodu až do roku 2015, přičemž z jeho kandidátského projektu vyplývá, že v mnoha směrech nejde o nové stanice, ale především o změny v zaměření a profilaci současných stanic. Vedení ČRo v navrhovaném materiálu navíc zkrátilo termín implementace změn do 1. ledna 2014. Žádný z plánovaných kroků tedy není a nebyl odložen. 
Autor:  Odbor komunikace a vnějších vztahů

RESTRUKTURALIZACE ČESKÉHO ROZHLASU V LETECH 2012 – 2014

26.4.2012 zveřejnil Český rozhlas na stránkách Rady Českého rozhlasu jako přílohu k zápisu  ze 4. veřejné schůze Rady ČRo v roce 2012RESTRUKTURALIZACE ČESKÉHO ROZHLASU V LETECH 2012 – 2014

Prováděcí dokument s rozšířeným harmonogramem k materiálu

ČESKÝ ROZHLAS V ROCE 2012
Materiál s prioritami a koncepčními záměry ČRo v oblastech programu a vysílání, správy a provozu, strategického rozvoje a řízení lidských zdrojů v roce 2012

Předkládaný dokument navazuje na obsáhlý interní materiál se záměry ČRo v roce 2012 a se záměry přesahujícími do let 2013 a 2014, který vedení Českého rozhlasu předložilo Radě ČRo 5. března 2012,  a na první verzi harmonogramu předloženého Radě ČRo dne 29. března 2012. Představený harmonogram se zaměřuje zejména na vybrané ekonomické, personální, organizační a strategické aspekty celého restrukturalizačního procesu. Ten započal již v závěru roku 2011, a to schválením novely Statutu Českého rozhlasu Radou ČRo,  novelizací organizačního řádu ČRo, vznikem tří sekcí (programu a vysílání - SPAV, správy a provozu - SSP, strategického rozvoje - SSR) coby základních organizačních jednotek v řídící struktuře Českého rozhlasu, ustavením horizontálních rad (programová rada, strategická rada, správní rada a regionální rada) a grémia generálního ředitele coby poradních orgánů generálního ředitele a spuštěním standardních procesů změnového managementu. Řízením změny je pověřen řídící výbor v čele s náměstkem GŘ pro strategický rozvoj a změnový tým v čele se změnovým manažerem – náměstkem GŘ pro program a vysílání.

Restrukturalizační proces je rozvržen do období necelých dvou a půl let, tj. do konce 1. čtvrtletí roku 2014. Tento proces tak představuje zhruba polovinu funkčního období stávajícího generálního ředitele. To je zcela adekvátní čas a do jisté míry i maximálně možný čas na realizaci změn, mají-li tyto být efektivní. Cílem změnového procesu je, aby se na českém mediálním trhu v letech 2015, 2016 a dále vyjímal zcela stabilizovaný, efektivní, hospodárně fungující, produktivní a prosperující Český rozhlas coby dynamické a moderní médium veřejné služby.

Základním předpokladem pro úspěšnou realizaci změn v podobě portfolia stanic Českého rozhlasu, či v organizaci práce a struktuře v rámci sekce programu a vysílání je zcela stabilizované ekonomické, technické zázemí a efektivní fungování všech podpůrných a servisních složek Českého rozhlasu. Při reflexi trendu klesajících výnosů z rozhlasových poplatků coby základního finančního zdroje rozpočtu Českého rozhlasu, ale i poklesu příjmů z komerční činnosti jako reakce na globální ekonomickou recesi je vedle snahy hledat možné další zdroje víc a víc důležité generovat úspory a snižovat náklady. To vše však při plnohodnotném naplňování zákona a poslání Českého rozhlasu, tedy realizaci veřejné služby. Změny plánované vedením Českého rozhlasu v roce 2012 budou promítnuty částečně v dubnové a červencové aktualizaci rozpočtu; v obou těchto aktualizacích budou zahrnuty dílčí úspory, ta hlavní úspora však bude reflektována v nově strukturovaném rozpočtu na rok 2013.

Ke snížení nákladů přispějí jak započaté a v roce 2012 realizované změny v sekci programu a vysílání (např. sloučením tří stanic do jedné stanice mluveného slova nutně dojde k redukci celkových nákladů, podobný efekt očekáváme od nového modelu fungování center výroby a centra vysílání), ale také v ostatních neprogramových sekcích. Ke snížení nákladů jistě přispěje spuštění procesu centrálního nákupu (od dubna 2012) a s ním spojený proces většinového využívání elektronických aukcí v procesu veřejných zakázek, možná optimalizace kmitočtového spektra a distribuce signálu, spuštěný a probíhající proces integrace informačních systémů a v neposlední řadě i optimalizace v oblasti řízení lidských zdrojů spojená s případnou redukcí počtu pracovních míst.

V Praze dne 23. dubna 2012   
                                                                                                       Mgr. art. Peter  D u h a n

RESTRUKTURALIZACE ČESKÉHO ROZHLASU
Program a vysílání, strategický rozvoj, správa a provoz, personalistika

01. 04. 2012                         Spuštění procesu rebrandingu stanic Českého rozhlasu (samostatný změnový proces týkající se rodiny značek ČRo a mající vlastní mechanismy a dílčí procedury)

                                               Vznik centrálního Odboru obchodu v rámci Sekce strategického rozvoje – 1. fáze

                                               Vznik Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek – převedením uměleckých těles do Sekce strategického rozvoje s cílem lepší koordinace činností a hledání projektových synergií

                                               Spuštění procesu vzniku Centrálního nákupu – 1. fáze (realizace rámcových smluv)

01. 04. – 30. 04. 2012         Aktualizace rozpočtu 2012

01. 05. 2012                         Vznik programových center a jmenování jejich ředitelů
(Centrum vysílání, Centrum zpravodajství, Centrum výroby)
                                              
                                               Centrum výroby: první etapa vzniku dílčích center (Centrum režisérů, Centrum produkce)

01. 05. – 15. 05. 2012         Prezentace koncepce Sekce programu a vysílání na rok 2012 ve všech programových divizích ČRo

01. 05. – 31. 05. 2012         Práce na programových schématech platných 1. 1. 2013

                                               Práce na projektu technického zabezpečení jednotlivých programových center

                                               Zahájení procesu optimalizace v oblasti distribuce signálu s akcentem na ekonomické parametry – v průběhu dubna/května první dílčí postupy

                                               HR Reporting – příprava a spuštění HR reportingu pro jednotlivé sekce ČRo
                                              
                                               Revize systému honorářů a statut externích spolupracovníků ČRo – koncepce reflektující změny v organizaci ČRo s ohledem na záměr efektivnějšího využívání všech lidských zdrojů v ČRo. Součástí bude i revize honorářové politiky.

01. 05. – 30. 06. 2012         Stanovení konečné organizační struktury programových center a počtu pracovních míst v jednotlivých pozicích (tvorba popisů práce, kvalifikačních předpokladů, zásad hodnocení a odměňování)

                                               Adaptační proces nových zaměstnanců – orientační den, plány na období zkušební doby, systém hodnocení        

                                               Dobrovolné odchody – nabídka zaměstnancům ČRo směřující k přirozenému úbytku pracovních míst v ČRo

01. 06. 2012                         Spuštění systému evaluace programu

01. 06. – 30. 06. 2012         Uzavření dohod o objemu práce na rok 2013 mezi stanicemi a Centrem zpravodajství a Centrem výroby

30. 06. 2012                         Předložení materiálu Radě ČRo týkajícího se vzniku stanice mluveného slova (integrace ČRo 6 + Rádio Česko + ČRo Leonardo) a materiálu o podobě portfolia speciálních stanic ČRo

01. 07. 2012                         Centrum výroby: druhá etapa vzniku dílčích center (Centrum literární a dramatické tvorby, Centrum publicistiky a dokumentu, Centrum kreativity zvuku, Centrum pro děti a mládež, Centrum popularizace vědy a techniky, Centrum náboženských pořadů)

Vznik centra ekonomů – 1. fáze (sloučení pražských ekonomů do jednoho centra)

                                               Spuštění nového systému vnitřních předpisů

01. 07. – 31. 07. 2011                     Zvažovaná druhá aktualizace rozpočtu
                       
01. 07. – 30. 09. 2012         Nastavení a doladění procesů v Sekci programu a vysílání, resp. v rámci jednotlivých programových center

                                               Tvorba interních pravidel a předpisů v Sekci programu a vysílání, resp. v jednotlivých programových centrech coby podmnožina nové předpisové základny ČRo

                                               Centrum zpravodajství: úprava redakčního systému a newsroomu

                                               Sestavení týmů jednotlivých programových center, resp. týmů jednotlivých stanic (výběr pracovníků)

                                               Projekt:  Popis a ocenění pozic v ČRo vč. nastavení nového systému odměňování

                                               Příprava Rozpočtu SPAV pro rok 2013 vč. revize stávající struktury a způsobu rozpočtování Rozpočtu na lidskou práci

                                               Příprava koncepce rozvoje vzdělávání zaměstnanců v ČRo – nastavení kariérních map, soulad s vytvářeným Katalogem pozic – kompetenční profil pozice  - Představení návrhu v srpen-září 2012

                                               Příprava projektu rozvoje Personálního informačního systému 2013-2014

2. fáze procesu vzniku centrálního nákupu (rozšíření o veškeré zakázky, realizované prostřednictví Oddělení veřejných zakázek a prodejů)

01. 08. – 31. 12. 2012         Příprava a proces následného schvalování  
                                            návrhu rozpočtu 2013

30. 09. 2012                         Předložení materiálu Radě ČRo s návrhem nového Statutu ČRo

01. 10. 2012                         Centrum výroby: třetí etapa vzniku dílčích center (Centrum hudby a hudebních pořadů, Centrum experimentální tvorby, Centrum zábavy)

                                               Trainee program – pilotní projekt – zaměřeno na přípravu potenciálních zaměstnanců

01. 10. – 31. 12. 2012         Zkušební provoz Centra zpravodajství

                                               Katalog pozic a nový systém odměňování – příprava implementace

Vyhodnocení ukazatelů výkonnosti – 1. etapa, vyhodnocení nastavených kazatelů u vedoucích pracovníků v pilotním projektu

01. 01. 2013                         Plnohodnotné fungování systému programových center

                                               Spuštění implementace nového Katalogu pozic a Systému odměňování  - Kariérní řád, systém vzdělávání a hodnocení zaměstnanců, řízení talentů a příprava personálních náhrad

01. 01. 2013                         Nový Statut Českého rozhlasu, nový Organizační a Podpisový řád (plně reflektující realizované změny organizační struktury v sekci programu a vysílání, ale i v neprogramových sekcích v roce 2012)
Rozšíření centrálního Odboru obchodu – 2. fáze procesu vzniku centrálního obchodu (staniční obchodní zástupci přecházejí ze stanic do struktury Odboru obchodu)

Centralizace marketingových aktivit – rozšíření, resp. nová podoba Odboru komunikace a vnějších vztahů (staniční mktg pracovníci přecházejí do struktury OKVV, vzniká systémový a centrem řízený brand management)  

Závěrečná fáze procesu vzniku Centrálního nákupu (rozšíření na veškeré nákupy nebo nákupy od stanoveného finančního objemu)

Vznik centra ekonomů – 2. fáze (sloučení regionálních ekonomů do druhého centra)

28. 02. 2013                         Předložení materiálu Radě ČRo týkajícího se vzniku “Národního okruhu“, resp. stanice pro mladé (v případě optimalizace norem, resp. kmitočtového spektra)

01. 04. – 30. 04. 2013         Prezentace koncepce Sekce programu a vysílání na rok 2013 ve všech programových divizích ČRo

01. 04. – 31. 05. 2013         Práce na programových schématech platných od 1. 1. 2014

01. 05. 2013                         Ukončení procesu rebrandingu stanic Českého rozhlasu, představení nové architektury značek Českého rozhlasu veřejnosti u příležitosti 90. výročí zahájení pravidelního rozhlasového vysílání v českých zemích (paralelně bude probíhat několikaměsíční proces migračního marketingu)

01. 06. – 30. 06. 2013         Uzavření dohod o objemu práce na rok 2014 mezi stanicemi a Centrem zpravodajství a Centrem výroby

                                               Práce na rozpočtu Sekce programu a vysílání, resp. jednotlivých programových center na rok 2014

01. 08. – 31. 12. 2012                     Příprava a proces následného schvalování návrhu rozpočtu 2013

novela Organizačního a Podpisového řádu Českého rozhlasu (plně reflektující finální změny v portfoliu stanic ČRo realizované v letech 2012 a 2013)

01. 03. – 31. 03. 2014         Vyhodnocení restrukturalizačního procesu ČRo
-------------------------------------------------------------------    

odkaz dokumentu ke stažení ve formátu word http://media.rozhlas.cz/_binary/02616756.doc