pátek 23. prosince 2011

Vánoční přání posluchačky Dagmar Chramostové

23.12. 2011

Chtěla bych popřát všem posluchačům stanice Praha šťastné a pokojné svátky, zdraví, lásku a naději na dny příští. 

Přeji též naší stanici Praha hodně slušných a inteligentních redaktorů i moderátorů, ať máme my posluchači radost z každého pořadu,  
z každého chytrého slova.

Dagmar Chramostová


Robert Tamchyna: Vzpomínka na Hovory z Lán

22. 12.2011 na webu České televize

Vzpomínky na Hovory z Lán

Tamchyna: Byli jsme přerušovači projevu prezidentaneděle 18. prosince 2011

Dopis posluchače Tomáše Němce Radě Českého rozhlasu

13.12.2011

Posluchač Tomáš Němec napsal   Radě Českého rozhlasu 13.12.2011:                                                                                                                                                                                               
Praha, 13. prosince 2011

 Věc: poděkování za uskutečnění semináře a připomínky k práci Rady ČRo

            Vážení členové Rady Českého rozhlasu,

jsem pravidelným posluchačem více stanic Českého rozhlasu – celoplošných, speciálních i regionálních.

Děkuji Vám za uskutečnění semináře o hudební složce stanic ČRo1- Radiožurnál a ČRo2- Praha . Semináře jsem se zúčastnil jeho sledováním na internetu v přímém přenosu a zasláním svého názoru na hudební složku stanice Praha, kterou jsem v předstihu poslal na e-mail Rady ČRo a také jsem ho umístil na posluchačský blog „Nerušte název stanice Praha Českého rozhlasu“ – viz  http://nerustestanicipraha.blogspot.com/2011/11/hudebni-stranka-dvojky-ceskeho-rozhlasu.html .

Seminář považuji za velmi zdařilý jak po stránce jeho obsahové organizace a průběhu, tak i po stránce výborného technického i režijního zajištění on-line přenosu. Sdělte, prosím, mé poděkování prostřednictvím generálního ředitele  i odboru Nová média, který přenos zajišťoval.  Za neméně důležité považuji i to, že videozáznam celého  semináře byl umístěn bezprostředně po uskutečnění umístěn na web Českého rozhlasu.

Přes určitou neshodu všech tří diskutujících skupin (zaměstnanci a spolupracovníci Českého rozhlasu, panelisté z řad hudebních a jiných odborníků i přítomné laické veřejnosti) považuji za naprosto zásadní, že Český rozhlas alespoň na chvíli vykoukl ze svého zapouzdření (jak to později ve svém článku nazvala panelistka Jana Kománková) a alespoň na chvíli byl ochoten z očí do očí naslouchat názorům o sobě samém.
Jeden seminář samozřejmě nezmění uvažování rozhlasových pracovníků a nevyvede je z profesní slepoty, která jim říká, že vysílání se nemusí vlastně nikomu líbit, hlavně když vyhovuje statistickým ukazatelům.

Na výměně názorů předsedkyně Rady ČRo paní Dany Jaklové  s posluchačkou Zoltánovou-Cigánkovou se projevil i formální přístup členů Rady k posluchačským připomínkám, o kterých Rada své většině soudí, že jsou na rozdíl od názorů pracovníků Českého rozhlasu neodborné. Ano, je to pravda, Český rozhlas vysílá do značné míry pro lidi, kteří se neumí vyjadřovat formálně neutrálně, jako se vyjadřuje Rada Českého rozhlasu ve svých písemných odpovědích na písemné stížnosti posluchačů.  Posluchače zase nebaví neustále psát do rozhlasu, ať už jednotlivým redaktorům, vedoucím stanic anebo Vám, Radě ČRo, aby se posléze dozvěděli, že z hlediska zaměstnanců je všechno v pořádku a  Rada sama se téměř k ničemu nevyjadřuje, protože jí to zákon neumožňuje.

Vážení členové Rady Českého rozhlasu, pro řadu posluchačů byl průběh semináře a způsob reakce pracovníků rozhlasu i Vás překvapením. Pro mne nikoli, protože občas navštěvuji osobně Vaše veřejné schůze. Podle mého názoru se vlastní seminář lišil od Vašich schůzí pouze tím, že na něm mohli mluvit i jiní lidé než Vy a manažeři Českého rozhlasu. Ale na mém postřehu, který si odnáším vždy z Vašich schůzí se nic nezměnilo. A ten postřeh je, že dvě nejlépe celoplošně pokryté dvě stanice Českého rozhlasu, Radiožurnál a  Praha, vysílají stále pro blaho posluchačů, jen ti posluchači, kteří se ozývají, jsou špatní a bylo by je třeba vyměnit. Vlastní programová složka vysílání Radu nezajímá, protože se k ní ze zákona nemůže vyjadřovat.

V posledních několika měsících se v Radě vyskytuje člen, který svou službu veřejnosti nebere tak formálně. Je to PhDr. Petr Šafařík. Je mi jasné, že řadě z Vás se nelíbí, že se snaží narušit zaběhlé a sterilní způsoby jednání Rady. Nicméně i Vám děkuji, že jste mu umožnili uspořádat tento seminář. Doba, na kterou byl zvolen dr. Šafařík, je velice krátká. Nejsem si jist, zda ještě bude zvolen na celé plnohodnotné volební období. Přesto bych chtěl říci, že pan dr. Šafařík udělal pro pozvednutí prestiže Rady ČRo v očích veřejnosti  víc než většina členů, kteří v Radě prožili celé volební období.

Bylo by pěkné, kdyby podobný seminář o problémech vysílání stanic Českého rozhlasu mohl být pořádán pravidelně jednou za rok, maximálně za dva roky.

Diskusi s posluchači, kteří Český rozhlas poslouchají, by ČRo  a jeho Rada měly vést průběžně. Nemuselo by docházet k tomu, že statistická čísla ukazují nárůst posluchačů a přitom poslech stanic je utrpením nejen pro posluchače, ale často i pro jeho zaměstnance, jak ukázal na semináři emotivní příspěvek redaktora ČRo1 Jana Pokorného.

Závěrem Vám dávám, vážení členové Rady Českého rozhlasu námět, kam byste mohli zaměřit svou pozornost. A to jsou nepřehledné webové stránky  Českého rozhlasu a posluchači velmi diskutovaný a zaměstnanci odboru Nových médií obhajovaný diskusní systém Disqus. Pro Vaši informaci přikládám v příloze  část diskuse, kterou jsem dnes zkopíroval z diskuse „Co vás těší (a naopak co Vám schází) ve vysílání Českého rozhlasu 2 – Praha“  - odkaz http://www.rozhlas.cz/praha/diskuse/_zprava/322948#diskuse, kde se posluchači dožadují marně odpovědí, které z rozhlasu nepřicházejí.

Kvůli naprosto nepřehlednému diskusnímu systému Disgus jsem já založil veřejný blog pro posluchače Českého rozhlasu. Ten slouží posluchačům (zvláště stanice Praha) k přehlednější diskusi. Zde se snažím dávat i přímé odkazy na určitá místa nepřehledného webu Českého rozhlasu. Blog se jmenuje „Nerušte název stanice Praha Českého rozhlasu“ – odkaz http://nerustestanicipraha.blogspot.com/ . Posluchači zde vyslovují i svou nespokojenost s odpověďmi na stížnosti, které poslali Radě Českého rozhlasu i na to, jak rozdílných reakcí dočkají na webu Českého rozhlasu. Zatímco na stránkách stanice Vltava odpovídá šéfredaktor i dramaturgové, na stránkach stanice Praha reaguje OBČAS POUZE NA TECHNICkÉ připomínky webeditorka  Věra Luptáková.

Vážení členové Rady, v tomto svém dopise si na nic nestěžuji, proto neočekávám ani vaši žádnou písemnou  reakci. Byl bych Vám však vděčen, kdybyste do zápisu v bodě „Stížnosti a připomínky“ alespoň napsali, že jste se s ním seznámili. Dopis vložím na posluchačský blog „Nerušte název stanice Praha Českého rozhlasu do oddílu „05. Dopisy posluchačů vedení ČRo“.

Přeji Vám příjemné svátky vánoční a v roce 2012 intenzivnější naplňování věty, kterou máte v záhlaví svých internetových stránek: „Rada Českého rozhlasu má podle zákona o Českém rozhlase zajistit kontrolu média veřejností.“ 

Tomáš Němec

úterý 13. prosince 2011

Janek Ledecký ve Všechnopárty o hudbě na Radiožurnálu

9.12.2011 Janek Ledecký v pořadu České televize

Doporučujeme k poslechu část  pořadu České televize  Všechnopárty z 9.12. 2011, kde pan Šíp zpovídá Janka Ledeckého . 

Janek Ledecký vypráví o své návštěvě v Radiožurnálu,rozebírá situaci okolo hudby na této stanici.
odkaz http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10090925908-vsechnoparty/211522161600038/obsah/181626-janek-ledecky/

pondělí 12. prosince 2011

Program veřejné schůze Rady ČRo 15. 12. 2011

Veřejné zasedání Rady Českého rozhlasu se koná dne 15. prosince 2011 ve 14:00 hod., zasedací místnost č. 010, Římská 15, Praha 2

Z PROGRAMu:


- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace vedení ČRo k rekonstrukci Vinohradská 12 - aktuální situace
- rozpočet ČRo na rok 2012
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé, závěr

Hospodářské noviny

 9.12 2011 napsal Jan Pokorný v Hospodářský novinách12.12.2011 napsal Jan Hřebejk v Hospodářských novinách


neděle 11. prosince 2011

Máme, co jsme si zvolili

10. 12. 2011 napsal Pavel Klusák

(pozn. editora blogu: vhledem k tomu, že jsem článek stáhl z facebookové skupiny "Hudební dramaturg radiožurnálu je řidič metra", neznám přesnou citaci. Pokud přesnou citaci (časopis-noviny, datum, stránka ví některý ze čtenářů blogu, prosím, aby ji doplnil do komentáře. Děkuji. TN) sobota 10. prosince 2011

Radiožurnál: Zapouzdření starých pořádků?

3. 12. 2011 napsala Jana Kománková na serveru protišedi,cz


Veřejný seminář o hudbě na českém rozhlase nepřinesl shodu ani pohodu.
Ve slavném Studiu A se sešli zástupci rozhlasu a pozvaní hudbení odborníci, aby prodiskutovali problém současné hudební podoby Radiožurnálu a Reginy.

Aktualizováno: Generální ředitel uznává problém, chce ho řešit, uvádí Mediář zde
Problemaitku dobře shrnuje Česká pozice zde

Zatímco pozvaní hosté se snažili prosadit myšlenku, že situace je nedobrá a oproti kvalitnímu mluvenému slovu je hudební vysílání poněkud tristní, zaměstnanci rozhlasu si stáli na svém: jediné, oč jde, je poslouchanost. "Hudba nesmí vybočovat," popsal náplň své práce současný dramaturg Sedláček. Při některých částech debaty dokonce v publiku vyskakovali a nevyzváni křičeli své představy a svá stanoviska (dokola opakujíce, že situace je v pořádku, posluchači jsou spokojení a jakékoli zkulturnění hudební produkce by přineslo odliv posluchačů).
Z pozice pozvané panelistky jsem emotivní střety hudbeníků a muzikologů (Dorůžka, Burian, Pantůček a další) se zuřícími rozhlasáky sledovala s jistým úžasem. Jednak jsem nečekela tak urputnou obhajobu pozic rozhlasáků a absolutní neochotu k diskusi, jednak mě zaskočilo jejich přesvědčení, že je vše v absolutním pořádku a například zasahovat manuálně do playlistu, hrát něco, co souvisí s mluveným příspěvkem či se snažit o objevování zajímavé hudby je nemožné.
Jediný, kdo uznává potřebu změn, je generální ředitel Duhan. Problémem je, že na samý konec prohlásil, že změny se budou týkat především dalších stanic, ne tedy Radiožurnálu, kvůli kterému se všichni sešli.
Počkejme si, jak se situace vyvine.
Blog fotografky Sandry najdete na http://booneedsnewshoes.blogspot.com/

odkaz http://www.protisedi.cz/article/radiozurnal-zapouzdreni-starych-poradku

pátek 9. prosince 2011

Odpověď generálního ředitele ČRo na otevřený dopis z Universal Music

9.12. 2011 napsal generální ředitel ČRo pan Peter Duhan na webu Českého rozhlasu Vážený pane řediteli, děkuji za Váš dopis ze dne 5. 12. 2011, v němž reagujete na nedávno konaný veřejný seminář týkající se hudební složky stanic Český rozhlas 1 – Radiožurnál a Český rozhlas 2 – Praha
Úvodem mi dovolte zopakovat skutečnost, že organizátorem tohoto semináře byla Rada Českého rozhlasu. Výběr hostů a panelistů s výjimkou zástupců Českého rozhlasu byl tedy plně v kompetenci právě Rady ČRo. Vedení Českého rozhlas přivítalo konání této akce, už právě proto, že se tak po letech podařilo otevřít téma směřování Českého rozhlasu a jeho jednotlivých stanic, a to nejenom v hudební oblasti. 
Nechci na tomto místě hodnotit, jakým způsobem byla či nebyla zvládnuta role moderátora celého setkání, věřím, že tuto věc i další nuance semináře si vyhodnotí sama Rada ČRo. Co považuji za jednoznačný přínos, je možnost takového setkání s posluchači. Jsem přesvědčený, že Český rozhlas jako médium veřejné služby musí vést pravidelný dialog se svými posluchači a to i na témata, která mohou být bouřlivá. I když v některých momentech v karlínském studiu A, kde se seminář konal, padaly i ostřeji formulované názory, mám zato, že i takové postoje mají právo na existenci a že i ony mohou celkový dialog a diskusi v lecčem obohatit. 
K obsahu Vašeho dopisu. Nesoulad mezi hudební složkou a zpravodajským charakterem Radiožurnálu je zřejmý a souhlasím s tímto Vaším názorem, ostatně takto lze chápat i výstup z daného semináře. A právě proto jsem přesvědčen, že je nezbytné, abychom nacházeli a nalezli cestu ke sladění a k tomu také učiníme potřebné kroky. Práce hudebního dramaturga je pro tento záměr klíčová, nejen co se týká jeho, jejich odbornosti, ale také dostatečného personálního zabezpečení, což bohužel - dle mého názoru - v tuto dobu není na ČRo 1 – Radiožurnálu zajištěno tak, jak by bylo nezbytné. Tzv. kolovrátkové opakování skladeb, o kterém píšete, je opravdu velkou bolestí Radiožurnálu a domnívám se, že malý počet využívaných skladeb v portfoliu je příčinou. Proto je třeba v krátké době alespoň tento problém vyřešit. 
Tzv. nastavení hudby, o kterém se zmiňujete, samozřejmě nemůže vycházet pouze z výsledků průzkumů a dalších sociologických kategorií, ale je třeba i tyto názory brát v úvahu jako jeden z faktorů pro nastavení a úpravy daného hudebního formátu. A právě v tuto chvíli je naprosto klíčová práce hudebního dramaturga, který dotváří aktuální vysílání v souladu s dalším obsahem. Je-li polovina času vysílání stanice tvořená hudbou, pak nelze stavět na tezi, že jde pouze o jakousi výplň programu, a to ani u zpravodajsko-publicistické stanice, jako Radiožurnál bezesporu je. 
Vyčítáte mi absenci zadání, jak má hudební airplay veřejnoprávního rozhlasu vypadat. Generálním ředitelem ČRo jsem několik měsíců a ve své koncepci řízení jsem vždy uváděl, a jsem o tom přesvědčen, že právě nastavení souladu uvnitř stanic, ale také mezi jednotlivými stanicemi Českého rozhlasu je zásadní pro budoucí existenci. A velmi rád i s představiteli Vaší společnosti povedu na dané téma dialog. Český rozhlas stojí před zásadním rozhodnutím o budoucí podobě a charakteru portfolia jeho stanic, před nutnou redefinicí a s ním spojeným rebrandingem stanic. Součástí bude samozřejmě i sladění hudebních formátů, programových schémat a dalších prvků jednotlivých stanic tak, aby tyto byly v komplementárním vztahu a posluchačům se tak v rámci celé nabídky stanic ČRo dostávala vysoce kvalitní a rozmanitá produkce, včetně produkce hudební. 
Jsem velmi rád, že i touto formou otevřeného dopisu jste vyjádřili svůj vztah k Českému rozhlasu a k jeho budoucnosti. Děkuji Vám. 
S pozdravem 
Mgr. art. Peter Duhan

čtvrtek 8. prosince 2011

Gramofirma Universal vyčítá šéfovi Českého rozhlasu „absolutní absenci zadání“ hudby na Radiožurnálu

8. 12. 2011 napsal Ondřej Aust na serveru Médiář.cz


Emotivní veřejná diskuse o hudbě na veřejnoprávním Radiožurnálu má dohru. Hudební vydavatelství Universal, producent zhruba poloviny nahrávek, co se hrají v českém éteru, kritizuje v otevřeném dopisu šéfa Českého rozhlasu Petera Duhana.
Zastal se přitom hudebního dramaturga Radiožurnálu Radka Sedláčka, kritizovaného účastníky semináře o hudbě na nejposlouchanější veřejnoprávní stanici, který před týdnem uspořádala Rada Českého rozhlasu. Podle Universalu se zmíněná akce zvrhla ve „veřejný lynč“ Sedláčka, neprávem.
„Základní problém není v nastavení výběru hudby vaším hudebním dramaturgem,“ míní generální ředitel Universalu Tomáš Filip, „jediné, co lze v současné době vytknout hudební dramaturgii, je absolutní absence zadání, jak má hudební airplay veřejnoprávního rozhlasu vypadat.“
Duhanovi rovněž vyčítá „slepé následování výzkumů a tím zapříčiněný velmi úzký výběr hudby a jeho kolovrátkové opakování“.

sobota 3. prosince 2011

Vítejte na nové adrese blogu „Nerušte název stanice Praha Českého rozhlasu“


3. 12. 2011 napsal Tomáš Němec

Vážení čtenáři a uživatelé blogu „Nerušte stanici Praha Českého rozhlasu“,

tento blog obsahuje všechny články, které byly na předchozí adrese. Dá se říci, že do tohoto okamžiku by měl být jeho kopií.  Původní článek je ohraničen rámečkem a vaše komentáře jsou pod ním. Dosavadní komentáře se tak staly součástí článku.

Nové články by už neměly být ohraničeny rámečkem.

Způsob  přihlašování do komentářů je jiný, než byl na minulé adrese. V tom se ještě příliš nevyznám. Budete to muset zkusit sami. Také nemusíte, ovšem s tím rizikem, že se starým blogem vaše komentáře za necelý měsíc zmizí.

Abych mohl sdělovat svoje nové poznatky týkající se používání tohoto blogovacího systému blogspot.com, založit jsem další kategorii článků – 001. Technické poznámky. Kategorii se zde říká štítek. U tohoto blogu je článek označen štítkem v zápatí (u komentářů), nikoli v záhlaví (u data publikování) jako tomu bylo u předchozího blogu. 

Je možné, že několik vašich komentářů z posledních dní sem není přeneseno. Zůstaly pouze na starém blogu. Byl bych však rád, kdybyste diskusi přenesli pod články a do diskuse na této nové adrese.


Prosím,  pořádně si nový blog prohlédněte. Přestože jsem se snažil, aby vypadal co nejpodobněji tomu dosluhujícímu, bude Vám chvíli trvat, než se tu orientujete.


Adresa pro zasílání Vašich příspěvků a pro komunikaci zůstává stále stejná:
                                   nerustestanicipraha@seznam.cz


Dodatek 8.12.2011
POZOR ZMĚNA PROTI PŘEDCHOZÍMU BLOGU!!!
Tento blogovací systém umožňuje "zalamovat" články, to jest z dlouhého článku zobrazit na titulní stránce třeba jen jeden odstavec a teprve po kliknutí na údaj "Další informace", který je mezi článkem a komentáři, se rozbalí celý článek. Postupně takhle zalomím některé delší články, zvláště ze štítku "01. Diskuse posluchačů",  kde se všechny minulé vaše diskusní příspěvky staly vlastně součástí článku samého.
Jak takové zalomení vypadá, si zatím můžete vyzkoušet u článku 

30.11.2011 07:58 - 06. Komuniké vedení ČRo -

VEŘEJNÝ SEMINÁŘ O HUDEBNÍ SLOŽCE STANIC ČRO 1 – RADIOŽURNÁL A ČRO 2 – PRAHA

-----------------------------------
který  zatím snadno najdete.


Prostudujte 5 komentářů, které jsem vložil přímo pod svůj podpis u tohoto článku!

Dodatek 19.3.2012
Až si tady vyzkoušíte, jak se přidávají komentáře, můžete přidávat komentáře pod jednotlivé články, ale také můžete obohatit svými postřehy dnes již obsáhlou diskusi posluchačů,  kterou najdete pod štítkem 01. Obecná diskuse posluchačů, která ve chvíli psaní tohoto dodatku pokračuje už svou devátou částí - viz odkaz http://www.nerustestanicipraha.blogspot.com/2012/02/diskuse-posluchacu.html

Dodatek 3.7.2012


Bohužel není v mých silách kontrolovat a měnit odkazy v článcích tak, aby byly funkční jako na starém blogu. Často odkazuji i na články na tomto blogu, ale odkaz vede na původní adresu, která byla na blogu, který poskytovala firma Seznam.cz. Omluvám se za tento nedostatek.

Tomáš Němec
editor blogu.