pátek 23. prosince 2011

Vánoční přání posluchačky Dagmar Chramostové

23.12. 2011

Chtěla bych popřát všem posluchačům stanice Praha šťastné a pokojné svátky, zdraví, lásku a naději na dny příští. 

Přeji též naší stanici Praha hodně slušných a inteligentních redaktorů i moderátorů, ať máme my posluchači radost z každého pořadu,  
z každého chytrého slova.

Dagmar Chramostová


Robert Tamchyna: Vzpomínka na Hovory z Lán

22. 12.2011 na webu České televize

Vzpomínky na Hovory z Lán

Tamchyna: Byli jsme přerušovači projevu prezidentaneděle 18. prosince 2011

Dopis posluchače Tomáše Němce Radě Českého rozhlasu

13.12.2011

Posluchač Tomáš Němec napsal   Radě Českého rozhlasu 13.12.2011:                                                                                                                                                                                               
Praha, 13. prosince 2011

 Věc: poděkování za uskutečnění semináře a připomínky k práci Rady ČRo

            Vážení členové Rady Českého rozhlasu,

jsem pravidelným posluchačem více stanic Českého rozhlasu – celoplošných, speciálních i regionálních.

Děkuji Vám za uskutečnění semináře o hudební složce stanic ČRo1- Radiožurnál a ČRo2- Praha . Semináře jsem se zúčastnil jeho sledováním na internetu v přímém přenosu a zasláním svého názoru na hudební složku stanice Praha, kterou jsem v předstihu poslal na e-mail Rady ČRo a také jsem ho umístil na posluchačský blog „Nerušte název stanice Praha Českého rozhlasu“ – viz  http://nerustestanicipraha.blogspot.com/2011/11/hudebni-stranka-dvojky-ceskeho-rozhlasu.html .

Seminář považuji za velmi zdařilý jak po stránce jeho obsahové organizace a průběhu, tak i po stránce výborného technického i režijního zajištění on-line přenosu. Sdělte, prosím, mé poděkování prostřednictvím generálního ředitele  i odboru Nová média, který přenos zajišťoval.  Za neméně důležité považuji i to, že videozáznam celého  semináře byl umístěn bezprostředně po uskutečnění umístěn na web Českého rozhlasu.

Přes určitou neshodu všech tří diskutujících skupin (zaměstnanci a spolupracovníci Českého rozhlasu, panelisté z řad hudebních a jiných odborníků i přítomné laické veřejnosti) považuji za naprosto zásadní, že Český rozhlas alespoň na chvíli vykoukl ze svého zapouzdření (jak to později ve svém článku nazvala panelistka Jana Kománková) a alespoň na chvíli byl ochoten z očí do očí naslouchat názorům o sobě samém.
Jeden seminář samozřejmě nezmění uvažování rozhlasových pracovníků a nevyvede je z profesní slepoty, která jim říká, že vysílání se nemusí vlastně nikomu líbit, hlavně když vyhovuje statistickým ukazatelům.

Na výměně názorů předsedkyně Rady ČRo paní Dany Jaklové  s posluchačkou Zoltánovou-Cigánkovou se projevil i formální přístup členů Rady k posluchačským připomínkám, o kterých Rada své většině soudí, že jsou na rozdíl od názorů pracovníků Českého rozhlasu neodborné. Ano, je to pravda, Český rozhlas vysílá do značné míry pro lidi, kteří se neumí vyjadřovat formálně neutrálně, jako se vyjadřuje Rada Českého rozhlasu ve svých písemných odpovědích na písemné stížnosti posluchačů.  Posluchače zase nebaví neustále psát do rozhlasu, ať už jednotlivým redaktorům, vedoucím stanic anebo Vám, Radě ČRo, aby se posléze dozvěděli, že z hlediska zaměstnanců je všechno v pořádku a  Rada sama se téměř k ničemu nevyjadřuje, protože jí to zákon neumožňuje.

Vážení členové Rady Českého rozhlasu, pro řadu posluchačů byl průběh semináře a způsob reakce pracovníků rozhlasu i Vás překvapením. Pro mne nikoli, protože občas navštěvuji osobně Vaše veřejné schůze. Podle mého názoru se vlastní seminář lišil od Vašich schůzí pouze tím, že na něm mohli mluvit i jiní lidé než Vy a manažeři Českého rozhlasu. Ale na mém postřehu, který si odnáším vždy z Vašich schůzí se nic nezměnilo. A ten postřeh je, že dvě nejlépe celoplošně pokryté dvě stanice Českého rozhlasu, Radiožurnál a  Praha, vysílají stále pro blaho posluchačů, jen ti posluchači, kteří se ozývají, jsou špatní a bylo by je třeba vyměnit. Vlastní programová složka vysílání Radu nezajímá, protože se k ní ze zákona nemůže vyjadřovat.

V posledních několika měsících se v Radě vyskytuje člen, který svou službu veřejnosti nebere tak formálně. Je to PhDr. Petr Šafařík. Je mi jasné, že řadě z Vás se nelíbí, že se snaží narušit zaběhlé a sterilní způsoby jednání Rady. Nicméně i Vám děkuji, že jste mu umožnili uspořádat tento seminář. Doba, na kterou byl zvolen dr. Šafařík, je velice krátká. Nejsem si jist, zda ještě bude zvolen na celé plnohodnotné volební období. Přesto bych chtěl říci, že pan dr. Šafařík udělal pro pozvednutí prestiže Rady ČRo v očích veřejnosti  víc než většina členů, kteří v Radě prožili celé volební období.

Bylo by pěkné, kdyby podobný seminář o problémech vysílání stanic Českého rozhlasu mohl být pořádán pravidelně jednou za rok, maximálně za dva roky.

Diskusi s posluchači, kteří Český rozhlas poslouchají, by ČRo  a jeho Rada měly vést průběžně. Nemuselo by docházet k tomu, že statistická čísla ukazují nárůst posluchačů a přitom poslech stanic je utrpením nejen pro posluchače, ale často i pro jeho zaměstnance, jak ukázal na semináři emotivní příspěvek redaktora ČRo1 Jana Pokorného.

Závěrem Vám dávám, vážení členové Rady Českého rozhlasu námět, kam byste mohli zaměřit svou pozornost. A to jsou nepřehledné webové stránky  Českého rozhlasu a posluchači velmi diskutovaný a zaměstnanci odboru Nových médií obhajovaný diskusní systém Disqus. Pro Vaši informaci přikládám v příloze  část diskuse, kterou jsem dnes zkopíroval z diskuse „Co vás těší (a naopak co Vám schází) ve vysílání Českého rozhlasu 2 – Praha“  - odkaz http://www.rozhlas.cz/praha/diskuse/_zprava/322948#diskuse, kde se posluchači dožadují marně odpovědí, které z rozhlasu nepřicházejí.

Kvůli naprosto nepřehlednému diskusnímu systému Disgus jsem já založil veřejný blog pro posluchače Českého rozhlasu. Ten slouží posluchačům (zvláště stanice Praha) k přehlednější diskusi. Zde se snažím dávat i přímé odkazy na určitá místa nepřehledného webu Českého rozhlasu. Blog se jmenuje „Nerušte název stanice Praha Českého rozhlasu“ – odkaz http://nerustestanicipraha.blogspot.com/ . Posluchači zde vyslovují i svou nespokojenost s odpověďmi na stížnosti, které poslali Radě Českého rozhlasu i na to, jak rozdílných reakcí dočkají na webu Českého rozhlasu. Zatímco na stránkách stanice Vltava odpovídá šéfredaktor i dramaturgové, na stránkach stanice Praha reaguje OBČAS POUZE NA TECHNICkÉ připomínky webeditorka  Věra Luptáková.

Vážení členové Rady, v tomto svém dopise si na nic nestěžuji, proto neočekávám ani vaši žádnou písemnou  reakci. Byl bych Vám však vděčen, kdybyste do zápisu v bodě „Stížnosti a připomínky“ alespoň napsali, že jste se s ním seznámili. Dopis vložím na posluchačský blog „Nerušte název stanice Praha Českého rozhlasu do oddílu „05. Dopisy posluchačů vedení ČRo“.

Přeji Vám příjemné svátky vánoční a v roce 2012 intenzivnější naplňování věty, kterou máte v záhlaví svých internetových stránek: „Rada Českého rozhlasu má podle zákona o Českém rozhlase zajistit kontrolu média veřejností.“ 

Tomáš Němec

úterý 13. prosince 2011

Janek Ledecký ve Všechnopárty o hudbě na Radiožurnálu

9.12.2011 Janek Ledecký v pořadu České televize

Doporučujeme k poslechu část  pořadu České televize  Všechnopárty z 9.12. 2011, kde pan Šíp zpovídá Janka Ledeckého . 

Janek Ledecký vypráví o své návštěvě v Radiožurnálu,rozebírá situaci okolo hudby na této stanici.
odkaz http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10090925908-vsechnoparty/211522161600038/obsah/181626-janek-ledecky/

pondělí 12. prosince 2011

Program veřejné schůze Rady ČRo 15. 12. 2011

Veřejné zasedání Rady Českého rozhlasu se koná dne 15. prosince 2011 ve 14:00 hod., zasedací místnost č. 010, Římská 15, Praha 2

Z PROGRAMu:


- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace vedení ČRo k rekonstrukci Vinohradská 12 - aktuální situace
- rozpočet ČRo na rok 2012
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé, závěr

Hospodářské noviny

 9.12 2011 napsal Jan Pokorný v Hospodářský novinách12.12.2011 napsal Jan Hřebejk v Hospodářských novinách


neděle 11. prosince 2011

Máme, co jsme si zvolili

10. 12. 2011 napsal Pavel Klusák

(pozn. editora blogu: vhledem k tomu, že jsem článek stáhl z facebookové skupiny "Hudební dramaturg radiožurnálu je řidič metra", neznám přesnou citaci. Pokud přesnou citaci (časopis-noviny, datum, stránka ví některý ze čtenářů blogu, prosím, aby ji doplnil do komentáře. Děkuji. TN) sobota 10. prosince 2011

Radiožurnál: Zapouzdření starých pořádků?

3. 12. 2011 napsala Jana Kománková na serveru protišedi,cz


Veřejný seminář o hudbě na českém rozhlase nepřinesl shodu ani pohodu.
Ve slavném Studiu A se sešli zástupci rozhlasu a pozvaní hudbení odborníci, aby prodiskutovali problém současné hudební podoby Radiožurnálu a Reginy.

Aktualizováno: Generální ředitel uznává problém, chce ho řešit, uvádí Mediář zde
Problemaitku dobře shrnuje Česká pozice zde

Zatímco pozvaní hosté se snažili prosadit myšlenku, že situace je nedobrá a oproti kvalitnímu mluvenému slovu je hudební vysílání poněkud tristní, zaměstnanci rozhlasu si stáli na svém: jediné, oč jde, je poslouchanost. "Hudba nesmí vybočovat," popsal náplň své práce současný dramaturg Sedláček. Při některých částech debaty dokonce v publiku vyskakovali a nevyzváni křičeli své představy a svá stanoviska (dokola opakujíce, že situace je v pořádku, posluchači jsou spokojení a jakékoli zkulturnění hudební produkce by přineslo odliv posluchačů).
Z pozice pozvané panelistky jsem emotivní střety hudbeníků a muzikologů (Dorůžka, Burian, Pantůček a další) se zuřícími rozhlasáky sledovala s jistým úžasem. Jednak jsem nečekela tak urputnou obhajobu pozic rozhlasáků a absolutní neochotu k diskusi, jednak mě zaskočilo jejich přesvědčení, že je vše v absolutním pořádku a například zasahovat manuálně do playlistu, hrát něco, co souvisí s mluveným příspěvkem či se snažit o objevování zajímavé hudby je nemožné.
Jediný, kdo uznává potřebu změn, je generální ředitel Duhan. Problémem je, že na samý konec prohlásil, že změny se budou týkat především dalších stanic, ne tedy Radiožurnálu, kvůli kterému se všichni sešli.
Počkejme si, jak se situace vyvine.
Blog fotografky Sandry najdete na http://booneedsnewshoes.blogspot.com/

odkaz http://www.protisedi.cz/article/radiozurnal-zapouzdreni-starych-poradku

pátek 9. prosince 2011

Odpověď generálního ředitele ČRo na otevřený dopis z Universal Music

9.12. 2011 napsal generální ředitel ČRo pan Peter Duhan na webu Českého rozhlasu Vážený pane řediteli, děkuji za Váš dopis ze dne 5. 12. 2011, v němž reagujete na nedávno konaný veřejný seminář týkající se hudební složky stanic Český rozhlas 1 – Radiožurnál a Český rozhlas 2 – Praha
Úvodem mi dovolte zopakovat skutečnost, že organizátorem tohoto semináře byla Rada Českého rozhlasu. Výběr hostů a panelistů s výjimkou zástupců Českého rozhlasu byl tedy plně v kompetenci právě Rady ČRo. Vedení Českého rozhlas přivítalo konání této akce, už právě proto, že se tak po letech podařilo otevřít téma směřování Českého rozhlasu a jeho jednotlivých stanic, a to nejenom v hudební oblasti. 
Nechci na tomto místě hodnotit, jakým způsobem byla či nebyla zvládnuta role moderátora celého setkání, věřím, že tuto věc i další nuance semináře si vyhodnotí sama Rada ČRo. Co považuji za jednoznačný přínos, je možnost takového setkání s posluchači. Jsem přesvědčený, že Český rozhlas jako médium veřejné služby musí vést pravidelný dialog se svými posluchači a to i na témata, která mohou být bouřlivá. I když v některých momentech v karlínském studiu A, kde se seminář konal, padaly i ostřeji formulované názory, mám zato, že i takové postoje mají právo na existenci a že i ony mohou celkový dialog a diskusi v lecčem obohatit. 
K obsahu Vašeho dopisu. Nesoulad mezi hudební složkou a zpravodajským charakterem Radiožurnálu je zřejmý a souhlasím s tímto Vaším názorem, ostatně takto lze chápat i výstup z daného semináře. A právě proto jsem přesvědčen, že je nezbytné, abychom nacházeli a nalezli cestu ke sladění a k tomu také učiníme potřebné kroky. Práce hudebního dramaturga je pro tento záměr klíčová, nejen co se týká jeho, jejich odbornosti, ale také dostatečného personálního zabezpečení, což bohužel - dle mého názoru - v tuto dobu není na ČRo 1 – Radiožurnálu zajištěno tak, jak by bylo nezbytné. Tzv. kolovrátkové opakování skladeb, o kterém píšete, je opravdu velkou bolestí Radiožurnálu a domnívám se, že malý počet využívaných skladeb v portfoliu je příčinou. Proto je třeba v krátké době alespoň tento problém vyřešit. 
Tzv. nastavení hudby, o kterém se zmiňujete, samozřejmě nemůže vycházet pouze z výsledků průzkumů a dalších sociologických kategorií, ale je třeba i tyto názory brát v úvahu jako jeden z faktorů pro nastavení a úpravy daného hudebního formátu. A právě v tuto chvíli je naprosto klíčová práce hudebního dramaturga, který dotváří aktuální vysílání v souladu s dalším obsahem. Je-li polovina času vysílání stanice tvořená hudbou, pak nelze stavět na tezi, že jde pouze o jakousi výplň programu, a to ani u zpravodajsko-publicistické stanice, jako Radiožurnál bezesporu je. 
Vyčítáte mi absenci zadání, jak má hudební airplay veřejnoprávního rozhlasu vypadat. Generálním ředitelem ČRo jsem několik měsíců a ve své koncepci řízení jsem vždy uváděl, a jsem o tom přesvědčen, že právě nastavení souladu uvnitř stanic, ale také mezi jednotlivými stanicemi Českého rozhlasu je zásadní pro budoucí existenci. A velmi rád i s představiteli Vaší společnosti povedu na dané téma dialog. Český rozhlas stojí před zásadním rozhodnutím o budoucí podobě a charakteru portfolia jeho stanic, před nutnou redefinicí a s ním spojeným rebrandingem stanic. Součástí bude samozřejmě i sladění hudebních formátů, programových schémat a dalších prvků jednotlivých stanic tak, aby tyto byly v komplementárním vztahu a posluchačům se tak v rámci celé nabídky stanic ČRo dostávala vysoce kvalitní a rozmanitá produkce, včetně produkce hudební. 
Jsem velmi rád, že i touto formou otevřeného dopisu jste vyjádřili svůj vztah k Českému rozhlasu a k jeho budoucnosti. Děkuji Vám. 
S pozdravem 
Mgr. art. Peter Duhan

čtvrtek 8. prosince 2011

Gramofirma Universal vyčítá šéfovi Českého rozhlasu „absolutní absenci zadání“ hudby na Radiožurnálu

8. 12. 2011 napsal Ondřej Aust na serveru Médiář.cz


Emotivní veřejná diskuse o hudbě na veřejnoprávním Radiožurnálu má dohru. Hudební vydavatelství Universal, producent zhruba poloviny nahrávek, co se hrají v českém éteru, kritizuje v otevřeném dopisu šéfa Českého rozhlasu Petera Duhana.
Zastal se přitom hudebního dramaturga Radiožurnálu Radka Sedláčka, kritizovaného účastníky semináře o hudbě na nejposlouchanější veřejnoprávní stanici, který před týdnem uspořádala Rada Českého rozhlasu. Podle Universalu se zmíněná akce zvrhla ve „veřejný lynč“ Sedláčka, neprávem.
„Základní problém není v nastavení výběru hudby vaším hudebním dramaturgem,“ míní generální ředitel Universalu Tomáš Filip, „jediné, co lze v současné době vytknout hudební dramaturgii, je absolutní absence zadání, jak má hudební airplay veřejnoprávního rozhlasu vypadat.“
Duhanovi rovněž vyčítá „slepé následování výzkumů a tím zapříčiněný velmi úzký výběr hudby a jeho kolovrátkové opakování“.

sobota 3. prosince 2011

Vítejte na nové adrese blogu „Nerušte název stanice Praha Českého rozhlasu“


3. 12. 2011 napsal Tomáš Němec

Vážení čtenáři a uživatelé blogu „Nerušte stanici Praha Českého rozhlasu“,

tento blog obsahuje všechny články, které byly na předchozí adrese. Dá se říci, že do tohoto okamžiku by měl být jeho kopií.  Původní článek je ohraničen rámečkem a vaše komentáře jsou pod ním. Dosavadní komentáře se tak staly součástí článku.

Nové články by už neměly být ohraničeny rámečkem.

Způsob  přihlašování do komentářů je jiný, než byl na minulé adrese. V tom se ještě příliš nevyznám. Budete to muset zkusit sami. Také nemusíte, ovšem s tím rizikem, že se starým blogem vaše komentáře za necelý měsíc zmizí.

Abych mohl sdělovat svoje nové poznatky týkající se používání tohoto blogovacího systému blogspot.com, založit jsem další kategorii článků – 001. Technické poznámky. Kategorii se zde říká štítek. U tohoto blogu je článek označen štítkem v zápatí (u komentářů), nikoli v záhlaví (u data publikování) jako tomu bylo u předchozího blogu. 

Je možné, že několik vašich komentářů z posledních dní sem není přeneseno. Zůstaly pouze na starém blogu. Byl bych však rád, kdybyste diskusi přenesli pod články a do diskuse na této nové adrese.


Prosím,  pořádně si nový blog prohlédněte. Přestože jsem se snažil, aby vypadal co nejpodobněji tomu dosluhujícímu, bude Vám chvíli trvat, než se tu orientujete.


Adresa pro zasílání Vašich příspěvků a pro komunikaci zůstává stále stejná:
                                   nerustestanicipraha@seznam.cz


Dodatek 8.12.2011
POZOR ZMĚNA PROTI PŘEDCHOZÍMU BLOGU!!!
Tento blogovací systém umožňuje "zalamovat" články, to jest z dlouhého článku zobrazit na titulní stránce třeba jen jeden odstavec a teprve po kliknutí na údaj "Další informace", který je mezi článkem a komentáři, se rozbalí celý článek. Postupně takhle zalomím některé delší články, zvláště ze štítku "01. Diskuse posluchačů",  kde se všechny minulé vaše diskusní příspěvky staly vlastně součástí článku samého.
Jak takové zalomení vypadá, si zatím můžete vyzkoušet u článku 

30.11.2011 07:58 - 06. Komuniké vedení ČRo -

VEŘEJNÝ SEMINÁŘ O HUDEBNÍ SLOŽCE STANIC ČRO 1 – RADIOŽURNÁL A ČRO 2 – PRAHA

-----------------------------------
který  zatím snadno najdete.


Prostudujte 5 komentářů, které jsem vložil přímo pod svůj podpis u tohoto článku!

Dodatek 19.3.2012
Až si tady vyzkoušíte, jak se přidávají komentáře, můžete přidávat komentáře pod jednotlivé články, ale také můžete obohatit svými postřehy dnes již obsáhlou diskusi posluchačů,  kterou najdete pod štítkem 01. Obecná diskuse posluchačů, která ve chvíli psaní tohoto dodatku pokračuje už svou devátou částí - viz odkaz http://www.nerustestanicipraha.blogspot.com/2012/02/diskuse-posluchacu.html

Dodatek 3.7.2012


Bohužel není v mých silách kontrolovat a měnit odkazy v článcích tak, aby byly funkční jako na starém blogu. Často odkazuji i na články na tomto blogu, ale odkaz vede na původní adresu, která byla na blogu, který poskytovala firma Seznam.cz. Omluvám se za tento nedostatek.

Tomáš Němec
editor blogu.

středa 30. listopadu 2011

Veřejný seminář o hudební složce stanic ČRo 1 – Radiožurnál a ČRo 2 – Praha

30.11.2011 07:58 - 06. Komuniké vedení ČRo -trvalý odkaz

Veřejný seminář o hudební složce stanic ČRo 1 – Radiožurnál a ČRo 2 – Praha

1. prosince !!! videozáznam semináře ZDE
Cílem semináře je zprostředkovat diskusi mezi Českým rozhlasem a odbornou a zainteresovanou veřejností. Akce umožňuje pracovníkům ČRo vysvětlit, jak se tvoří hudební dramaturgie a jak vznikají playlisty. V debatě s ostatními panelisty a s publikem mohou nejen objasňovat, ale případně i "obhajovat" stávající praxi.
Český rozhlas čekají po zvolení nového generálního ředitele 28. července 2011 změny i v podobě programu jednotlivých stanic. Veřejná diskuse by měla přinést Českému rozhlasu k chystaným proměnám zajímavé podněty. 
Nenechte si ujít veřejný seminář Rady Českého rozhlasu:
Kdy: čtvrtek 1. prosince 2011 od 14 hodin
Kde: v karlínské budově Českého rozhlasu, "Studio A", Hybešova 10, Praha 8 
Moderuje hudební publicista Pavel Klusák.

úterý 29. listopadu 2011

Radiožurnále, zahraj nám tu naši…

29.11.2011 09:32 - 08. Ohlasy v médiích -trvalý odkaz

Radiožurnále, zahraj nám tu naši…

29. 11. 2011 napsal pan Filip Rožánek na serveru Médiář-cz

O hudbě na nejposlouchanější stanici Českého rozhlasu před čtvrtečním veřejným seminářem

Hudba na Radiožurnálu je něco jako politika, umění, nebo fotbal. Pomalu každý, kdo tu stanici poslouchá, nabyl dojmu, že také rozumí tomu, co by měla hrát za písničky. K tomu přidejme, že část diskutujících volně zaměňuje Radiožurnál za celý Český rozhlas a na bouřlivé reakce je zaděláno.
No fuj, co nám to tam za ty poplatky hrajou?! Měli by kultivovat posluchače, vzdělávat je, ukázat jim, že Michal David není žádný king populární hudby! (Případně opačně, to podle toho, jestli si stěžují vysokoškoláci v internetových diskusích, nebo Helenka Vondráčková.) A kde chybí rozhořčení, tam dojde alespoň na sarkastické narážky typu „Český rozhlas Abbažurnál“.
Rozčílit se nad hudbou, kterou Radiožurnál prokládá nejlepší zpravodajství a publicistiku v českém éteru, je pochopitelně snadné, přijít s nějakým řešením je ale už podstatně těžší, a proto tato část v zapálených článcích obvykle chybí.
Dovolte několik poznámek – předesílám, že mých soukromých, nemluvím za svého zaměstnavatele:

neděle 27. listopadu 2011

Hudební stránka Dvojky Českého rozhlasu očima posluchače stanice Praha Českého rozhlasu

27.11.2011 20:41 - 03. Články posluchačů -trvalý odkaz

Hudební stránka Dvojky Českého rozhlasu očima posluchače stanice Praha Českého rozhlasu

27. 11. 2011 napsal Tomáš Němec

   Úvodem bych chtěl předeslat, že v tomto příspěvku  nebudu rozlišovat hudební záměry stanice od toho, co se nazývá zvuková grafika, protože u stanice Český rozhlas Dvojka se mi při poslechu tyto dva pojmy zcela překrývají. 
Z hlediska hudby rozeznávám na stanici ČRo2 několik časových úseků. 
1. pondělí až pátek 
1. A. 0,00 hod až 4,00 hod
Tento časový úsek je věnován převzatým pořadům jednotlivých regionálních stanic. Jsou to rozhovory přerušované hudbou nebo ucelené, většinou půlhodinové komentované bloky. Výběr hudby je různý, od populárních písní pražských zpěváků, přes regionální písničkáře až třeba po operety a muzikály nebo komentované bloky o zahraničních interpretech.  Tato doba má tu výhodu, že převzaté pořady nejsou přerušovány zvukově trýznivou znělkou zavedenou od února 2011
1. B.  4,00 hod až 5,00 hod
Tato hodina je věnována komentovanému hodinovému bloku dechové či lidové hudby (či dvěma půlhodinovým blokům) přetočených buď v pražském studiu nebo v regionech.  Tato hodinka zpravidla není  přerušována zvukově trýznivou znělkou zavedenou od února 2011.
1. C.  5,00 hod až 21,00 hod.
Tato poměrně dlouhá šestnáctihodinová doba různých rozhovorů, dialogů převážně živého vysílání  je doplňována písněmi populárních  českých zpěváků většinou šedesátých až osmdesátých let minulého století. Občas zazní i starší píseň v zahraničním originálu. Zcela chybí dechová hudba, orchestrálky (dříve nazývané tzv. „vyšší populár“). Průvodce živým slovním pořadem zpravidla o hudbě přerušující slovo nic neví a uvádí ji slovy „a teď si na chvilku něco zahrajeme“  a poté řekne „slyšeli jsme písničku  Lady Carneval od Karla Gotta“, přestože to nebyla písnička od Karla Gotta. Ten ji jen zpíval, ale složil ji Karel Svoboda a text napsal Jiří Štaidl. Možná, že by stačilo, kdyby průvodce živým slovem řekl „Karel Gott zazpíval písničku Lady Carneval“ To všechno může mít průvodce živým slovem, sedí-li ve studiu, napsáno před sebou na monitoru. Vypadalo by to alespoň tak, že vysílá Český rozhlas a ne džuboxové rádio, kam stačí hodit desetikorunu a vypadne písnička. Celých těchto 16 hodin je mluvené slovo kromě písní přerušováno nervy drásající znělkou zavedenou v únoru 2011 a zpívaným nebo slovním označením „Český rozhlas dvooooooojka“. Stále opakovaný slogan „rádio na vlně pohody“ dokáže i sebemenší náznak pohody odvát někam daleko a většinou donutí k přeladění na jinou stanici. Neúměrný počet upoutávek na jiné pořady vyvádí  často z míry i živé účastníky diskusí a rozhovorů, kteří často ztrácí nit myšlenky. 
1. D.  21,00 hod až 24,00 hod
Čas mezi 21 a 22 hodinou je vyplněn tematickými bloky hudby různých lehčích žánrů (country, populární hudba, muzikál), které připravují speciální hudební spolupracovníci (starší diskžokejové).  Tato hodinka je odpočinková, není přerušována tolik onou úděsnou znělkou a jinými sebevychvalujícími jingly, ale podle mého názoru by se hodila spíše na dobu před půlnocí.
Následují dvě hodiny mluveného slova. Četba na pokračování a tzv. Noční mikrofórum. V Nočním mikrofóru se náhle ukazuje, že i na stanici ČRo 2 je možné pustit vážnou hudbu, lidové písničky, prostě cokoli, co je spojeno s tématem pořadu a co přes den nejde. 
2.  sobota a neděle
oba dny celých 24 hodin
   Víkend obsahuje většinou předtočené pořady. Z hlediska vysílání hudby je to výhoda, protože víkend ruší onu šestnáctihodinovou nesnesitelnou a neposlouchatelnou dobu, kterou jsem výše charakterizoval slovy „teď si něco zahrajeme“. Je tu několik hudebních bloků všech žánrů, půlhodinových i hodinových. Ty delší jsou občas, bohužel, přerušovány zvukově trýznivou staniční znělkou. Do víkendu patří též od začátku diskutovaná hodinka Karla Gotta „Zpátky si dám tenhle film“.  Pořad měl tu smůlu, že jeho pojetí bylo prvních několik měsíců velmi špatné a ukazovalo Karla Gotta z pohledu „já jsem ten nejlepší“, ale hlavně „já jsem také diskžokej“. To bylo poměrně směšné, protože  Karel Gott má do diskžokeje daleko a to i ve srovnání s věkově obdobnými průvodci hudebních pořadů, jakými jsou Mirek Černý, Jiří Černý, Miloš Skalka nebo Michael Prostějovský. Ovšem za to, podle mého názoru nemůže pan Gott, ale spíše necitlivý dramaturg a ještě pravděpodobněji hudbě zcela nerozumějící šéfredaktor ČRo2.

-----------------------------------
Článek jsem napsal z podnětu PhDr. Petra Šafaříka, člena Rady Českého rozhlasu pro potřeby připravovaného  Veřejného  semináře o hudební složce stanic ČRo 1 – Radiožurnál a ČRo 2 – Praha 
Tomáš Němec, editor blogu „Nerušte název stanice Praha Českého rozhlasu
27.listopadu 2011  
Komentáře
[1]27.11.11 23:21:59Ludmila Vajďáková
Pane Němče, velmi dobrý a výstižný článek, kdyby bylo potřeba, přidám svůj hlas. Ale jsem dost naivní, že by to něčemu pomohlo. Se zkušenostmi za devět měsíců našeho vytrvalého odporu na Disqusu jsem skeptická.
[2]29.11.11 14:24:21Jaromír Janák
Pane Němče, nezbývá mi než vyslovit obdiv k takovému rozboru vysílání. Je mi líto, že nemám možnost Vás navrhnout do Rady ČRo, protože by tam byl konečně odborník, který tam patří, místo různých blekotalů a kariéristů a - to nejdůležitější - by se této práci věnoval skutečně se zaujetím, širokou znalostí problematiky rozhlasu a s velkým přehledem vysílání na ostatních stanicích. Smekám pomyslný klobouk.
[3]01.12.11 18:39:13Mirek Tengler
Obdivuji Vás, že jste vydržel tuto stanici tak dlouho poslouchat. Já už dnes Dvojku snesu bez přerušení jen 10 - 15 minut a pak přelaďuji.
[4]02.12.11 12:46:43Ludmila Avramopulosová
Pane Tenglere, pusťte si sobotní a nedělní večery od 19.00hod. To se Vám třeba bude líbit.Přes týden a v sobotu přes den poslouchat nelze. Ještě tak v neděli od 11.do 12, případně sobota od 12.hod. do jedné. Mimořádně se teď vyvedla četba na pokračování od pana Zahradníka. To se jen pokouším dodat malinko optimismu. Jsem stále naštvaná na pana JO i pana Duhana. A stále jsem si nezvykla na propagaci dvoooojkyyy.

čtvrtek 24. listopadu 2011

Ředitel odboru Nová media ČRo Alexandr Pícha považuje diskusní systém Disqus za vyhovující

24.11.2011 00:56 - 03. Články posluchačů -trvalý odkaz

Ředitel odboru Nová media ČRo Alexandr Pícha považuje diskusní systém Disqus za vyhovující

24. 11. 2011 napsal Tomáš Němec

     V pořadu Nad věcí na stanici ČR1- Radiožurnál 23. listopadu 2011 byl hostem Jany Klusákové bývalý ředitel Radiožurnálu a současný šéfredaktor odboru Nová média Českého rozhlasu Alexandr Pícha
   Více než polovinu pořadu si paní Klusáková povídala s panem Píchou o jeho novinářské minulosti, o jeho mnohaletém působení v rozhlase a o jeho současné funkci  ředitele odboru Nová média. Překvapilo mě, že pan Pícha se vůbec nezmínil o stanicích Českého rozhlasu, které vysílají prostřednictvím internetu a to jsou Leonardo, Wave a D-Dur. Když už měl pořad téměř končit, ukázalo se, že paní Klusáková pozvala pana Píchu hlavně proto, aby propagovala jeho novou knihu o modelech aut.
 
    Zcela na konec pořadu umožnila paní Klusáková dotazy posluchačů. Kupodivu se mi podařilo dovolat. Na moje podivení, že nezmínil internetová rádia Českého rozhlasu, řekl pan Pícha, že ty stanice  se ho netýkají, že každé má svého šéfredaktora. Příliš jsem tomu nerozuměl, protože když internetovou sekci vedl pan Miroslav Bobek,  a to bylo ještě počátkem loňského roku, bylo tomu jinak.
   Avšak můj hlavní dotaz se týkal pro posluchače nevyhovujícího diskusního systému Disqus. V krátkosti jsem upozornil na jeho složitost pro posluchače i na to, že Pracovníci rozhlasu téměř na různé stížnosti spojené s tímto diskusním systémem nereagují. Pan Pícha řekl, že pan Filip Rožánek reaguje svědomitě. Ptal jsem se také, proč zaměstnanci rozhlasu neodpovídají v těchto diskusích ve větší míře. Pan Pícha řekl, že mnozí nejsou tak internetově zdatní. Nechci dotaz ani odpověď nyní zkreslit opisem, proto si, laskaví čtenáři, poslechněte posledních 10 minut onoho pořadu.
odkaz na záznam pořadu  v archivu  - klikněte na Nad věcí 23.11.2011
   Patrně jsem závěrem pokazil propagaci knihy pana Píchy, která stojí 1450 Kč a tak by ji asi bylo záhodno vyprodat. Bohužel paní Klusáková nepředstavila už v úvodu pana Píchu jako autora oné knihy, ale především jako vedoucího pracovníka Českého rozhlasu.
---------------------------------------------------------------------------
Dodatek: Pana Píchu jsem o uveřejnění tohoto článku informoval e-mailem a požádal jsem ho, aby se podíval i na články, které jsou v kategorii „061. Problémy s diskusemi na webu ČRo"
  . Na mou  žádost napsal pan Alexandr Pícha obratem k článku toto vyjádření:
■     ■
Vážený pane Němče,

Disqus je standardní a bezpečný systém, který chrání web ČRo před roboty, vkládanou reklamou a dalšími nebezpečnými útoky z internetu. Také pro jeho dobrou funkčnost ho využívá řada médií. Jde navíc o freeware, takže jeho instalace nijak nezatížila rozpočet ČRo. 

Na pracovníky našeho odboru mám vysoké nároky a odpovídá tomu myslím i dnes už dlouhodobý progresivní nárůst návštěvnosti celého webu rozhlas.cz a také nárůst poslechovosti ČRo na internetu v živém vysílání i pořadů ze záznamu. Vaše výhrady sdělím při nejbližším vedení ČRo také kolegům z dalších
oddělení ČRo.

S přáním všeho dobrého,

Alexandr Pícha
 Nová média ČRo
■     ■

Nepřipadá mi, že by pan Pícha byl potížemi posluchačů s Disqusem znepokojen. T.N

Komentáře
[1]24.11.11 22:57:58Ludmila Vajďáková
Pan Pícha považuje Disqus za vyhovující zřejmě proto, že není třeba více diskutujících, kteří obtěžují pracovníky, jež nejsou internetově zdatní. Co víc si o tom myslet, je to jako se vším v této republice, o všem se moc mluví a skutek utek.
[2]27.11.11 08:59:17tlustá
Pane Pícho Disqus je bezpečný pro papaláše z rozhlasu, aby nespokojení posluchači, kteří se nepřihlásejí, nebo byli brutálně z databáze vyhozeni, neobtěžovali. Můžete nevidět, můžete neslyšet, strkat hlavu do písku, nebo se zavřít na Vinohradské, je to tak.Pan Ostrý a p. Duhan vytvořili paskvil, který nemá v historii této stanice obdoby. Já jsem to musela řešit poslechem jiných stanic a na Prahu 2 přeladím, jen když jsem si úplně jistá, co budu poslouchat. Ani v tom případě mě nenechají na pochybách, že poslouchám dvojku, pohodu.... Je smutné, že na Vinohradské se nenajde jediný slušný člověk, který by uznal, že to byly fatální chyby.
[3]27.11.11 21:39:15Šťovíčková
Pane Pícho nám je jasné,že ten trapný Disqus Vám ,panu Duhanovi,Ostrému vyhovuje prože tam píše velmi malé procento nespokojených posluchačů.Proto byl také zaveden.Nejsem si ale jistá, zda-li ho také čtete Vy,při reakci a odpovědi panu Němcovi.Od konce února letošního roku jsme nespokojeni se současným vysílání neschopné dvojky.Nikdo nám na naše stížnosti neodpovídá.Již bývalou Prahu 2 ČRo a její kvalitní pořady si připomínáme pouze na Internetu,jinak neposloucháme,nedá se.Přála bych si,( a chtěla bych vidět vaše reakce)aby Vy,pan Duhan,Ostrý si vyslechli pracovně tu trapnou dvojku od rána až do večera.Na všechno máte lidi a já věřím,že jste si to neposlechli ani jeden.Myslím,že pak by se koncepce konečně změnila.