neděle 30. srpna 2015

Původní rozhlasová hra: Trestní oznámení na náměstka aneb Spolu je nám hezky

26. 8. 2015 zvuková realizace na webu Rady Českého rozhlasu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
osoby:

Peter Duhan
generální ředitel
Českého rozhlasu

 Michal Stehlík
předseda Rady ČRo

Petr Šafařík
místopředseda Rady ČRo

Jiří Vejvoda
místopředseda  Rady ČRo

Milan Badal
člen Rady ČRo

Tomáš Kňourek
člen Rady ČRo

Ivan Tesař
člen Rady ČRo

Jiří Volf
předseda Dozorčí komise Rady ČRo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
■     ■

Ivan Tesař
člen Rady ČRo

Já bych měl přímou či nepřímou záležitost, týkající se bodu jedna, to znamená dodržování kodexu a statusu Českého rozhlasu. Vlastně v prvním pololetí jsme tady také řešili odchod bývalého ekonomického náměstka Michala Koliandra, který byl odvolán a skončil v Českém rozhlase. A na jednání rozšířeného předsednictva pan generální ředitel Duhan uvedl, že dnes již bývalého pana náměstka Koliandra odvolal kvůli porušování zákona. Jak jsem pochopil, kvůli porušování zákona o veřejných zakázkách. A v této souvislosti poslal vám jako předsedovi rady, pane předsedo, dopis, kde vysvětluje částečně důvody a pochybení bývalého náměstka pana Koliandra. Já bych se chtěl pana ředitele v této souvislosti zeptat: V tom dopise uvádíte, že jste podal trestní oznámení 9. března 2015. Jestli tomu dobře rozumím, je to trestní oznámení, které souviselo s odvoláním pana náměstka Koliandra?Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Otázka na pana generálního ředitele.Peter Duhan
generální ředitel
Českého rozhlasu

Ano.Michal Stehlík
předseda Rady ČRo

Kolega Tesař.
Ivan Tesař
člen Rady ČRo

V tom případě bych měl tady druhý dotaz, protože úplně nerozumím tomu, že jste podal to trestní oznámení 9. března a pana náměstka jste odvolal až 5. května. Nějakým způsobem vidím, že pan náměstek působil další dva měsíce a to ve chvíli, kdy jste na něj podal trestní oznámení. Takže jestli tam nějakým způsobem padlo trestní oznámení na něj, a vy jste to teď uvedl, tak jste pana náměstka nechal ještě působit dva měsíce na postu náměstka pro ekonomiku, což je ta část Českého rozhlasu, přes kterou prochází financování Českého rozhlasu, probíhají tam výběrová řízeni a to bych chtěl od vás nějakým způsobem vysvětlit.

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo

Generální ředitel.

Peter Duhan
generální ředitel
Českého rozhlasu

Já na to mohu odpovědět jenom tak, jak jsem už odpovídal.  Já jsem podal trestní oznámení, spolupracuji s policií, věc se prošetřuje, policie je činná v této kauze a já nemám oprávnění odpovídat na detaily. Vyšetřování probíhá od podání trestního oznámení po dnes.  Takže když budu mít svolení Policie České republiky, tak vám budu odpovídat o všech časových souvztažnostech, o všech postupech, které jsem samozřejmě konzultoval s policií České republiky.

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo

Já děkuji, kolega Tesař.

Ivan Tesař
člen Rady ČRo

Já tomu rozumím, pane řediteli, že jste nějakým způsobem vázán mlčenlivostí, abyste nějakým způsobem neohrozil nějaké vyšetřování, které pokračuje. Přece ale alespoň z logiky věci. Ve chvíli, kdy ztratíte důvěru v nějakého člověka, který je podřízen, nějakým způsobem činí nějaké kroky, které nejsou v souladu se zákonem, což chápu, řekněme jako první krok a druhý krok chápu, že je takový tvrdší a drsnější, že je na konkrétního člověka podáno trestní oznámení, tak si prostě nedokážu představit, že ten člověk má vaší důvěru a že by byl ve funkci byť jen deset sekund.  Tam bych prostě čekal, že ten člověk nebude působit další dva měsíce na takhle zásadním a rizikovém postu.

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo

Generální ředitel.

Peter Duhan
generální ředitel
Českého rozhlasu

Znova mohu odpovídat, tak jak jsem odpovídal – věc šetří Policie České republiky a je nutné vyčkat vyšetřování. A znova uvádím: Trestní oznámení se týkalo prodeje zámku v Přerově a já jsem pana náměstka odvolal hned poté, co Rada zamítla odprodej zámku v Přerově vybranému uchazeči. To je všechno, co vám nyní mohu sdělit k celé této záležitosti.

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo

Kolega Kňourek.

Tomáš Kňourek
člen Rady ČRo

Vy jste to, pane řediteli,  teď načal. V této souvislosti se také chci zeptat, proč jste o této skutečnosti, že jste podal trestní oznámení ve věci prodeje zámku v Přerově nad Labem, neinformoval Radu. Uběhly skoro dva měsíce, kdy Rada o této věci hlasovala. Můžu to brát tak, že jste ji v podstatě uvedl v omyl, protože teoreticky mohla ten prodej schválit. A další věc. Proč jste poté, protože určitě ta veřejná soutěž umožňuje ze strany zadavatele zrušit jí bez jakéhokoli důvodu, proč jste ji nezrušil poté, co jste v této souvislosti podal trestní oznámení. A ještě další věc. Zdali jste informoval předsedu dozorčí komise, která v tomto jako poradní orgán Rady Českého rozhlasu konala jisté kroky a Radě Českého rozhlasu doporučila, aby hlasovala pro ten prodej. Děkuji.

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo

Děkuji. Pan generální ředitel.

Peter Duhan
generální ředitel
Českého rozhlasu

Já jsem celou věc naznačil předsedovi Rady Českého rozhlasu i předsedovi dozorčí komise na půdě Českého rozhlasu. Co jsem učinil, co jsem musel učinit


Michal Stehlík
předseda Rady ČRo

Já jsem to právě chtěl doplnit, že o těchto informacích jsem byl informován před tou naší dubnovou schůzí. Není tam ten březen, je to otázka dubna. A ve stylu toho naznačení není více informací toho, že ta základní informace byla o tom, že pokud je nějaký problém, takže se o něm nedá mluvit, protože to řeší policie. Nikdo z nás vlastně neví nic víc v daný moment. Já bych se chtěl zeptat na věc, která možná není přesná v tomto, co tady padá.  Jestli pan generální ředitel mi na to může odpovědět.  My se bavíme o období mezi devátým březnem a dubnem, kdy Rada tuto záležitost projednávala. Ale používáme pojem trestní oznámení na ekonomického náměstka. Já se ptám: jaké bylo vlastně podáno trestní oznámení. Jestli na neznámého pachatele nebo na konkrétní osobu. Protože to taky hraje roli. Trošku tady mateme možná dvě věci, když říkáme, že na někoho bylo podáno oznámení a pak se nejednalo. Chtěl bych se zeptat, zda je možné mít informaci, vůči komu je podáno. Zda vůči konkrétní osobě nebo zda na neznámého pachatele v rámci nějakých podezření. To je myslím, důležité a pro celý proces taky docela zásadní, jestli je to ad personam nebo jestli je to obecné. A dokud prostě soud o ničem nerozhodne, tak nic není. To chápu. Ale myslím, že tady došlo ke dvěma tezím a není jasné, jak to je.  Tak to byl můj doplňující dotaz.

Peter Duhan
generální ředitel
Českého rozhlasu

Bylo to ad personam, bylo to konkrétně ve věci prodeje zámku v Přerově. To je všechno, co vám v tuhle chvíli mohu říct.

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo

Místopředseda Šafařík a pan kolega Kňourek následně.

Petr Šafařík
místopředseda Rady ČRo

Já myslím, že to je zásadní příspěvek, který se týká i toho čtvrtého kritéria „Kvalita předkládaných materiálů“. Doporučuji hlubším zájemcům o tu věc, aby si poslechli záznamy z veřejných schůzí Rady Českého rozhlasu z února a března. Tehdy se vlastně o tom debatovalo. Já jsem patřil mezi ty radní, kteří se ptali na časovou souslednost znaleckého posudku a toho,  jak Český rozhlas komunikoval s nějakými dalšími zájemci, v jaké to bylo časové souslednosti.  A tehdy vlastně stanovisko vedení Českého rozhlasu bylo velmi jednolité. Poukazovalo na to, že jediným kritériem je cena a na dubnové veřejné schůzi o tom Rada Českého rozhlasu hlasovala.  Ale já jsem třeba nedostal žádnou informaci a asi jsou na tom podobně ostatní kolegové radní, Mohlo se vlastně velmi snadno stát, že kdyby se radní spolehli na to stanovisko, jediným kritériem byla cena, všechno je v pořádku, takže by vlastně schválili něco, co jak nyní slyšíme a už se o tom vědělo, bylo problematické. Takže tam i bez ohledu na nějaká oznámení a úkony orgánů činných v trestním řízení jistě bylo možno, jak už tady padlo,  to výběrové řízení zrušit. Podotýkám, když se na podzim minulého roku konalo výběrové řízeni na analýzy pro potřeby Rady Českého rozhlasu, tak Český rozhlas, jak se zdá, z důvodů v podstatě výrazně velmi méně závažných a dozajista ne spojených s trestním právem,  tak velmi promptně to výběrové řízení zrušil. A v téhleté závažné kauze to nevyužil. To je jeden bod. A za druhé Jistě mohl pan generální ředitel v tom příslušném bodě, nejpozději na tom výjezdním zasedání dubnovém v Brně, jistě si mohl vzít slovo a říci něco na způsob: dozvěděl jsem se závažné skutečnosti a žádám Radu Českého rozhlasu, aby ten bod vyřadila nebo odložila nebo aby jej neschválila.  To si myslím, že se stát mohlo. Nestalo se to. Pokládám za problematickou cestu nějakých diskrétních sdělení vybraným lidem z okruhu Rady Českého rozhlasu nebo Dozorčí komise. Budu mluvil sám za sebe. Já jsem se nedozvěděl informaci, že je tam problém tohoto druhu, já jsem se to tehdy nedozvěděl ani od předsedy Rady Českého rozhlasu, ani od předsedy Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu.  Nevím, jak jsou na tom ostatní kolegové, ale tohleto mi přijde velmi závažné a v podstatě to je tak, že Rada mohla poměrně silně ohrozit svoji reputaci tím, že by schválila něco, co by pak bylo spojeno s velkým problémem. 

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Děkuji, Tomáš Kňourek.Tomáš Kňourek
člen Rady ČRo

Jestli bych mohl teď poprosit o odpověď na otázku mou i mého předřečníka. Proč nebyla ta soutěž zrušena.Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Generální ředitel.Peter Duhan
generální ředitel
Českého rozhlasu

Já jsem podal trestní oznámení, policie začla vyšetřovat a řekněme, že mi nebylo doporučeno v tu chvíli, abych zrušil výběrové řízení, ke kterému by stejně bylo došlo. A kdybyste to byli schválili, tak to vyšetřování probíhá dále, možná by se ubíralo jiným směrem.

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Kolega Kňourek.Tomáš Kňourek
člen Rady ČRo

Ještě mám dotaz. Vy jste zmínil, že jste o tom jakousi cestou informoval i předsedu Dozorčí komise. Chtěl bych se zeptat, kdy se tak stalo. A pak bych chtěl položit otázku předsedovi Dozorčí komise, zdali o tom informoval ostatní členy Dozorčí komise. 

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Generální ředitel.Peter Duhan
generální ředitel
Českého rozhlasu

Já si to přesně nepamatuji, ale bylo to snad koncem března nebo začátkem dubna. Bylo to rozhodně před výjezdním zasedáním v Brně.Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Děkuji, kolega Volf.Jiří Volf
předseda Dozorčí komise Rady ČRo

Byl jsem o tom informován, co se týče povšechně. Že tam došlo k trestnímu oznámení na pana Koliandra v souvislosti s prodejem zámku.  Bylo to před výjezdním zasedáním.Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Kolega Kňourek.Tomáš Kňourek
člen Rady ČRo

Zkusím ještě zopakovat dotaz na pana předsedu Dozorčí komise: zdali o tom informoval ostatní členy Dozorčí komise.

Jiří Volf
předseda Dozorčí komise Rady ČRo

Neinformoval, protože bylo řečeno, že nemám nikoho informovat. Nehledě na to, že my jsme už své stanovisko dali.

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Kolega Šafařík.Petr Šafařík
místopředseda Rady ČRo

Já se musím pana předsedy Volfa zeptat, proč neinformoval členy Rady Českého rozhlasu. A opět, ať to budou zápisy z jednání rozšířeného předsednictva Rady  Českého rozhlasu nebo vystoupení pana předsedy Dozorčí komise Volfa na veřejné schůzi. Tam on prostě, já teď neznám to přesné znění, ale z jeho úst tam prostě zaznělo doporučení. Dozorčí komise přece, případně mě, prosím, opravte, ale Dozorčí komise tehdy doporučila Radě Českého rozhlasu, aby ten prodej schválila. Takže pokud pan předseda Dozorčí komise nekonal směrem k radním v takhle zásadní věci, tak se ho musím zeptat proč, z jakého důvodu?

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Kolega Volf, potom je přihlášen kolega Vejvoda.Jiří Volf
předseda Dozorčí komise Rady ČRo

Já bych k tomu řekl asi tohleto. Protože dozorčí komise posuzovala prodej zámku, co se týče transparentnosti prodeje.  To znamená to, co se týče výběru toho prodejce a ceny.  Jak mi bylo řečeno, to trestní oznámení se tohoto vůbec netýká. Nehledě na to, že pan předseda Rady o tom věděl. Tak koho bych měl informovat ještě dál?

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Kolega Vejvoda, já se potom také vyjádřím.


Jiří Vejvoda
místopředseda  Rady ČRo

Vážím teď slova, protože reaguji spontánně a jde o vážné věci. Chtěl bych tady se zastat těch, kteří jsou teď grilováni. Můj pocit je jako občana, pokud je v nějaké věci zahájeno stíhání nebo řízení s určitou strategií, tak se o tom nevypráví všude možně a jsou informováni případně diskrétním způsobem předsedové orgánů. Nevím, nejsem právník, nechci to dál rozpitvávat. Ale tohle jsem chtěl k tomu podotknout.

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Já jenom dodám, že ta informace byla v horizontu dnů před zasedáním v Brně, pokud se teď dívám do kalendáře. A druhá věc. Součástí této informace byl doporučený postup policie, kdy opravdu ve chvíli, kdy jde o trestní věci, tak bylo doporučeno seznámit jen minimum a zároveň ta kdybylogie, která tady padá. Rada všemi hlasy ten prodej neschválila. To je jediný výsledek, který to zasedání mělo.  Já si myslím, že tu nedůvěru vůči tomu prodeji každý vyjádřil po svém, každý z jiného důvodu. Ale rozhodně nebylo doporučeno a následně byla celá záležitost odsunuta v uvozovkách „k ledu“. Takže jedna věc je kdyby a druhá věc je realita našeho hlasování v Brně.
Kolega Kňourek, kolega Šafařík.

Tomáš Kňourek
člen Rady ČRo

Pane předsedo, díky. Navážu na vaše kdyby a kdyby.  Já se zeptám pana generálního ještě v souvislosti s tím, co říkal ještě před chvílí, zdali by odvolal náměstka Koliandra,  i kdyby byl ten prodej schválen.

Peter Duhan
generální ředitel
Českého rozhlasu

Ano.

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Pan generální ředitel.Peter Duhan
generální ředitel
Českého rozhlasu

Pardon. Ano, odvolal.Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Děkuji, pan místopředseda Šafařík.Petr Šafařík
místopředseda Rady ČRo

Já musím jako ve vazbě na slova pana místopředsedy Vejvody, kdy říkal, že v oněch případech se ty informace nesdělují všudemožně. Tak já si troufnu říci, že jednání Rady Českého rozhlasu není místem všudemožně – to je devět lidí a Dozorčí komise je tu jaksi od toho, aby byla poradním orgánem Rady Českého rozhlasu. A tu informaci měl pan předseda Dozorčí komise radním sdělit, protože to, že ten prodej nebyl schválen, to vlastně v kontextu téhle věci tam hrály asi i důvody rozmanité, ale ti radní se zjevně nerozhodovali vlastně na základě nějakých jasných informací. Kuloárově tam až v ten samotný, aspoň z mého pohledu, v podstatě až těsně před tím samotným jednáním v Brně před tou veřejnou schůzí, tak tam jaksi kuloárově něco proběhlo. Ale v podstatě na úrovni „kdosi řekl“ a takovýmhle způsobem přece Rada Českého rozhlasu nemůže jednat.  Ve vztahu k tomu, že má právě ke své pomoci Dozorčí komisi.

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Kolega Badal.Milan Badal
člen Rady ČRo

Já nerozumím úplně tomu, jestliže je informován předseda Dozorčí komise, která několik týdnů předtím to doporučí a předseda Rady, proč by měl ausgerechnet předseda Dozorčí komise informovat radní?

Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
A já jsem chtěl dodat ještě k téhle záležitosti. Já mám ten pojem kdybylogie docela rád také proto, že v téhle zemi – teď nic proti panu generálnímu řediteli – v téhle zemi se podávají trestní oznámení jak na běžícím páse na iks věcí, ze kterých následně nic není. Takže relevance té informace, bez jakéhokoli soudního rozhodnutí, že něco nějak bylo, je opravdu kdybylogie v daný moment. Ve mně to vyvolalo pochybnosti, vzhledem k těmto pochybnostem jsem se vyjádřil k tomuto projektu – mám pochybnosti – na té veřejné schůzi.  Ale já osobně jsem neměl nic v ruce. Nikdo nemáme aktuálně nic v ruce. To je prostě proces, který pokud nebude zakončen nějakým jasným verdiktem, tak je to opravdu jako diskusní kdybylogie aktuálně i pro mě.

Kolega Tesař.

Ivan Tesař
člen Rady ČRo

Děkuji, pane předsedo. Já se vrátím opět k té lhůtě. Já prostě – a teď použiju jakoby expresivnější výraz, který není u mě úplně obvyklý. Ale já považuju opravdu za naprosté šílenství to, že prostě tady působí další dva měsíce člověk na postu náměstka pro ekonomiku, pod kterého spadá veškeré financování Českého rozhlasu a na toho člověka je podáno trestní oznámení a další dva měsíce je tento člověk ve své funkci, pracuje. To považuji, pane řediteli, za vaší opravdu velkou personální chybu. Zvolit tento postup bez toho, co jste konzultoval nějakým způsobem s Policií České republiky. A já osobně to považuji opravdu za šílenství, protože nejsem schopen pochopit u subjektu, který má rozpočet přes dvě miliardy korun ročně a zaměstnává cca patnáct set lidí. Děkuji.


 Michal Stehlík
předseda Rady ČRo
Děkuji, ještě reakce pana generálního ředitele.Peter Duhan
generální ředitel
Českého rozhlasu

Já jsem svoji reakci řekl.
■     ■
■     ■odkaz  na zvukovou realizaci http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3458133

pondělí 24. srpna 2015

POZVÁNKA na veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu 26. srpna 2015

Pohled do galerie - Foto: Khalil Baalbaki
Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná dne 26. srpna 2015 od 14:00 hod. v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, suterén, Vinohradská 12, Praha 2. 
Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období leden - červen 2015
- schválení VZ o hospodaření ČRo za rok 2014
- vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 1. pololetí 2015
- stanovení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo na 2. pololetí 2015

- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr