neděle 18. května 2014

Rada Českého rozhlasu se může těšit na dobré jídlo

17. 5. 2014 napsal Tomáš Němec

 Nový člen Rady Českého rozhlasu Ivan Vodochodský sice ještě nenavštívil veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu, ale již ho pozval vedoucí výroby pořadů Českého rozhlasu Jiří Mejstřík do pořadu Noční mikrofórum na stanici Dvojka Českého rozhlasu, aby spolu dne 17. května 2014 pohovořili o jídle a pití a o kulinářských pořadech. Kulinářští kamarádi se nezapřeli. Myslím, že pan Vodochodský dobře předestřel, kam bude směřovat jeho úsilí v Radě Českého rozhlasu.