úterý 31. července 2012

Český rozhlas vydal propagační noviny v nákladu 100 tisíc výtisků


29. 7.2012 napsal Ondřej Aust na serveru Médiář.cz
Rodinná stanice Český rozhlas 2 má vlastní „noviny“ nazvané Šťastnou cestou [viz PDF]. Jako neprodejné, zdarma rozdávané propagační listy je veřejnoprávní rozhlas vydal v nákladu 100 tisíc výtisků, ve středu 18. července. Publikace je neperiodická.
Připravil ji kolektiv redaktorů Českého rozhlasu 2, šéfredaktorem stanice je Jaromír Ostrý. Kresbami přispěl Václav Hradecký, šéf výzkumného oddělení rozhlasu. První výtisk obsahuje rozhovor s Karlem Gottem, který na stanici moderuje, a řadu dalších příspěvků propagujících pořady Dvojky.
Noví dodavatelé tiskových služeb
Veřejnoprávní rozhlas začátkem letoška hledal nejlevnější dodavatele tiskových služeb, pro následující 4 roky spolupráce s nimi vyhradil nejvýše 33 milionů Kč (bez DPH).
Rámcovou smlouvu na zajištění a dodávku tiskových služeb nakonec rozhlas podle serveru Všechnyzakázky.cz začátkem letošního dubna uzavřel s více firmami, konkrétně to jsou Nicos, Ringier Axel Springer Print CZ, Ing. Vladoslav Pokorný – Litera Brno, Raprint, Typos, tiskařské závody, JIH – reklamní agentura, TNM Print a Business Infomation Systems and Services – BISS.
„Český rozhlas bude postupně vypisovat minitendry, ve kterých zkonkretizuje své požadavky a k podání nabídky vyzve vždy všechny dodavatele, s nimiž bude uzavřena rámcová služba,“ předeslalo vedení rádia při zadání výběrového řízení.

Jaromír Ostrý se snaží podplatit posluchače a rozhazuje koncesionářské poplatky

31.7.2012 napsal Tomáš Němec

Svou neschopnost  uvést vysílání stanice Český rozhlas 2 – Praha (dosud NEOFICIÁLNĚ  zvané Dvojka)  do tvaru,  který by odpovídal úloze veřejnoprávní stanice,  potvrdil Jaromír Ostrý vydáváním speciálních propagačních novin.

Vybízí posluchače ke kolportování těchto novin po celé republice.  Za sto rozdaných výtisků se jim má dostat „cti“  stát se členem Klubu přátel Dvojky, který pan Ostrý patrně založil.

Jaromír Ostrý píše:
A pokud byste se chtěli stát členy neformálního Klubu přátel Dvojky stačí, abyste rozdali sto výtisků těchto novin v čekárnách, knihovnách, lázních, ve vlacích a autobusech, prostě, tam, kde žijete a posloucháte Český rozhlas Dvojku. A za tuto službu dostanete krásný dárek. Speciální vydání našich novin s podpisy Karla Gotta a dalších hvězd Dvojky. Kontakt na vás pošlete na adresu: noviny@rozhlas.cz a balík přijde vzápětí. 
Přeji vám i sobě, aby nám bylo spolu dobře.
Jaromír Ostrý
Šéfredaktor ČRo 2 

Toto je další způsob, jak rozhazovat peníze, které chce  Český rozhlas vymáhat od neplatících občanů a firem. Vydáváním tištěných propagačních novin Jaromír Ostrý jen potvrzuje  pokleslé vysílání rádia Český rozhlas Dvojka. Proč Český rozhlas nedělá takovouto propagaci stanicím Vltava, Leonardo nebo Český rozhlas 6, které  naplňují úlohu veřejnoprávního rozhlasu?

neděle 29. července 2012

Zrušte hudbu


19. července 2012 napsal Andrej Halada  v Literárních novinách, číslo 29

Nekonečná písnička o tom, jaké písničky se mají hrát na Radiožurnálu, má další sloku. Nový hudební dramaturg stanice Petr Král sice vyřadil Turbo a Vondráčovou a zařadil Stinga, Kluse i Žlutého psa, ale taky přiznal, že dělat z Radiožurnálu Radio Wave nelze a jisté dramaturgické mantinely tu budou vždycky.

O tom, že Radiožurnál hraje staře, stereotypně, pro každého a pro nikoho, se píše už roky. Novináři do stanice buší, ale kdyby sami seděli na židli hudebního dramaturga, taky by mnoho nezmohli. Je to kvadratura kruhu, kdy na jedné straně stojí většina hudebně konzervativního a nenáročného publika, které nerozlišuje mezi Helenou a Hejmou a nevadí jí ani Poupata, a na straně druhé je menšina těch, kteří se v hudebních trendech orientují a mají vyšší nároky. Sladit jejich zájmy a očekávání je nemožné.

Jedno řešení, co s hudbou na Radiožurnálu, tu ale určitě je: zrušit ji. Nebo alespoň omezit na naprosté minimum.

Může to znít překvapivě, ale proč vlastně mít veřejnoprávní stanici, která je mixem seriózního zpravodajství a publicistiky a zároveň průměrné a beztvaré hudební zábavy? Copak na ČT24 nebo CNN běží videoklipy? Není čas rozetnout tenhle gordický uzel a vytvořit skutečně věcnou stanici, která by v prvé řadě informovala, ale také komentovala a analyzovala aktuální realitu? A pokud by tu už hrála hudba, tak jen jako předěly mezi hlavními bloky, pořady. Dvě nebo tři písničky za hodinu.

Český rozhlas má několik stanic (ČRo 6, Leonardo), na kterých běží publicistické pořady mnohdy vysoké kvality. Ale málokdo o nich ví. Umístit je na Radiožurnál by znamenalo dát jim adekvátní prostor. Redukcí hudby by Radiožurnál asi ztratil současnou pozici i poslechovost, ale Český rozhlas má přece další celoplošnou stanici – ČRo 2 Praha. Její současná podoba by si zasloužila inovaci, z Prahy by šlo udělat modernější zábavný i hudební kanál pro nejširší vrstvy. Chtělo by to ovšem pořádnou porci odvahy, aby se vedení Českého rozhlasu k tak radikálním krokům odhodlalo.
Nové grafické řešení značek stanic: upouští se od číselného značení stanic


25. 7. 2012 publikováno na stránkách Rady ČRo

Poznámka editora: Na stránkách Rady ČRo jsou také jako příloha zápisy z neveřejných schůzí předsednictev Rady ČRo. Někdy je zajímavé si je přečíst.  Velmi zajímavá je diskuse Rady s vedením ČRo (bod 4.) ze dne 18.7.2012 a proto na tento zápis upozorňujeme i na tomto blogu. TN
----------------------------------------------------------

Návrh zápisu z jednání předsednictva Rady ČRo ze dne 18.7.2012 v ČRo od 13 hod., zasedací místnost č. 425, Vinohradská 12, P 2

Přítomni:     Tomáš Ratiborský, Bohuš Zoubek, Michal Stehlík – členové předsednictva R ČRo   
Milan Badal, Ervín Kukuczka, Petr Šafařík – členové Rady ČRo,
Omluven:    Antonín Zelenka,člen Rady ČRo
Sekretariát: Marie Šímová
Hosté:         Peter Duhan, generální ředitel ČRo
        René Zavoral, náměstek GŘ pro strategický rozvoj ČRo
        Jan Menger, náměstek GŘ pro program a vysílání ČRo
        Hana Skalová, ředitelka ekonomického odboru ČRo
        Zora Blümlová, vedoucí Kanceláře GŘ ČRo             
      
Jednání řídil předseda Rady ČRo Tomáš Ratiborský

Program: 
1.      Zahájení
2.      Informace a připomínky k zápisu z minulého jednání P ČRo. (společné jednání Rady s DK přesun termínu)
3.      Report GŘ pro Radu ČRo červen 2012
4.      Setkání s vedením ČRo 13.30 hod.  Peter Duhan, generální ředitel ČRo, René Zavoral, náměstek GŘ pro strategický rozvoj ČRo, Jan Menger, náměstek GŘ ČRo pro program a vysílání, Hana Skalová, ředitelka ekonomického odboru ČRo, Zora Blümlová, vedoucí kanceláře GŘ.
- report GŘ pro Radu ČRo červen 2012
- spolupráce se společností Media Master (fakturace 1-6.2012)
- informace o jednání expertního týmu - rozhlasové poplatky
                - informace z RRTV o BBC
                - rekonstrukce Vinohradské 12, prodej nemovitostí ČRo
                - VS Rady v ČB 26.9.2012

5.      stížnosti
6.      vyřízení agendy – odměny (M. Šímová, J. Jandová)
7.      různé

ad 1. program byl schválen. 

ad 2. informace členů Rady a připomínky k zápisu z minulého jednání P ČRo
Připomínky k zápisu nebyly žádné.
Termín společného jednání Rady ČRo, DK Rady ČRo a vedení ČRo se přesouvá na z důvodu nepřítomnosti předsedy Rady T.Ratiborského, místopředsedy B.Zoubka a GŘ Petera Duhana na 15.8.2012 od 13,00 hod. v zasedací místnosti č. 425, Vinohradská 12, Praha 2.
T. Ratiborský dal do úvahy, zda by se Rada ČRo neměla prostřednictvím svého tiskového mluvčího M.Stehlíka vyjádřit  k výběru rozhlasových poplatků. T.Ratiborský stávající systém považuje za dostačující. Rada vyjde ze zápisů expertního týmu a v průběhu srpna se k dané záležitosti vrátí.

ad.3 Report GŘ pro Radu ČRo – červen 2012
Informace od Z.Blümlové - Report GŘ bude dostávat Rada každý měsíc v pondělí před veřejnou schůzí.
Členové Rady ČRo si připravili dotazy na upřesnění informací uvedených v Reportu.

ad 4. setkání s vedením Českého rozhlasu
-          Report GŘ
Jednotliví členové Rady se dotazovali na věci, které je nejvíce zajímaly.
M. Stehlík se zajímal o nový dětský web, nástup Zory Jandové do funkce dramaturga. Odpověď J.Mengra: modernizace webu by měla nastat nejpozději k 1.11.2012 – samozřejmě bude snaha o posun již k 1. 9. k zahájení školního roku, modernizace DOMINA k 1.10.2012.
B. Zoubka zajímala nová hudební dramaturgie na ČRo 1, a zda se otevírá cesta pro spolupráci s ČRo dalším folklorním souborům. J.Menger odpověděl, že 1.6.2012 – tedy nástupem nového dramaturga Petra Krále došlo především k rozšíření počtu skladeb. Novou posilou pro hud. redakci RŽ bude Jiří Burda. R.Zavoral k další otázce B.Zoubka uvedl, že ČRo bude podporovat  především dva klenoty rozhlasu a to SOČR a DRDS, ostatní tělesa musejí jít smluvní cestou a tím se tedy otevírá prostor i pro další soubory.
M.Badala zajímalo, jak probíhají přípravné práce na stanici mluveného slova. Odpověděl GŘ, že ČRo se projektu nevzdává, čekalo se na rozhodnutí RRTV. Bude nutná legislativní změna, 4. okruh zatím ČRo v zákoně nemá. GŘ vidí uvedení stanice v horizontu jednoho roku.
T.Ratiborský měl dotaz k soutěži na grafické řešení značek ČRo, názvosloví stanic. GŘ P.Duhan sdělil přítomným, že není nutné očekávat zásadní změny a také se upouští od číselného značení stanic. R.Zavoral doplnil informaci, že rebranding pro celý ČRo bude ve výši cca 2,5 mil. Kč.
M.Stehlíka zajímal předvolení výzkum v krajích. GŘ odpověděl, že bylo upuštěno od společného výzkumu s ČT, ČRo bude v každém kraji. Garantem bude p. Pancíř. Vedení podá podrobnější informace na Veřejné schůzi Rady ČRo.

      -     Spolupráce se společností Media Master   
R. Zavoral informoval o výsledcích obchodních aktivit v období leden - červen 2012
zajišťovaných agenturou Media Master, a to v duchu dodatečn
ě zaslaného
materi
álu. Zároveň předestřel možný další vývoj v oblasti komerčních výnosu do
konce roku. Stav v t
éto oblasti bude reflektovat ve druhé aktualizaci rozpočtu.

-          Rozhlasové poplatky
H. Skalová uvedla, že expertní tým měl poslední zasedání začátkem července. Velmi problematické je soudní vymáhání, je třeba stanovit jednotlivé kroky s rozpisem na 12 měsíců. 24.7.2012 seznámí s materiálem Dozorčí komisi. Expertní tým zastává názor, že vymáhání poplatků u fyzických osob je lépe řešit mimosoudní cestou, u právnických osob závisí na výši soudního poplatku. Právnické osoby by měly odvádět poplatky za vozidla, je možno zakoupit adresář od agentury, která vybírá adresy z veřejných zdrojů a tím pádem získá ČRo velký okruh právnických osob, které je možno oslovit.

       -    Informace z RRTV o BBC
GŘ P.Duhan sdělil, že příslušnou změnu licenčních podmínek RRTV neodsouhlasila. Oficiální písemné zdůvodnění RRTV připravuje.
BBC Radio.com pravděpodobně 31.8.2012 končí

       -    Rekonstrukce Vinohradská 12, prodej nemovitostí
K tomuto bodu se bude vyjadřovat na příští schůzi předsednictva Ladislav Musil,           náměstek pro správu a provoz, který je tento týden na dovolené.

-          VS Rada ČRo v Českých Budějovicích 26.9.2012
Z.Blümlová zajišťuje ubytování v Č.B., konferenční místnost, ozvučení.
Odjezd je v úterý 25.9.2012 ve 12,00 hod.od budovy ČRo v Praze, ubytování v Č.B., návštěva Českého rozhlasu v Č.B..
26.9.2012 je od 10,00 hod. schůze předsednictva, odpoledne Veřejná schůze Rady ČRo, hodina zahájení bude ještě upřesněna.

ad 5. Stížnosti
B. Zoubek:
- informoval o čtyřech stížnostech: A. Čermáková – stížnost na vysílání ČRo Olomouc – M. Šímová vyžádá vyjádření; L. Tietze – již po několikáté ke stejné věci, odpověď již dostal; Marie Herzlíková – připomínky k vysílání Dvojky – neúplná identifikace, založeno; Dagmar Chramostová – dotaz, jak je to s reklamou ve vysílání – vyžádat vyjádření.

ad 6. Byla vyřízena veškerá agenda Rady 

ad 7. Různé
T. Ratiborský informoval přítomné, že napříště se na přípravě a vedení veřejných schůzí Rady ČRo budou podílet i místopředsedové. Příští veřejnou schůzi bude připravovat místopředseda Rady ČRo Michal Stehlík.

Příští jednání se koná dne 25.7.2012:
Předsednictvo Rady -  od 10:00 hod., č. m. 425, Vinohradská 12
Veřejná schůze Rady – od 14:00 hod. č. m. 010, Římská 15, Praha 2


Zapsala: Marie Šímová
Ověření zápisu: Michal Stehlík

pátek 27. července 2012

Český rozhlas porovnal databázi koncesionářů s ČT a získal 30 tisíc nových plátců

25. 7. 2012 napsal Jan Potůček  na serveru DigiZone.cz


Česká pošta poskytla Českému rozhlasu přehled plátců televizního poplatku přes SIPO. Těm, co zároveň neplatí rozhlasový poplatek, pak zaslal upomínku.


Přes 30 tisíc nových koncesionářů získal jenom během června Český rozhlas, který porovnal databázi plátců rozhlasového poplatku se seznamem plátců televizního poplatku přes SIPO České pošty. Tímto způsobem odhalil přes 200 tisíc domácností, které sice platí České televizi, ale nikoli Českému rozhlasu, a oslovil je s upomínkou, aby začaly hradit i rozhlasový poplatek. „Poplatek ve výši 45 Kč měsíčně je povinen platit každý vlastník nebo držitel rozhlasového přijímače, přičemž se hradí jeden poplatek za domácnost,“ upozornil mluvčí ČRo Jakub Čížek.


„Po více než dvou letech došlo k meziměsíčnímu nárůstu poplatníků z řad domácností, platících přes SIPO, přičemž pozitivní trend očekáváme i v následujících měsících. Vedle toho připravujeme další kroky, jak přímo oslovit nepřihlášené poplatníky a jak vymáhat pohledávky od neplatičů, a to jak od fyzických tak od právnických osob,“ uvedl Ladislav Musil, náměstek generálního ředitele ČRo Petra Duhana pro správu a provoz.

Domácnosti, které hradily televizní, ale nikoli rozhlasový poplatek, se mohly k platbám za rozhlas přihlásit jednoduchou SMS zprávou. Český rozhlas odhaduje, že tímto způsobem získá až 50 tisíc nových plátců. „Povinnost přihlásit se k placení rozhlasového poplatku má každý, kdo vlastní nebo drží rozhlasový přijímač. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. Fyzické osoby platí poplatek pouze z jednoho přijímače, a to i v případě, že vlastní přijímačů více. V rámci společné domácnosti platí poplatek pouze jeden její člen,“ uvedl mluvčí ČRo.


Rozhlasový poplatek je 45 korun měsíčně a nevztahuje se na ty domácnosti, které nemají rozhlasový přijímač a neposlouchají rozhlas prostřednictvím jakékoli přístroje, který by měl rozhlasový tuner. Za rozhlasový přijímač se například nepovažuje internet, před který vysílají všechny stanice Českého rozhlasu, ale je jím například mobil s rozhlasovým tunerem, radiobudík, televizor s digitálním tunerem, televizní set-top-box nebo autorádio (platit musí například i lidé, co mají kabelovou televizi, aniž by vlastnili rádio).
Právnické osoby, tedy firmy, platí rozhlasový poplatek za každý přijímač zvlášť, přičemž se vztahuje na každé autorádio ve služebních autech nebo služební mobilní telefony s FM tunery. „Český rozhlas bude i nadále pokračovat v oslovování nepřihlášených poplatníků a připravuje další kroky ve vymáhání pohledávek,“ ujistil Jakub Čížek.

Jan Potůček
Jan Potůček 150 Autor je šéfredaktorem DigiZone.cz. Vedl mediální rubriky v Reflexu, Lidových novinách, Týdnu, DV Magazine a serveru Svět Namodro. Provozuje chovatelský web Ararauna.cz.

odkaz http://www.digizone.cz/clanky/cesky-rozhlas-porovnal-databazi-koncesionaru-s-ct-a-ziskal-30-tisic-novych-platcu/


středa 25. července 2012

Šéf Českého rozhlasu: BBC tady končí, Rádiu Česko bez změny zákona zbudou jen střední vlny

25. 7. 2012 napsal Ondřej Aust na serveru Médiář.cz


Neradostnou budoucnost rozhlasových stanic mluveného slova očekává generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. Z jeho slov na dnešní schůzi Rady Českého rozhlasu plyne, že v tuzemském éteru brzy skončí jak zahraniční vysílání BBC, tak zpravodajské veřejnoprávní Rádio Česko.
Duhan tak reagoval na rozhodnutí „velké“ Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která minulý týden zamítla požadavek BBC na rozšíření společného vysílání s Rádiem Česko na 12 hodin denně. Od podzimu 2006 Česko vysílalo na kmitočtech BBC, podle šéfky rady Kateřiny Kalistové se ale mezitím změnil zákon, který tak znemožnil soukromému rádiu (BBC) přebírat program veřejnoprávního (Český rozhlas).
„Důsledek tohoto rozhodnutí s největší pravděpodobností znamená také konec anglického vysílání BBC v České republice a tím pádem vrácení licence společností BBC Radiocom. Pro Český rozhlas to znamená konec terestrického vysílání Rádia Česko a jeho pokračování pouze v digitální síti minimálně do konce roku,“ prohlásil dnes před „malou“ radou ředitel Duhan. BBC totiž spoléhala, že část nákladů ponese Český rozhlas, samostatné vysílání v Česku si totiž po úsporných škrtech nemůže dovolit.
„Také to znamená změnu v plánu stanice mluveného slova. Musíme vzít v potaz, že tento produkt můžeme zatím umístit pouze v síti středních vln. Posluchači středních vln jsou zcela jiného charakteru, je to jiné sociální složení nežli posluchači VKV v tomto případě. A náš původní záměr vysílat paralelně tento produkt na střední vlně a VKV síti je tím pádem znemožněn,“ pokračoval generální ředitel.
Český rozhlas chce vysílat své produkty na síti VKV, musíme tedy otevřít možnosti legislativního procesu, který by vedl ke změně zákona o Českého rozhlasu tak, aby rozhlas měl možnost provozovat čtvrtou síť VKV. Další strategií se budeme zabývat a budu vás postupně informovat,“ sdělil Duhan rozhlasovým radním. Ti jeho informaci vzali bez diskuse na vědomí.
Digitálními platformami, na něž by se Rádio Česko uchýlilo, jsou internet, pozemní televizní multiplex 1 Českých radiokomunikací, satelit Astra 3B a málo rozšířená systém digitálního rádia DAB.
V případě odchodu BBC se bude hrát o síť dvanácti lukrativních frekvencí ve velkých městech. Podle předsedkyně Kalistové by o tom, kdo je dostane, rada rozhodovala „po vyhodnocení bonity kmitočtů odborným znalcem“.
Pokrytí rádia BBC v České republice. Zdroj: licenční podmínky BBC, RRTV
Pokrytí rádia BBC v České republice. Zdroj: licenční podmínky BBC, RRTV
odkaz http://www.mediar.cz/sef-ceskeho-rozhlasu-bbc-tady-konci-radiu-cesko-bez-zmeny-zakona-zbudou-jen-stredni-vlny/

Tendr na reklamní služby pro Český rozhlas vyhrála agentura Ogilvy & Mather

25. 7. 2012 napsal Ondřej Aust na serveru Médiář.cz


Vítězem veřejné zakázky na komplexní reklamní služby pro Český rozhlas v objemu až 160 milionů Kč (bez DPH) na 4 roky vyhrála agentura Ogilvy & Mather. V hodnocení skončila s předstihem před agenturami Nydrle Digital a Proximity Prague. Celkově se ve finále hodnotilo 15 agentur.
Rozhlas dříve avizoval, že smlouvy podepíše se třemi nejlépe vyhodnocenými, s Ogilvy se tak má na zakázce podílet i Nydrle a Proximity.
„Zákon o veřejných zakázkách umožňuje uzavřít rámcovou smlouvu buď pouze s jedním uchazečem nebo minimálně se třemi uchazeči. Český rozhlas zvolil variantu využívat služeb více agentur, přičemž počet tří agentur považujeme za optimální. V praxi budou vždy oslovováni s novým zadáním všichni smluvní partneři, kteří podepsali rámcovou smlouvu s Českým rozhlasem,“ sdělil Médiáři už v dubnu mluvčí rozhlasu Jakub Čížek.
Hlavním úkolem agentur bude zavedení nové značky Českého rozhlasu a všech stanic veřejnoprávního rádia. Celkově půjde o zajišťování komplexních reklamních služeb v oblasti marketingu, corporate identity, nákupu médií a dalších ATL i BTL aktivit.
Novou korporátní identitu chce rozhlas uvést v roce 2013, kdy oslaví 90. výročí zahájení pravidelného vysílání. Nové logo chce přitom vysoutěžit v jiném tendru, nejvýš za 2,5 milionu Kč (bez DPH).
Největší váhu (45 %) v tomto tendru mělo v hodnocení kritérium „tvorba nové značky a kompletní brand marketing (komplexní kreativní grafický návrh komunikačního vizuálu, návrh loga, apod.)“, dále „kompletní mediamix (seznam všech médií, v nichž bude kampaň realizována, vč. formy a rozsahu konkrétní části reklamní kampaně (mediaplány pro každé jednotlivé médium), vč. nákupu reklamních ploch a nosičů, s ohledem na cílovou skupinu“ (35 %), zbývajících 20 % „kompletní návrh projektu (včetně zapojení vhodných komunikačních prostředků)“.

úterý 24. července 2012

Rádio Česko patrně končí na VKV. Už nebude vysílat s BBC, ale jen digitálně

24. 7. 2012 napsal Jan Potůček na serveru DigiZone.czZpravodajská stanice Českého rozhlasu, která jako jediná nehraje hudbu, má jistou budoucnost jen do konce letošního roku

Jen do konce letošního roku má zatím jistou existenci zpravodajské Rádio Česko, jediná stanice Českého rozhlasu, která nevysílá hudbu. Už od září by ale mohla zmizet z VKV vysílačů, na kterých vysílá prostřednictvím sítě české pobočky britského veřejnoprávního rozhlasu BBC. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) totiž neschválila společný návrh BBC a Českého rozhlasu na rozšíření vysílání BBC v českém jazyce, které bylo podmínkou pro vytvoření nové stanice mluveného slova ČRo.
Generální ředitel ČRo Peter Duhan měl dnes podle zpravodajského serveru iHNed.cz oznámit redaktorům Rádia Česko, že jejich vysílání na VKV skončí ke konci srpna. Mluvčí rozhlasuJakub Čížek poté v oficiální reakci dodal, že i kdyby Rádio Česko zmizelo z vysílání BBC, jako samostatná stanice bude existovat minimálně do konce letošního roku a vysílat bude výhradně na digitálních platformách.
„V případě ukončení vysílání BBC v pásmu VKV ještě v letošním roce, bude Český rozhlas Rádio Česko i nadále vysílat v digitální platformách jako doposud, a to minimálně do konce letošního roku,“ uvedl Čížek. Rádio Česko lze naladit v televizním multiplexu 1 s programy České televize, na satelitu Astra 3A, v nabídkách kabelových a IPTV operátorů, v pozemnímrozhlasovém multiplexu DAB společnosti Teleko a na internetu.
I kdyby RRTV odsouhlasila větší podíl češtiny ve vysílání BBC, Rádiu Česko by to zřejmě nijak nepomohlo, protože Peter Duhan s jeho samostatnou existencí nadále nepočítá. Společně s vědecko-populární stanicí Leonardo a publicistickým Českým rozhlasem 6 se má integrovat do připravované stanice mluveného slova, a to nejpozději v roce 2014. Tato nová stanice ale nemá potřebné frekvence, které chtěl ČRo získat prostřednictvím užší spolupráce s BBC. Zatímco nyní vysílá Rádio Česko na vlnách BBC šest hodin denně, podle nové dohody to mělo být 12 hodin denně (od 7:00 do 19:00 hod.).
„Rozhodnutí RRTV a postoj BBC World Service k dalšímu provozování vysílání v České republice jsou podstatné pro plány Českého rozhlasu, pokud jde o spuštění nové stanice mluveného slova i další fungování stanice Rádio Česko. Český rozhlas povede intenzivní jednání s BBC Radiocom (Praha), přičemž další kroky vedení Českého rozhlasu v této věci lze očekávat v polovině srpna,“ uvedl mluvčí rozhlasu Jakub Čížek.

Jan Potůček

Jan Potůček 150
Autor je šéfredaktorem DigiZone.cz. Vedl mediální rubriky v Reflexu, Lidových novinách, Týdnu, DV Magazine a serveru Svět Namodro. Provozuje chovatelský web Ararauna.cz.


Vysílání Rádia Česko pokračuje i po 31. srpnu 2012

24. 7. 2012 napsal Jakub Čížek na serveru Českého rozhlasuStudio ČRo Rádio Česko - Foto: Khalil Baalbaki
Studio ČRo Rádio ČeskoFoto: Khalil Baalbaki
V reakci na některé dezinformace, které se objevily v médiích v souvislosti se stanicí Český rozhlas Rádio Česko, vydává Český rozhlas následující prohlášení:
Stanice Rádio Česko je obsahově i formátem zaměřena na zpravodajství a na aktuální publicistiku. Vysílá od 8 do 18 hodin přes internet, v DVB-T multiplexu Českých radiokomunikací, na VKV vysílačích BBC World Service (pouze v časech 8-11 a 13-16 hodin), na satelitu Astra 3A a v systému DAB.  
V minulém týdnu zamítla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádost společnosti BBC Radiocom (Praha), s.r.o. o změnu licenčních podmínek, spočívající ve společném sestavování částí programu s Českým rozhlasem v době 7-8 hodin, 11-13 hodin a 16-18 hodin. V praxi by to znamenalo prohloubení spolupráce mezi BBC a Českým rozhlasem a rozšíření vysílání na frekvencích BBC v češtině na 12 hodin (7–19 hodin). 
Rozhodnutí RRTV a postoj BBC World Service k dalšímu provozování vysílání v České republice jsou podstatné pro plány Českého rozhlasu, pokud jde o spuštění nové stanice mluveného slova i další fungování stanice Rádio Česko.  
Český rozhlas povede intenzivní jednání s BBC Radiocom (Praha), přičemž další kroky vedení Českého rozhlasu v této věci lze očekávat v polovině srpna 2012. 
V případě ukončení vysílání BBC v pásmu VKV ještě v letošním roce bude Český rozhlas Rádio Česko i nadále vysílat v digitální platformách jako doposud, a to minimálně do konce letošního roku. 

pondělí 23. července 2012

Program veřejné schůze Rady ČRo 25. 7. 2012


Budova Českého rozhlasu v Římské ulici
Veřejná schůze Rady ČRo se koná dne 25. 7. 2012 ve 14:00 hod. v Českém rozhlase, místnost číslo 010, Římská 15, Praha 2. 

Z programu:

- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Informace o záležitosti spolupráce s BBC v roce 2012 
- Informace o zajištění průzkumů veřejného mínění a přípravy volebního vysílání na podzim 2012 
- Informace o přípravě aktualizace rozpočtu roku 2012
- Informace o jednání expertního týmu ve věci rozhlasových poplatků 
- Informace o výjezdu Rady ČRo do regionálního studia v Českých Budějovicích 
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

sobota 21. července 2012

Šéfka RRTV: BBC a Rádiu Česko jsme nepovolili širší spolupráci, neboť se změnil zákon

21. 7. 2012 napsal Ondřej Aust na serveru Médiář.cz


Rozšířit spolupráci britského a českého veřejnoprávního rozhlasu na tuzemském území podle podmínek, které platí už šest let, nebylo možné, protože se mezitím změnil příslušný zákon o vysílání. Takové je částečné vysvětlení verdiktu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, na jejímž konci může být konec BBC v Česku. Víc k tomu rada sdělí do příštího pátku.
V září 2006 rada pro vysílání pustila Rádio Česko, zpravodajský kanál Českého rozhlasu, na kmitočty BBC, která je v Česku zastoupena dceřinou soukromou firmou s ručením omezeným BBC Radiocom.
Podmínky vysílání Rádia Česko na vlnách BBC, schválené září 2006. Zdroj: licenční podmínky BBC, RRTV
Podmínky vysílání Rádia Česko na vlnách BBC, schválené září 2006. Zdroj: licenční podmínky BBC, RRTV
V červenci 2012 rozšíření spolupráce na víc hodin nepovolila. Vysvětluje to ustanovením zákona, podle něhož „provozovatel vysílání s licencí nesmí přebírat program ani části programu od provozovatele vysílání ze zákona“, tedy že soukromé rádio nesmí brát program od veřejnoprávního.
„Zákon číslo 231/2001 byl od roku 2006 několikrát novelizován, v roce 2006 v něm nebylo toto ustanovení,“ odpověděla na dotaz Médiáře předsedkyně rady pro vysílání Kateřina Kalistová.
Podle bývalého šéfredaktora české sekce BBC a místního zástupce korporace Víta Koláře byla žádost nachystána v úzké spolupráci s úřadem rady pro vysílání, BBC si tedy dala pozor, aby zákon dodržela. „Písemné vyhotovení rozhodnutí rady bude se všemi náležitostmi, to je včetně odůvodnění, vypracováno do 27. července a poté zasláno provozovateli,“ nechce zatím konkrétně vysvětlovat šéfka rady.
BBC může do dvou měsíců rozhodnutí rady zažalovat, konkrétně u Městského soudu v Praze. Jak Kolář dále řekl ve vysílání České televize, protože zahraniční vysílání BBC šetří, bez spolupráce s Českým rozhlasem, který by část platil, by aktivity BBC v Česku skončily. Kdyby BBC z Česka kvůli příliš vysokým nákladům na vysílání odešla, zbyla by po ní zajímavá síť 12 kmitočtů ve velkých městech.
Pokrytí rádia BBC v České republice. Zdroj: licenční podmínky BBC, RRTV
Pokrytí rádia BBC v České republice. Zdroj: licenční podmínky BBC, RRTV
Kolář je přesvědčen, že když BBC odejde, vznikne tu „další klon hudebního rádia“. „Rada by rozhodovala po vyhodnocení bonity kmitočtů odborným znalcem,“ nedává zatím jasnou odpověď předsedkyně Kalistová.

Revoluce v Českém rozhlase? Zatím to vypadá na mírnou evoluci

20. 7. 2012 napsal Jerry Prohaska na serveru radiotv.cz
GLOSA - První úvahy generálního ředitele Českého rozhlasu Petera Duhanao novém směřování mi přišly veskrze pozitivní. Nová stanice pro mladé ve věku 20-40 let na bázi Radiožurnálu ale bere za své. Sloučení regionů se mi nelíbilo, měly však nastoupit na místo Dvojky ČRo a mít odpojované vysílání. Dvojka ale zůstane nejspíše zachována v dnešní podobě a regiony vytvoří další okruh. Problémy dláždí cestu stanici mluveného slova.

Peter Duhan při svém zvolení oznámil, jaké plány má do budoucnosti. Měl dvě varianty, které jsme pracovně označili odpovídajícími pojmy - „evoluční” a „revoluční”. Bohužel to vypadá na tu první. O čem je řeč? Účastníci březnové programové konference Českého rozhlasu se shodli, že spektrum navrhovaných konceptů se zúží na dva. Osobně jsem fandil velkým změnám. Model měl být postaven na plnoformátové stanici, zpravodajském programu (základem tohoto programu má být ČRo 6, Rádio Česko a ČRo Leonardo) a konečně třetí stanici kulturní (ČRo 3 obohacena o vzdělávací pořady). Portfolio měla doplnit stanice pro mladé a síť regionálních stanic získat koordinovanější obsah. Zcela zrušen by byl  okruh ČRo 2 - Praha, jeho obsah se měl rozpustit do regionů a nových stanic.
Ovšem aktuálně to podle vyjádření čelních představitelů Českého rozhlasu vypadá na lehkou evoluci,stávající tři celoplošné stanice (Radiožurnál, Dvojka, Vltava) zůstanou zachovány s tím, že se jasněji definuje programová náplň ČRo Dvojky. Trio doplní stanice mluveného slova a stanice pro mladé (DVB-T + internet).

Stanice pro mladé na bázi Radiožurnálu je nereálná

Peter Duhan mluvil o nové stanici cílící na posluchače ve věku 20-40 let postavené na bázi dnešního Radiožurnálu. Velmi sympatický počin se patrně nesetkal při širší diskuzi s pochopením. Obavy jsou jasné, nejposlouchanější stanice by ztratila postavení. Ale dnes se o stanici pro mladé vůbec nemluví, snad to neskončí jen na papíře či v elektronických řádcích internetu. Wave je dobrá alternativa, je ale příliš úzce zaměřena.
Mrzí mě, že část mluveného slova na Radiožurnálu ubude, proběhne dynamizace vysílání a zvýší se podíl české hudby - takové jsou některé z představ, které aktuálně zaznívají. Abych nebyl jenom negativní, musím uznat, že hudba na Radiožurnálu se v poslední době výrazně zlepšuje, skoro ji nepoznávám, i když přesvědčit posluchače o této pravdě bude určitě obtížné. Snad Petr Král vytrvá a dovede stanici ke zdárnému životu.
Druhým okruhem bude stávající Dvojka (ČRo 2 - Praha - pozn.red.), což je stanice spíš zábavního a částečně vzdělávacího charakteru. Bude mít dál stejný profil, i v jejím případě zřejmě zvýšíme podíl hudby, což stejně jako u Radiožurnálu souvisí se vznikem nové stanice mluveného slova. U Dvojky chceme posilovat prvky kultivované zábavy, která se vytratila,” řekl v rozhovoru pro server Mediaguru.cz Peter Duhan. Myslím, že spojení Dvojky s regiony a podílení se na jednotném obsahu by bylo mnohem lepší, jelikož se v současné době výrazně překrývají. Pracovní pátý okruh - regionální síť by zde byla ideální. Jenže dva okruhy s podobným obsahem nemají smysl.
peter duhan-velky-tydenik rozhlas

Stanice mluveného slova nemá na růžích ustláno

Čtvrtý okruh bude kýženou stanicí mluveného slova, vznikne integrací okruhů Leonardo, Česko a ČRo 6. Na konceptu se pracuje, nicméně programové schéma se momentálně nevyvíjí a je pozastaveno. Čekalo se, jak naloží se žádostí Rada pro rozhlasové a televizní vysíláníNa jejím konceptu pracujeme, protože nepůjde jen o pouhé sloučení tří stanic. Měla by nabízet i nové formáty tak, aby mohla zaujmout nejen stávající publikum, ale i publikum nové. Stanice mluveného slova patří k veřejnoprávní kultuře, mají ji všechna rádia na západ od našich hranic a nevidím důvod, proč bychom neměli uspokojit posluchače, kteří nechtějí hudbu, ale kteří preferují analytičtější a náročnější pořady. To je naše ambice. Otázkou je, na jakých vlnách bude šířena. Věřím, že nejpozději na podzim bude tento problém vyřešen,” doplňuje ředitel Duhan v rozhovoru.
Nicméně RRTV odmítla změnit licenční podmínky, BBC měla podstoupit společné vysílání i v časech 7-8, 11-13 a 16-19, jednalo by se tak o dvanáctihodinový blok nové stanice. Zbylý čas by vyplnilo vysílání BBC World Service. Jak uvádí server Mediář.czv dubnu tento záměr schválila ‘malá’ Rada Českého rozhlasu, ‘velká’ rada pro vysílání (…) byla proti“. Radní totiž v minulosti měli problém se změnou jazyka programu.
RRTV argumentuje tím, že by změnou byl porušen zákon o rozhlasovém a televizní vysílání. Jak uvádí Lidovky.cz, provozovatel s licencí nesmí přebírat program od provozovatele vysílání. Jak se k výsledku staví Český rozhlas? Nejprve musíme vyhodnotit výsledek rozhodnutí RRTV, jeho dopady pro ČRo a zvážit další postup včetně dalšího jednání s BBC,” řekl ředitel Odboru komunikace a vnějších vztahů Českého rozhlasu Jakub Čížek.
----------------------------------------------------------------------
Z diskuse pod článkem:
Podle mě je Radio Wave jediná stanice, která NEMÁ ŽÁDNÉ ALE.
Coby posluchače mě vůbec nezajímá “šíře zaměření” stanice, a Český Rozhlas by neměla stejně tak. Český Rozhlas má rozšiřovat obzory, udávat vkus, a ne se za každou cenu zavděčit všem/nikomu…

 • Zrušte ČRo 3 Vltavu a dejte rádio pro mladé
  • 20. 7. 2012 15.12
   Nezlobte se, ale takto myslí jen puberťáci:-)
  • ČRo 3 Vltava a ČRo Radio Wave jsou jediné dvě poslouchatelné a použitelné stanice ČRo. Zbytek si může sudruh Peter Duhan strčit za klobouk. Toto jsou 2 jediné stanice, které nenají chybu a není potřeba s nimi vůbec nic dělat. Pak je použitelných několik pořadů z Prahy a z některých regionálních studií a tím to končí. Takže Wave na FM. Na Vltavu nešahat. Všechno ostatní překopat. Největší prasečina, až vyloženě odpudivá, je Radiožurnál.
 • 20. 7. 2012 15.34
  Jak se ukazuje, ředitel Duhan vyslovil své plány tak, aby ho zvolili ředitelem. Ono něco jiného je dát do kupy slohové cvičení o funkci rozhlasu, a něco jiného potom myšlenky realizovat. Kdysi nebylo špatné rozdělení okruhů podle cílových skupin posluchačů, potažmo podle základních programových struktur. Zpravodajský okruh s hudbou jako kulisou, bez nutnosti soustředěného poslechu. Program pro posluchače na cestách, doma i na zahradě, střídání hudby a mluveného slova, hudba různých žánrů. Přes den převaha hudby, večer více mluveného slova, třetí okruh pro náročného posluchače, převážně hudební, dramatická tvorba.
  Prvé dva základní okruhy doplnit pořady pro mladé a dospívající, vzdělávacími pořady, politickými komentáři a publicistickými bloky. Nemusíte se mnou souhlasit. Vím, že si Duhan stejně udělá co chce, jen bych byl rád, kdyby ten rozhlas, který existuje necelých 90 let neposlal svými reorganizacemi do kytek.
 • Wave je příliš úzce zaměřena.
  To není řeč ředitele rádia , ale poštovního úřadu. První , co by mělo být , je dát Wave na FM. To aby mladí zjistili, že Čro vůbec existuje. Jako druhý počin bych uvítal rozpuštění tohohle divadla a nahrazení odborníky. Ředitel, který není schopný rozpoznat, že Žurnál je paskvil, by měl jít do kopru. Koneckonců ani mě to nijak nepřekvapuje, možná jen skáče jak jiní pískají. Nechci pana Duhana jen kritizovat, mluvené slovo se mě asi bude líbit , ale první je Wave a RŽ.
  To už by snad z ohlasu posluchačů vědět měli. Kolik času už uběhlo , než se vúbec ředitel zvolil. Je to jak za komoušů, potom člověk slintá jak malé děcko, když se někde přidělí frekvence dobrému rádiu. Pořád jenom nadáváme a čekáme , než nám šlechta pustí něco normálního do uší. Tím jsem odbočil k Country.pátek 20. července 2012

Nové schéma Radiožurnálu

19. 7.2012 Události ČT - video


Radiožurnál, nejposlouchanější zpravodajská stanice Českého rozhlasu, chystá od září zásadní změny v tom, jakou bude hrát hudbu. Ta tvoří až polovinu jejího vysílání.