neděle 28. června 2015

Stížnost posluchače J. Peši na moderátora Dalibora Gondíka na stanici ČRo Dvojka (červen 2015)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 6. 2015
■     ■
Text dotazu

viz příloha 


■     ■

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Pešo, 
jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět, který byl Radě ČRo přeposlán Radou pro rozhlasové a televizní vysílání dne 4. 5. 2015. 
Vaše stížnost představuje pro Radu ČRo dalším z podnětů, který nutí k vážnému zamyšlení nad úrovní některých částí vysílání Dvojky. Především nad tím, nakolik jsou v něm přítomny nepravosti spočívající ve familiární moderaci, pokleslém humoru, blazeovanosti a posluchačsky nepříjemných podobách sebepropagace.  
Rada ČRo v současné době zvažuje způsob, jímž by se k danému problému vyjádřila nad rámec dosavadních apelů směřovaných k vedení ČRo, jimiž se radní přimlouvali za odstranění výše zmíněných nedostatků. 
Vážený pane Pešo, děkujeme Vám, že jste k onomu tématu poskytl zajímavý podnět. 
Rada ČRo si k němu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 24. června 2015. Text připojujeme v příloze. Chápejme ho prosím jako dokument o současné míře sebereflexe vedení ČRo v oné záležitosti ‒ sdělení Ing. Dittricha se zdá svědčit o tom, že zmíněné dosavadní apely Rady ČRo ohledně úrovně některých pořadů Dvojky nevzalo vedení ČRo vážně. 
S pozdravem 
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

 ■     ■

Vyjádření vedení ČRo
 
Dne 16.3.2015 přišli přímo do vysílání popřát Daliborovi Gondíkovi k jeho 45. narozeninám jeho sestra Adéla Gondíková, Jakub Wehrenberg, Aleš Háma, Vladimír Klokan Dubský a zástupci ČRo Dvojka. Musím jednoznačně vyloučit, že by Aleš Háma, Adéla Gondíková či kdokoli ostatní z gratulantů byl v podnapilém stavu, když přišli do živého vysílání panu Gondíkovi pogratulovat k narozeninám. Těsně předtím, než vstoupili do studia, jsem s nimi osobně hovořil a byli zcela střízliví.
A zda taková „překvapení“ v podobě přání k narozeninám do veřejnoprávního rozhlasu patří? Neděje se to každý den – bylo to zcela výjimečné. Toto přání mi naopak přišlo velmi milé a emotivní.
Co se týče „nepřesností“ v pořadu 12 ve 12, již byly s panem Gondíkem řešeny. Ovšem jde spíš o formulaci, než chybu nebo nepřesnost. 

Miroslav Dittrich
Šéfredaktor ČRo Dvojka 

Autor:  Klára Koblížková
 ■     ■

pátek 26. června 2015

Posluchačka Milena Svobodová si stěžuje Radě Českého rozhlasu na konkrétní nedostatky ve vysílání stanice Dvojka, odpověď Rady ČRo je jako obvykle mdlá a vyjádření šéfredaktora Dittricha opět zkreslující až lživé

Stížnost posluchačky M. Svobodové na vysílání stanice Dvojka (červen 2015)
Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 6. 2015
■     ■
Text stížnosti
 
Vážení, dovoluji si Vám zaslat stížnost na vysílání Dvojky. Tato stanice se dříve jmenovala Český rozhlas 2 Praha a na tuto nebylo potřeba psát jakoukoliv stížnost na rozdíl od současné Dvojky. Abych nepsala jen obecnou stížnost chci Vám přesně napsat jak probíhá třeba ranní vysílání. Poslechla jsem, si na Dvojce ráno 5.května od šesti hodin do sedmé a za tuto hodinu zaznělo 27 krát slovo dvojka. Spolu je nám hezky celkem 3 krát. Dobré ráno Česko 3 krát.. Další týden 14.5. při raním vysílání během jedné hodiny to bylo stejné Slovo dvojka zaznělo 25 krát,Spolu je nám hezky 4 krát a Dobré ráno Česko 3 krát. Myslíte si, že posluchači jsou tak hloupí,že se jim takto Dvojka musí stále připomínat? A to je pouze zaznamenáno během jedné hodiny. A to je pouze malý úsek vysílání, který jsem popsala, ale tak podobně to probíhá po celý den. Stanice Český rozhlas 2 Praha byla jedinečná Měla skvělé moderátory, kteří byli nahrazeni herci, herečkami, zpěváky podle toho to vypadá. Pokud si takzvaný moderátor sedne před mikrofon, měl by vědět,že má především on mluvit spisovnou češtinou, tak jak je to zaznamenáno v Kodexu českého rozhlasu. A pokud tak nečiní, mělo by jej na to vedení stanice upozornit Připomínky mám zejména k Mikroforu, pořadu Nezatloukat dále pořad 12 ve 12 to je snůška blábolů. To by bylo lépe hrát jenom hudbu. A k té hudbě: Nemáme jenom Gotta aby nás obšťastňoval v sobotu a v neděli. Myslím, že na Dvojce je Gotta až moc Vážení, poslechněte si někdy Dvojku celý den a musíte mi dát za pravdu. Nečekám, že uznáte moje připomínky, protože znám Vaše odpovědi, které píšete na stížnosti posluchačů několik let zpět.  
Milena Svobodová 
■     ■

Odpověď Rady ČRo 
Vážená paní Svobodová, 
jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět z 15. května 2015. 
Nejste sama, kdo v komunikaci s Radou ČRo dává najevo svou nespokojenost například s četností sebeprezentace ve vysílání Dvojky v podobě sloganů atp.
Rada ČRo v současné době zvažuje způsob, jímž by se k danému problému vyjádřila nad rámec dosavadních apelů směřovaných k vedení ČRo, jimiž se radní přimlouvali za zvážení vhodnosti nynější intenzity a formy sebepropagační zvukové grafiky Dvojky. 
Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka. Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 24. června 2015. Text připojujeme v příloze.
Pro jistotu upozorňujeme, že přeposlání stanoviska ČRo neznamená, že se s ním radní plně ztotožňují. Chápejme ho prosím především jako doklad o současné míře sebereflexe vedení ČRo ohledně Vámi zmiňovaných témat. 
Dodáváme, že pro Radu ČRo nejsou čísla poslechovosti tím klíčovým ‒ záleží nám především na kvalitě vysílání. Poukázání Ing. Dittricha na počty herců mezi nynějšími moderátory Dvojky pro většinu radních není „vyřešením“ Vámi zmiňovaného problému. Příslušné části Vaší stížnosti není těžké porozumět tak, že Vám záleží na tom, aby se moderátoři vyjadřovali kultivovanou češtinou a aby vysílaní nebylo obsahově plytké. Radní proto připomněli vedení ČRo svou starší žádost, aby ve stanoviscích k posluchačským stížnostem „nechytalo pisatele za slovo“ a zabývalo se smyslem podnětů, které mu k vyjádření zasílá Rada Českého rozhlasu. 
Vážená paní Svobodová, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu. 
S pozdravem 
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo 
■     ■

Vyjádření vedení ČRo
 
Posluchačka si stěžovala na množství sloganů, které na ČRo Dvojka zaznívají. Výtkami se vedení ČRo zabývá, stejně tak jako se zabýváme a bereme v potaz názory dalších desítek a stovek posluchačů, které k nám přicházejí.
Ve vysílání ČRo Dvojka je více než půl roku častěji obsažena tzv. identifikace. A to buď formou sloganu „Český rozhlas Dvojka – spolu je nám hezky“ anebo jen prostým konstatováním „Český rozhlas Dvojka“ či jen konstatováním „Posloucháte Dvojku“.
Posluchačům, kteří tráví u radia celý den, může počet těchto „identifikací“ připadat nevhodně velký. Ale většina posluchačů u rádia tak dlouhý čas netráví, anebo máme také tisíce tzv. nepravidelných posluchačů. A všem těm jsou tyto identifikace určeny. A důkazem, že jsme udělali krok správným směrem je, že přibývá počet těch, kteří Dvojku poslouchají. A to nás samozřejmě mimořádně těší.
S názorem paní Svobodové na moderátory Dvojky nelze souhlasit. Není pravda, že ti skvělí byli nahrazeni herci a herečkami. Tři naši moderátoři opravdu odešli: Pavel Kudrna se stal ředitelem Českého rozhlasu Hradec Králové, Jiří Kokmotos vedoucím programu v Českém rozhlase Brno a Eva Kvasničková je na mateřské dovolené. Ale ostatní zůstali: Jiří Holoubek, Jan Rosák, Marie Retková, Stanislava Lekešová, Martina Kociánová, Daniela Brůhová, Václav Žmolík, František Novotný, Václav Větvička, Světla Magni, Jitka Lukešová, Monika Brindzáková, Roman Víšek. A přišli noví – a nikdo z nich není herec: Jan Kovařík, Tereza Stýblová, Jolana Voldánová, Elen Černá. Snad jen Dalibor Gondík – ale ten je spíš moderátor než herec. Ale máte pravdu – dva herce jako moderátory máme: Luďka Munzara v pořadu Okouzlení slovem a Terezu Kostkovou v pořadu 12 ve 12.
Ke stížnosti paní Svobodové ohledně K. Gotta, kdy píše, že nás nemusí obšťastňovat v sobotu i v neděli si dovolím poznamenat, že vnímání hudební složky ve vysílání je samozřejmě velmi individuální a hledat většinovou shodu je velmi složité. A právě u K. Gotta jsme před lety naopak musely reprízu jeho pořadu zařadit do vysílání, právě na základě četných žádostí posluchačů. 
Ing. Miroslav Dittrich
šéfredaktor Český rozhlas Dvojka 
Autor:  Klára Koblížková
■     ■


pondělí 22. června 2015

POZVÁNKA na veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu 24. června 2015

Pohled do galerie - Foto: Khalil Baalbaki
Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná dne 24. června 2015 od 14:00 hod. v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, suterén, Vinohradská 12, Praha 2. 

Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- autorská práva v ČRo
- reflexe změn v náboženském vysílání
- informace o digitalizaci ČRo
- personálie ČRo
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěrpondělí 15. června 2015

Zápis z klubového setkání Klubu rozhlasové analytické publicistiky (KRAP) dne 6. 6. 2015

14. 6. 2015 zveřejněno na klubovém webu KRAP

 Klub rozhlasové analytické publicistiky (KRAP) Klubové setkání KRAP
sobota 6. 6. 2015, Galerie Vinohradská 12 (výstavní a konferenční prostor ČRo)

Přítomní:
- 13 členů a příznivců Klubu; za Rozhlas/ČRo Plus Silvie Ulrichová (PR oddělení)

1. část – klubové záležitosti:

A/ uvítání Romanem Elnerem (člen KRAP, moderátor setkání),
B/ představení programu: informace o půlročním dění v Klubu (především vznik Hodnocení zvukové grafiky ČRo Plus a jeho odeslání do Rozhlasu rozhlasovým pracovníkům a vedení) a v současnosti práce na celodenním 24 h. celoplošném vysílacím schématu ČRo Plus. Při setkání shromážděny členské podněty, na jejichž základě vznikne v červnu finální podoba klubového námětu na programové schéma, který bude zaslán vedení ČRo a ČRo Plus,
C/ Milan Březina (člen KRAP) podal informace o dosavadní práci „jádra“ Klubu na námětech k programovému schématu 24 h. Plusu, klubových cílech a itineráři (= impulsem byla Parlamentem schválená novela zákona o ČRo definující a finančně určující vznik 24 h. celoplošné stanice Plus, KRAP lobboval dopisy předsedům poslaneckých klubů)
D/ Diskuze na téma celodenního programového schématu Plusu, hlavní podněty/náměty:
- Milan Březina:
■ chtít jazykově kvalitní mluvený projev moderátorů
vedení ČRo a Plusu by programové náměty Klubu mohlo marketingově využít ve smyslu: celodenní programové vysílání Plusu vzniklo za spolupráce s posluchači
■ přitáhnout mezi 15-16 h. mladou posluchačskou generaci
■ vzniklé programové schéma by mělo být několik let zachováno
■ Pro a proti, kde se nedaří konfrontace hostů, nahradit spíše obdobou pořadu Studio STOP
■ pořad Názory a argumenty by měl být 50 min. (shoda na stopáži mezi členy)
■ stanice Plus by mohla být supervizorem v rámci ČRo nad kvalitou zpráv a publicistiky
■ Petr Duhan prý řekl: "ČRo je institucí, která vysílá pro většinu tvořenou menšinami" a mechanismus Radou ČRo nastavených odměn gen. řediteli tlačí ředitele ke komercializaci
■ navrhuje, aby další klubové setkání mělo jediné téma: Názory a argumenty
- Libor Pátý:
■ za nejdůležitější považuje Zprávy, měly by být kvalitní bez ilustrativních zvuků originálních cizojazyčných rozhovorů s paralelním českým překladem
■ z nedávného rozhovoru se studenty mu vyplynulo, že Rozhlas neposlouchají, protože v něm pro ně není zajímavých pořadů a má Rozhlas dost pracovníků tvořících pořady pro mladé? (reakce Milan Březiny: studentské pořady by měli dělat studenti pro studenty, propojit s pracovníky a pořady Radia Wave)
- Marek Šváb:
■ souhlasí s podobou vzniklého Hodnocení zvukové grafiky ČRo Plus i dosavadními jadernými náměty na celodenní programové schéma a vítá námět na Polední zpravodajský Plus, stejně jako Ranní Plus by měl být vysílán i Odpolední Plus
■ víkendové schéma by mělo být odlišné
■ Zprávy jsou unifikované, měly by být výrazně odlišné od např. zpráv na Radiožurnálu (Šárka Skaláková vysvětluje princip organizace Rozhlasu: stanice si u center objednávají pořady, dřívější autorská příprava zpráv byla typická pro Šestku – člen Karel Procházka podporuje návrat k této praxi)
- Karel Procházka:
■ navrhuje spolupráci v některých pořadech mezi rozhlasem (ČRo) a televizí (ČT)
■ více kvalitnějších pořadů stylu Historie Plus (a pan Sedek by uvítal více historických témat i tabuizovaných a opomíjených, vysílaných např. o víkendu)
- Richard Fiala:
■ máme informace, kdo jsou posluchači Plusu (= struktura)?
■ požaduje osobitější výběr zpráv zapadajících do zaměření stanice Plus
■ více zpráv z domova/regionů a pozitivní
■ poslouchá pořady zásadně z iRadia (archivu)
- Tomáš Němec:
■ pořad Radiofórum je příliš často
■ pořad Laboratoř se zaměřením a zábavností nehodí na stanici Plus, mohl by být na jiné (např. Dvojka) (názor podporují i členové Šváb, Sehnal, Němec aj.)
■ předkládá námět zaslat výsledný návrh programového schématu z dílny KRAP i Radě ČRo a René Zavoralovi (souhlasí i Šárka Skaláková)
- Zdeněk Sehnal:
■ ve vysílání Plusu by mělo být méně témat o migraci a katolické církvi, více nábožensky a ekumenicky vyvážené pořady/témata

2. část – setkání s pracovníky Rozhlasu, téma připravované programové celodenní schématu (2. část se nekonala, viz):
- Silvie Ulrichová:
■ jako jediný zástupce ČRo na setkání KRAP Silvie Ulrichová informuje, že rozhlasoví pracovníci Plusu (především Daniel Raus: přislíbil přednášku na téma budoucí programové schéma + Martina Mašková: programová pracovnice Plusu) nepřišli proto, že v pátek 5. 6. (den před Setkáním) byl vydán vedením ČRo pokyn, aby nebylo směrem z Rozhlasu komunikováno o nově se tvořícím schématu budoucího celoplošného Plusu do doby, dokud tento proces nebude v září dokončen, redaktorům byl vysloven zákaz účastnit se Setkání. V této souvislosti Silvie Ulrichová navrhla termín pro nové setkání členů KRAP s vedením a redaktory stanice Plus, nejlépe v září tohoto roku.

Výsledkem Setkání:
- 13. 6. bude na „jádru“ Klubu na základě Setkání dopracován návrh programového schématu (viz příloha), bude jako podnět s dotazem na stav nepřítomnosti rozhlasových pracovníků zaslán 1/vedení ČRo (Zavoral, Duhan, Raus, Pancíř, Mašková), 2/ Radě ČRo, 3/ informativně bude schéma zasláno rozhlasovým pracovníkům

Zapsal: Roman Elner (na podkladě Šárkou Skalákovou při Setkání zapsaných informací)


pondělí 8. června 2015

Zajímavé setkání Klubu rozhlasové analytické publicistiky (KRAP) s redaktory stanice Český rozhlas Plus

8. 6. 2015 napsal Tomáš Němec

Setkání se konalo 6. června 2015 v budově Českého rozhlasu na pražských Vinohradech – viz pozvánka - http://www.rozhlas.cz/plus/klubposluchacu/_zprava/pozvanka-na-cervnove-setkani-clenu-klubu-s-pracovniky-rozhlasu--1495251
Setkání bylo zajímavé tím, že redaktoři stanice se den předem demonstrativně rozhodli, že na setkání nepřijdou. Avšak jest kvitovati s povděkem, že Český rozhlas poskytl k setkání posluchačů své stanice prostor Galerie Vinohradská a zajistil i občerstvení.  Posluchači ocenili hlavně borůvkový závin, který vlastnoručně upekla marketingová pracovnice stanice Silvie Ulrichová, která byla jedinou zástupkyní stanice.  Nemohu napsat, že by závin plně nahradil nepřítomnost redaktorů, ale byl opravdu vynikající!