středa 30. září 2015

Rada ČRo: Odstranění diskuse na internetových stránkách ČRo Dvojka směřovala k tomu, aby skončilo veřejně dostupné fórum, které bylo vedení Českého rozhlasu nepříjemné tím, že na něm zaznívalo hodně kritiky.

Dotaz posluchače V. Lohniského ke zrušení diskuse na ČRo Dvojka (září 2015)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 9. 2015


obrázek – odkaz http://www.rozhlas.cz/dvojka/diskuse/_zprava/1189825#diskuse 

■     ■
Text stížnosti
 
Vážená Rado Českého rozhlasu, 
pátého srpna uplynulo již sedm dlouhých měsíců od zrušení diskuse na stanici Dvojka. S jedinou větou, že zvažují nové a modernější způsoby komunikace s posluchači. A je tam odkaz na jednotlivé funkcionáře a další pracovníky a na facebook. Dotazy směřované na konkrétní osoby jsou bezpředmětné, neboť v lepším případě jsem se dočkal odpovědi formální, na dotaz neodpovídající nebo jsem se nedočkal odpovědi vůbec. A na facebook nemá každý zájem a chuť se registrovat. Mimochodem na facebooku to také není žádná hitparáda pochval rozhlasové stanice Dvojka. Chápu, že se v diskusi většinou vyjadřovali posluchači s většími či menšími výhradami ke stanici Dvojka a vedení Dvojky se to nelíbilo. Problém Dvojky je zřejmě ten, že neexistuje na Dvojce osobnost, která by fundovaně reagovala na kritiku buď směrem k posluchačům nebo směrem k vysílání. 

Moje dotazy: 

1. Proč byla skutečně zrušena diskuse na Dvojce?
2. Jaký je tedy nový a modernější způsob komunikace s posluchači?
3. Myslíte si, že způsob zrušení veřejné diskuse na Dvojce je možné si vysvětlit jako pohrdání posluchači a nechutí či neschopností reagovat na diskusi? 

Děkuji za Vaši odpověď. 

S pozdravem 
Ing. Vladimír Lohniský  
■     ■

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane inženýre, 
jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět z 11. srpna 2015. 
Obáváme se, že je výstižná Vaše domněnka, že odstranění diskuse na internetových stránkách ČRo Dvojka směřovala k tomu, aby skončilo veřejně dostupné fórum, které bylo vedení Českého rozhlasu nepříjemné tím, že na něm zaznívalo hodně kritiky. 

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka. Text připojujeme v příloze. Chápejme ho prosím jako dokument o současné míře sebereflexe vedení ČRo v oné záležitosti, Rada ČRo se s tím vyjádřením neztotožňuje. 

Pokládáme některé pasáže z vyjádření M. Dittricha za značně trapný pokus rétoricky zastřít motivaci kroku, jehož smysl je evidentní: šlo o odstranění veřejně dostupné kritiky. Psát o tom, že prý „už nešlo o smysluplný způsob komunikace s širokým vějířem občanů- koncesionářů“, je značně nedůstojné ‒ evidentně tam „široký vějíř občanů“ ani nediskutoval. 

Rada Českého rozhlasu vedení ČRo doporučí, aby možnost veřejné zpětné vazby posluchačů k vysílání ČRo neomezoval, ale naopak ‒ rozšiřoval. A doporučíme rovněž více důvěry v soudnost posluchačů i uživatelů diskusních fór, jako bylo to, které na webu ČRo Dvojka Český rozhlas zrušil. 

Vážený pane inženýre, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu. 

S pozdravem 
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo 
■     ■

Vyjádření vedení ČRo
 
Posluchač zaslal Radě ČRo tři dotazy, které se týkají ČRo Dvojka. 

1. Proč byla zrušena diskuze na Dvojce? 

Diskuzi na webu stanice Český rozhlas Dvojka jsme ukončili po delších úvahách.
Dlouhodobě se totiž ukazovalo, že této diskuze se zúčastňuje jen několik málo stále stejných posluchačů (10 až 15) a v takovém případě už nešlo o smysluplný způsob komunikace s širokým vějířem občanů- koncesionářů. 

2. Jaký je tedy nový a modernější způsob komunikace s posluchači? 

Český rozhlas Dvojka používá stále stejné a osvědčené způsoby komunikace s posluchači. Reaguje na jejich maily, dopisy i telefonáty. A to jak individuálně (odpovídají pracovníci Dvojky včetně šéfredaktora), tak hromadně zveřejňováním dotazů a názorů posluchačů (a odpovědí na ně) přímo ve vysílání. Během jednoho dne je přímo v éteru uvedeno deset, někdy dvacet dotazů či názorů posluchačů, nemluvě o večerním pořadu Kontakt Dvojky (popá 20.00 – 21.00), který je přímo určen pro otázky a odpovědi. To považujeme za moderní a efektivní formu komunikace s posluchači. 

3. Myslíte si, že způsob zrušení veřejné diskuze na Dvojce je možné si vysvětlit jako
pohrdání posluchači a nechutí či neschopností reagovat na diskuzi? 

Jak už bylo řečeno výše, zmíněná diskuze na webu (několika stále stejných občanů) zdaleka nevyjadřovala mínění občanů o Českém rozhlasu a jeho stanici Dvojka. O pohrdání posluchači také nemůže být řeč vzhledem k permanentní debatě s nimi výše uvedenými způsoby včetně vlastního vysílání. Důkazem důvěry občanů v Český rozhlas a jeho stanici Dvojka jsou naopak výsledky Radioprojektu (ty vznikají na základě dotazování sociologicky pečlivě vybraného vzorku občanů České republiky, 30 tisíc lidí ročně, zveřejňovaných pravidelně každé čtvrtletí). V posledních dvou měřeních zaznamenala Dvojka výrazný nárůst počtu posluchačů, a to o téměř 40 tisíc. 

Ing. Miroslav Dittrich
šéfredaktor ČRo Dvojka 
Autor:  Klára Koblížková
■     ■

pátek 25. září 2015

POZVÁNKA na veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu 30. září 2015

Pohled do galerie - Foto: Khalil Baalbaki
Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná dne 30. září 2015 od 14:00 hod. v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, suterén, Vinohradská 12, Praha 2. 
Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace o vysílání regionálních studií ČRo
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

odkaz http://www.rozhlas.cz/rada/portal/